Meclis Kararları

Belediyemiz 2015 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.12.2015 tarihinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

12 Şubat 2016 Saat: 14:20

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Aralık/ 2015 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.12.2015 TARİHİNDE ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

 

KARAR NO

 

 KARAR

 

 

148

mülkiyeti Belediyemize ait 168 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alan, mevcut imar planına göre "Belediyşe Hizmet Alanı" olarak görünen yerin, kullanım amaçlarının halihazırda değişmesi ve bu alanın daha verimli kullanılabilmesi için "Konut Ticaret Alanı" olarak, imar planı değişikliği yapılması talebinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

149

 İlçenin Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi, 145 ada 31 parsel sayılı taşınmazın İmar yolunda kalan kısmının kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 10'ncu 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

150

mevcut tekniker kadrosunun mimar olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan (II) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde 1 adat Tekniker (5) dereceli boş kadronun 1 adet Mimar (5) dereceli kadroya dönüştürülerek norm kadro değişikliği yapılmasına   oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

151

İlçemiz sınırlarını kapsayacak şekilde termal emare olan yerlerin haritasının  çıkarılarak Birlik ile araştırma yapılmasına, verilerin uygun olması durumunda sondaj yapılması hususunun 10.ncu 5 yıllık yatırım programına ilave edilmesi  ile bu hususlarda özel firmalar veya kamu kuruluşları ile işbirliği yapılmasında Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'a yetki verilmesine  oybirliği  karar verilmiştir

152

İlçe sınırları İçinde Uygulama yapılacak Caddeler;  Adnan Menderes Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Eminbey Caddesi, Balıkesir Caddesi, Çarşı Caddesi, Subaşı Caddesi, İsmail Dayı Caddesi, Tahir Tural Caddesi; Uygulama YapılacakSokaklar; Sipahi Sokak, Helvacılar Sokak, Molla Sokak, Bağlarbaşı Sokak, Panayır Sokak;Abonelik Olacak Olan Yerler; İsmail Dayı Caddesi (Kaymakamlık Önü) ve İsmail Dayı Caddesi (Kaymakamlık Karşısı) ; Yukarıda belirlenen Cadde ve sokaklarda yapılacak araç parkları için;"Otopark ücreti tarifesi olarak 15 dakika ücretsiz, 15 Dakikadan sonraki 45 dakikalık süre için 02.00-TL ve 60 dakika sonrası beher saat için 02.00-TL ilave edilerek “Otopark Ücret Tarifesi” alınmasına ve Sadece İsmail Dayı Caddesi (Kaymakamlık Önü ve  karşısında ) abonelik uygulaması yapılmasına, Abonelik ücretinin 40,00 TL olarak belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

153

İlçenin Kumlu Mahallesinde bulunan 117 ada 3 parsel nolu, 33,35 m2 alanlı, kargir köy odası ve ve arsası vasıflı  taşınmazın satılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

154

İlçenin Arıklar Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan 140 ada 1 parsel nolu, 92,70 m2 alanlı taşınmaz ile yine mülkiyeti Belediyemize ait Arıklar Mahallesi Köyiçi Mevkiinde 140 ada 3 parsel nolu taşınmazın satılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

155

İlçenin Umurlar Mahallesi Karatalanı Mevkiinde,  145 ada 174 parsel nolu, 62.046,32 m2 alanlı ve tarla vasıflı taşınmazın satılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

156

6360 nolu kanunla Dursunbey Belediyesine tashihen (kurumlar arası) devir edilen Selimağa Mahallesi 102 ada 5, 103 ada 1, 104 ada 2, 3, 4, 105 ada 1, 2, 106 ada 1, 2, 4, 121 ada 3, 4, 5, 6 parsel nolu taşınmazların ödenen bedellere karşılık gelen arsa alanları toplam arsa alanından düşülmek ve kalan kısmına bugünkü rayiç bedel uygulanmak suretiyle oluşacak bedellerin Belediyemize ödenmesinden sonra tapu devirlerinin yapılmasına İmar Komisyonu ile Plan-Bütçe Komisyonunca ortak olarak  oy birliği ile kararlaştırıldığından, İmar-Bütçe komisyon kararları doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

157

Belediyemize ait İlçenin Arıklar Mahallesi 134 ada 1 parsel nolu ve arsa vasıflı taşınmazın mevcut yolu genişletmek amacıyla satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

158

meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 5 Ocak 2016 Salı günü saat 19.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

159

2016-2020 yıllırı arası 11'inci 5 yıllık İmar Programına ait hazırlanan ön çalışmanın daha detaylı incelenmek, araştırılmak üzere yapılan çalışmaların İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

160

Belediyemize ait ekte tapu fotokopisi sunulan 1.982,19 m2 alanlı arsa vasıflı 119 ada 1 parsel nolu taşınmazın mescid yapımı için tahsis edilip edilemeyeceği hususunun yerinde ve planda incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

161

 Belediyemize ait iş makinalarının tescil işlemlerinin yapılabilmesi için hazırlanan 18 maddelik "Dursunbey Belediye Başkanlığı İş Makinalarının Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik" in kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.  

162

Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri A.Ş.'nin Kamu veya özel bankalandan kullanacağı 2.000.000,00-TL'ye (ikimilyon) kadar kredilerde, talep edilmesi durumunda, Belediye Başkanlığının kefil olması amacıyla her türlü işlemin yapılmasında ve bu iş için imza atılmasında, ayrıca söz konusu şirketin sermaye artırım kararları alması halinde Belediyenin yapacağı gerekli sermaye katkısının ödenmesinde Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'a yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

163

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Dursunbey İlçesi Bozyokuş Mahallesi 125 ada 170 ve 171 parsel sayılı taşınmazların tahsisi tatalep edildiğinden, Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak plan değişikliği yapılması talep edilmekte olup, plan değişikliği talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

     
Yorum Yapmak için Tıklayınız.