Çalışmalarımız

Belediyemiz, köyden mahalleye dönüşen ve imar planı bulunmayan yerleşim yerlerinde uygulanmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ Tip Ev Proje “ hizmetini başlattı.
27 Nisan 2016 Saat: 16:22
02 Mart 2016 Saat: 09:50
02 Mart 2016 Saat: 09:47
02 Mart 2016 Saat: 09:45
Ulaşım ve Toplu Taşıma
15 Şubat 2016 Saat: 16:41
Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
15 Şubat 2016 Saat: 16:39
10 Şubat 2016 Saat: 18:35
10 Şubat 2016 Saat: 18:34
Açıklama : Taraflardan en az birinin ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.Evlenme iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.
10 Şubat 2016 Saat: 18:33
10 Şubat 2016 Saat: 18:32
10 Şubat 2016 Saat: 18:31
10 Şubat 2016 Saat: 18:30
10 Şubat 2016 Saat: 18:29
Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.
10 Şubat 2016 Saat: 18:27