Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

09 Ağustos 2016 Saat: 14:40

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ağustos / 2016 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

02.08.2016 (124-139) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

124

Belediyemize ait olan İlçenin Hamzacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir 

125

Durabeyler Mahallesinde yol yapımında (Açılmasında) kullanılmak üzere; Durabeyler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 289 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

126

İlçenin Bozyokuş Mahallesi 2730 pafta 142 ada 47 parsel de 72 kapı nolu (87 m2 alanlı işyeri) taşınmaz BASKİ tarafından abone merkezi ve şeflik olarak kullanılmak üzere 1 yıllığına tahsis edilmiş ve tahsis süresi dolmuştur. 19.08.2016 tarih ve 152 sayılı Encümen Kararı ile tahsis şartları belirtilmiş olduğundan, Bu kararın 4. maddesisinde "Tahsis süresinin uzatılmasında Belediye Meclisi yetkilidir" denildiğinden; Tahsis süresinin bitimi tarihinden itibaren bahse konu taşınmazın (su, elektrik, yakıt vs. gibi genel giderlerin Genel Müdürlüklerince karşılanarak ve Genel Müdürlüklerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere) tahsis süresinin ve tahsis bedelinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar

127

Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 115 ada 37 parsel nolu tarla vasıflı (30.514,14 m2 alanlı) taşınmazın kiraya verilip verilemeyeceğinin belirlenmesi ve Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait diğer taşınmazlarında satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

128

Belediyemize ait olan İlçenin Veliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir

129

Belediyemize ait olan İlçenin Hacıahmetpınarı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

130

İlçenin Osmaniye Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Çayır vasıflı 165 ada 161 parsel nolu (3585.85m2), 163 ada 182 parsel nolu (866.11m2), 163 ada 190 parsel nolu (711.38m2), 163 ada 215 parsel nolu (3196.31m2) ve 175 ada 1 parsel nolu (3025.80m2) taşınmazların satılması

            b- Halen kullanılmakta olan ‘’Kargir su değirmeni, Ahşap hizarı ve ling ve çamaşırhane ve arsası’’ vasıflı 107 ada 1 parsel nolu  (3843.72m2) taşınmazın, hela vasıflı 122 ada 6 parsel nolu (12.30m2) taşınmazın ve kargir köy odası vasıflı 123 ada 1 parsel nolu (163.52m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

131

İlçenin Beyce Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 101 ada 2 parsel nolu (36446.73m2), 102 ada 14 parsel nolu (7698.94m2), 103 ada 2 parsel nolu (33820.33m2), 103 ada 41 parsel nolu (853.21m2), 109 ada 12 parsel nolu (1242.00m2), 112 ada 10 parsel nolu (2277.94m2), 120 ada 19 parsel nolu (7734.61m2) taşınmazların, Arsa vasıflı 122 ada 4 parsel nolu (101.93m2), 137 ada 2 parsel nolu (783.44m2), 139 ada 2 parsel nolu (3491.90m2) taşınmazların, Okul lojmanı ve arsası vasıflı 102 ada 96 parsel nolu (212.83m2) taşınmazın, kargir çamaşırlık vasıflı 147 ada 1 parsel nolu (72.75m2) taşınmazın satılması

            b-Kargir iki adet Tuvalet ve arsası vasıflı ve tuvalet olarak kullanılan 106 ada 44 parsel nolu (168.75m2) taşınmazın, bekleme yeri vasıflı ve bekleme yeri olarak kullanılan 109 ada 24 parsel nolu (12.12m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı olup halen fırın olarak hizmet eden 144 ada 1 parsel nolu (19.31m2), 159 ada 1 parsel nolu (15.50m2), 173 ada 3 parsel nolu (13.54m2), 180 ada 2 parsel nolu (18.13m2) taşınmazların, kargir fırın vasıflı olup kullanılmadığı için yıkılıp yola katılmak istenen 133 ada 1 parsel nolu (13.60m2) taşınmazın, kargir köy odası vasıflı olup alt katı abdesthane, üst katı İmam Lojmanı olarak kullanılan 156 ada 1 parsel nolu (62.10m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup çocuk bahçesi, park gibi mahalle ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanması düşünülen 162 ada 3 parsel nolu taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

132

İlçenin Hopanlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 120 ada 88 parsel nolu (1860.45m2) taşınmazın, bahçe vasıflı 130 ada 1 parsel nolu (239.92m2), 133 ada 5 parsel nolu (771.14m2) taşınmazların ve arsa vasıflı 150 ada 1 parsel nolu (194.97m2) taşınmazın satılması

            b- Kargir tuvalet vasıflı olup kullanılmakta olan 119 ada 9 parsel nolu (10.14m2) taşınmazın, kargir ev ve arsası vasıflı olup yandaki taşınmazla birleştirilip üzerine cami yapılan 142 ada 1 parsel nolu (50.08m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı olup mahalleli tarafından kullanılan 146 ada 1 parsel nolu (13.97m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

133

İlçenin Ramazanlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 106 ada 1 parsel nolu (466.93m2), 109 ada 58 parsel nolu (98.23m2), 110 ada 9 parsel nolu (490.16m2), 112 ada 3 parsel nolu (713.43m2), 114 ada 12 parsel nolu (946.76m2), 135 ada 4 parsel nolu (642.92m2), 146 ada 79 parsel nolu (1908.41m2), 146 ada 80 parsel nolu (107.68m2), 146 ada 81 parsel nolu (315.90m2), 149 ada 1 parsel nolu (490.22m2), 153 ada 1 parsel nolu (903.02m2), 153 ada 5 parsel nolu (558.70m2), 155 ada 76 parsel nolu (171.43m2), 155 ada 77 parsel nolu (478.95m2), 160 ada 1 parsel nolu (226.78m2), 160 ada 33 parsel nolu (191.58m2), 160 ada 85 parsel nolu (6717.56m2), 160 ada 87 parsel nolu (487.51m2), 160 ada 89 parsel nolu (757.51m2), 162 ada 30 parsel nolu (614.39m2), 162 ada 42 parsel nolu (107.89m2), 170 ada 6 parsel nolu ( 34.57m2), 172 ada 6 parsel nolu (463.77m2), 174 ada 8 parsel nolu (903.71m2), 175 ada 1 parsel nolu (188.16m2), 176 ada 1 parsel nolu (80.16m2), 176 ada 3 parsel nolu (66.80m2), 180 ada 13 parsel nolu (331.46m2), 184 ada 6 parsel nolu (1378.99m2), 186 ada 67 parsel nolu (1112.14m2), 186 ada 70 parsel nolu (2346.66m2), 203 ada 24 parsel nolu (566.11m2), 203 ada 26 parsel nolu (643.01m2), 217 ada 1 parsel nolu (55.18 m2) taşınmazların, arsa vasıflı 120 ada 28 parsel nolu (321.45m2), 144 ada 5 parsel nolu (597.22m2) taşınmazların ve bahçe vasıflı 136 ada 7 parsel nolu (335.86m2) taşınmazın satılması

            b- Tarla vasıflı 119 ada 23 parsel nolu (740.22m2) taşınmazın yapılacak parsel düzenlemesinden sonra satılması

           c- Tarla vasıflı olup içinde çeşme bulunan 106 ada 81 parsel nolu (67.30m2) taşınmazın, su havzası olan 109 ada 27 parsel nolu (202.60m2) taşınmazın, dere içinde kalan 151 ada 1 parsel nolu (127.33m2) taşınmazın, cenaze namazı kılma alanı olarak kullanılan 185 ada 6 parsel nolu (513.24m2) taşınmazın, içinde çeşme bulunan ve yola ilave edilmesi tasarlanan 188 ada 25 parsel nolu (134.82m2) taşınmazın, çeşme ve arsası vasıflı olup içinde çeşme olan ve cenaze namazı alanı olarak kullanılan 122 ada 1 parsel nolu (1821.21m2) taşınmazın ve içinde çeşme bulunan 218 ada 1 parsel nolu (62.72m2) taşınmazın, fırın ve arsası vasıflı olup fırın olarak kullanılan 127 ada 4 parsel nolu (38.86m2), 146 ada 29 parsel nolu (29.12m2), 194 ada 1 parsel nolu (28.50m2) taşınmazların, bahçe vasıflı olup yola ilave edilmesi tasarlanan 146 ada 1 parsel nolu (600.30m2) taşınmazın, kargir tuvalet ve arsası vasıflı olup tuvalet olarak kullanılan 147 ada 85 parsel nolu (14.54m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde imam evi ve yemekhane bulunan 155 ada 45 parsel nolu (302.89m2) taşınmazın ve ahşap samanlık ve arsası vasıflı olup camii önündeki meydana katılması düşünülen 205 ada 3 parsel nolu (97.45m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

134

Hacıömerler Mahallesi Muhtarlığının mahalle isminin ‘’Dodurga’’ olarak değiştirilme talebinin ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durum nedeniyle ileri bir tarihte görüşülmesi İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararları doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

135

İlçenin Şenköy Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 102 ada 2 parsel nolu (52.27m2), 110 ada 23 parsel nolu (2294.98m2), 117 ada 29 parsel nolu (1280.99m2), 117 ada 49 parsel nolu (11314.00m2) taşınmazların, bahçe vasıflı 114 ada 25 parsel nolu (216.36m2), 114 ada 30 parsel nolu (281.40m2) taşınmazların satılması,

            b- Tarla vasıflı olup içinde keson kuyu ve su pompası bulunan 108 ada 220 parsel nolu (1241.97m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup cevizlik haline getirilen 111 ada 44 parsel nolu (2576.66m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup bitişiğindeki mezarlığa ilave edilmesi tasarlanan 112 ada 4 parsel nolu (1680.50m2) taşınmazın, Kargir çamaşırhane ve arsası vasıflı ve halen kullanılan 114 ada 12 parsel nolu (153.66m2) taşınmazın, fırın ve arsası vasıflı olup fırın olarak kullanılan 116 ada 13 parsel nolu (86.52m2), 119 ada 17 parsel nolu (19.17m2), 132 ada 3 parsel nolu (7.95m2) taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

136

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereğince, kadro ihdası yapılmasına, kadro ihdası ile ilgili ekli cetvelde gösterildiği şekilde; (I) Sayılı cetvelde (GİH) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü (1) dereceli, (GİH) Muhtarlık İşleri Müdürü (1) dereceli, (GİH) Park ve Bahçeler Müdürü (1) dereceli kadro ihdası yapılması ile  norm kadroda değişiklik yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

137

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Eylül 2016 Perşembe günü saat 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

138

İlçenin hıdırlık mevkiinde bulunan kafeteryanın 4 yıl 3 ay 5 gün süre ile kiraya verilmesine, kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri için Belediye encümenine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

139

İlçemiz Tahir Tural Caddesi üzerinde bulul ve tapuda Ferah Mahallesi 11 ada 41, 47 ve 8 parsel no da kayıtlı taşınmazların imar yolu alanında kalan kısımlarının kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık imar progamının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.