Duyurular

Revize 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtiraz Değişiklikleri Askı Süreci

13 Mart 2018 Saat: 16:33

Dursunbey İlçesi 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı plan müellifi şehir plancısı tarafından hazırlanan ve Dursunbey Belediye Meclisinin 06/09/2017 tarih ve 134 sayılı kararı ile teklif edildiği şekliyle, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/2017 tarih ve 1053 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun olduğuna karar verilmiştir. Dursunbey İlçesi 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planlarına 06/10/2017-05/11/2017 tarihleri arasındaki askı sürecinde 14 adet itirazda bulunulmuş olup, 23/01/2018 tarih ve 69 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla 2 adet itiraz uygun bulunmuştur. 

KABUL EDİLEN İTİRAZLAR

İtiraz 2) Mülkiyeti Mehmet Akçomak’a ait ilçemiz Üçeylül Mahallesi 272 ada 69 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan 7 metrelik yol Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kapatılmıştır. Mülkiyet sahibi itiraz dilekçesiyle kapatılan yoldan evinin girişi olduğundan dolayı kapatılan bu yolun eski planda olduğu şekliyle yeniden açılmasını talep etmektedir.

Açılması istenen yolun, planda yer alan yol hiyerarşisini ve sürekliliğini bozmadığı ya da tasarlanan yolun sirkülasyon ağına ek bir yük getirmediği tespit edilmiştir. Ayrıca önceki imar planında ve yerinde 7 metre genişliğinde bir sokağın bulunduğu görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı 2 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 6) Mülkiyeti Ali Şekeroğlu’na ait ilçemiz Bozyokuş Mahallesi 124 ada 28 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 4 Katlı Konut”, 124 ada 29, 30 ve 31 parsel sayılı taşınmazlar ise Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 5 Katlı Konut + Ticaret” adasında kalmaktadır. Mülkiyet sahibi itiraz dilekçesiyle taşınmazların bulunduğu adanın, aynı cadde üzerinde bulunan diğer adalardaki emsalleri gibi bitişik nizam olmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucu itiraza konu parsellerin bulunduğu adanın civarında, bitişik nizam konut adalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı 6 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI İÇİN TIKLAYIN

Yorum Yapmak için Tıklayınız.