Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.10.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

20 Ekim 2016 Saat: 11:00

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ekim / 2016 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

04.10.2016 (153-153) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

153

İlçenin Kızılcadere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 139 ada 2 parsel nolu (23,44 m2 alanlı) arsa vasıflı taşınmaz ile yine Belediyemize ait olan İlçenin Kızılcadere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir 

154

İlçenin Hasanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir 

155

İlçenin Hindikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

156

İlçenin Sarnıç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

157

İlçenin Hondular Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir

158

İlçenin Şabanlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 116 ada 5 parsel (2124.48m2), 139 ada 1 parsel (612.57m2), 148 ada 13 parsel (109.80m2), 148 ada 18 parsel (596.06m2), 162 ada 47 parsel (1428.84m2), 162 ada 182 parsel (794.88m2), 163 ada 1 parsel (410.31m2), 165 ada 5 parsel (559.38m2), 166 ada 3 parsel (947.59m2), 167 ada 22 parsel (1027.90m2), 184 ada 9 parsel (3051.46m2), 207 ada 5 parsel (379.32m2), 217 ada 1 parsel (3522.09m2), bahçe vasıflı 128 ada 1 parsel (153.74m2), 141 ada 10 parsel (98.97m2), 172 ada 56 parsel (201.58m2), 174 ada 74 parsel (107.42m2), 186 ada 29 parsel (391.99m2), 203 ada 1 parsel (270.69m2), arsa vasıflı 131 ada 43 parsel (391.62m2), bağ vasıflı 162 ada 122 parsel (1139.76m2), 162 ada 131 parsel (1135.67m2), 162 ada 187 parsel (302.39m2), 162 ada 234 parsel (166.95m2), avlulu kargir ev vasıflı 132 ada 3 parsel (57.68m2) ve çeşme ve bahçesi vasıflı 200 ada 45 parsel (4407.78m2) nolu taşınmazların satılması;

            b- Tarla vasıflı 108 ada 110 parsel (3006.37m2), 108 ada 119 parsel (1961.26m2), 156 ada 14 parsel (1902.13m2) ve 202 ada 1 parsel (1253.72m2) nolu taşınmazların yapılacak İmar düzenlemelerinden sonra satılması;

            c- Fırın vasıflı olup halen mahalle sakinlerinin faydalandığı 105 ada 4 parsel (20.54m2), 106 ada 21 parsel (23.10m2), 113 ada 1 parsel (21.38m2), 116 ada 12 parsel (63.45m2), 119 ada 1 parsel (12.62m2), 124 ada 1 parsel (49.30m2), 129 ada 47 parsel (21.11m2), 130 ada 13 parsel (80.57m2), çeşme ve arsası vasıflı 104 ada 16 parsel (1546.74m2), arsa vasıflı olup kısmen su deposu ve kısmen yola ilave edilmesi düşünülen 108 ada 1 parsel (90.94m2), avlulu kargir ev vasıflı olup misafirhane olarak kullanılan 108 ada 2 parsel (37.92m2), imam evi olarak kullanılan 108 ada 27 parsel (268.02m2), araç park alanı ve meydan olarak kullanılması düşünülen tarla vasıflı 107 ada 13 parsel (3244.56m2), halı saha yapılması tasarlanan ve içinde su deposu bulunan tarla vasıflı 108 ada 55 parsel (7520.81m2), kerpiç ahır vasıflı olup köy tuvaleti olarak hizmet veren 111 ada 7 parsel (108.76m2), avlulu kargir ev vasıflı olup köy konağı ve dernek binası olarak kullanılan 114 ada 1 parsel (116.48m2), içinde çeşme bulunan bahçe vasıflı 140 ada 30 parsel (51.02m2) ve tarla vasıflı 140 ada 118 parsel (1013.91m2), cenaze namazı için musalla yeri olarak kullanılan ve içinde çeşme bulunan 164 ada 9 parsel (804.93m2), bahçe vasıflı olup içinde çeşme bulunan ve yola ilave edilmesi düşünülen 164 ada 16 parsel (124.36m2), çeşme ve arsası vasıflı 167 ada 7 parsel (1275.55m2) ve 180 ada 11 parsel (100.58m2), tarla vasıflı olup yola ilave edilmesi düşünülen 167 ada 27 parsel (752.82m2), mahalle suyunun çıktığı bahçe vasıflı 200 ada 49 parsel (2843.88m2) ve tarla vasıflı 201 ada 21 parsel (5000.74m2) nolu taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

159

 İlçenin Meydançayırı Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Avlulu kerpiç fırın vasıflı olup tamamen yıkılmış durumdaki 125 ada 5 parsel nolu (63.85m2) taşınmazın, arsa vasıflı 128 ada 2 parsel nolu (231.55m2), 129 ada 4 parsel nolu (173.33m2), 131 ada 1 parsel nolu (620.31m2), 131 ada 4 parsel nolu (123.26m2), 132 ada 2 parsel nolu (157.57m2) ve tarla vasıflı 140 ada 12 parsel nolu (1046.71m2) taşınmazların satılması

            b- Bahçe vasıflı 110 ada 14 parsel nolu (615.43m2) ve tarla vasıflı 129 ada 6 parsel nolu (502.38m2) taşınmazların imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması

            c- Avlulu kerpiç ev vasıflı olup İmamevi olarak kullanılan 105 ada 4 parsel nolu (181.84m2) ve 125 ada 9 parsel nolu (299.80m2) taşınmazların, yola ilave edilmesi düşünülen arsa vasıflı 108 ada 1 parsel nolu (45.70m2), bahçe vasıflı 111 ada 4 parsel nolu (102.79m2) ve 115 ada 12 parsel nolu (58.41m2) taşınmazların, avlulu kerpiç ev vasıflı olup kullanılamaz halde bulunan ve meydana katılması düşünülen 113 ada 1 parsel nolu (91.05m2) taşınmazın, kerpiç fırın ve arsası vasıflı olup halen kullanılan 118 ada 6 parsel nolu (122.21m2) taşınmazın, çeşme ve arsası vasıflı 135 ada ve 4 parsel nolu (191.36m2) ve içinde kargir ev olan tarla vasıflı olup hayır alanı ve koruluk olarak kullanılan 138 ada 1 parsel nolu (3293.81m2) taşınmazların satılmaması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

160

Karakaya Mahallesi içindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan avlulu kerpiç fırın vasıflı olup halen kullanılmakta olan 120 ada 6 parsel nolu (123.37m2), 121 ada 3 parsel nolu (22.48m2), 123 ada 5 parsel nolu (37.58m2) taşınmazların, İmamevi olarak kullanılan 123 ada 3 parsel nolu (107.84m2) ve mahalle hizmetinde kullanılan 122 ada 7 parsel nolu (120.17m2) taşınmazların, yola ilave edilmesi düşünülen 130 ada 1 parsel nolu (60.09m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

161

Güğü Mahallesi içindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Arsa vasıflı 114 ada 1 parsel (169.27m2), 116 ada 10 parsel (381.13m2), 116 ada 57 parsel (76.13m2), 121 ada 20 parsel (241.78m2), 128 ada 6 parsel (37.23m2), 182 ada 1 parsel (1441.09m2), 182 ada 2 parsel (895.00m2), 182 ada 3 parsel (789.48m2), 182 ada 4 parsel (789.47m2), 182 ada 5 parsel (789.13m2), 182 ada 6 parsel (789.48m2), 182 ada 7 parsel (755.21m2), 182 ada 8 parsel (824.14m2), 182 ada 9 parsel (894.73m2), 182 ada 10 parsel (964.42m2), 182 ada 11 parsel (1033.56m2), 183 ada 1 parsel (827.51m2), 183 ada 2 parsel (800.12m2), 183 ada 3 parsel (652.29m2), 183 ada 4 parsel (627.65m2), 183 ada 5 parsel (799.73m2), 183 ada 6 parsel (800.13m2), 183 ada 7 parsel (800.13m2), 183 ada 8 parsel (799.77m2), 184 ada 1 parsel (689.89m2), 184 ada 2 parsel (1022.19m2), 184 ada 3 parsel (799.73m2), 184 ada 4 parsel (799.72m2), 184 ada 5 parsel (799.90m2), 184 ada 6 parsel (800.09m2), 184 ada 7 parsel (800.09m2), 184 ada 8 parsel (800.27m2), 185 ada 1 parsel (847.10m2), 185 ada 2 parsel (806.30m2), 185 ada 3 parsel (754.99m2), 185 ada 4 parsel (787.77m2), 185 ada 5 parsel (912.29m2), 185 ada 6 parsel (1070.86m2), 185 ada 7 parsel (1157.39m2), 185 ada 8 parsel (1053.08m2), 185 ada 9 parsel (947.63m2), 185 ada 10 parsel (843.00m2), 185 ada 11 parsel (800.13m2), 185 ada 12 parsel (799.99m2), 185 ada 13 parsel (799.99m2), 185 ada 14 parsel (800.09m2), 186 ada 1 parsel (655.41m2), 186 ada 2 parsel (1336.78m2), 186 ada 3 parsel (966.90m2), 186 ada 4 parsel (905.29m2), 186 ada 5 parsel (853.77m2), 186 ada 6 parsel (826.86m2), 186 ada 7 parsel (795.24m2), 186 ada 8 parsel (807.12m2), 186 ada 9 parsel (863.97m2), 186 ada 10 parsel (1032.61m2), 186 ada 11 parsel (809.80m2), 186 ada 12 parsel (809.80m2), 186 ada 13 parsel (816.55m2), 186 ada 14 parsel (829.85m2), 186 ada 15 parsel (789.52m2), 186 ada 16 parsel (830.47m2), 189 ada 1 parsel (800.31m2), 189 ada 2 parsel (780.38m2), 189 ada 3 parsel (790.15m2), 189 ada 4 parsel (790.15m2), 189 ada 5 parsel (789.97m2), 189 ada 6 parsel (789.97m2), 189 ada 7 parsel (789.97m2), 189 ada 8 parsel (800.13m2), 189 ada 9 parsel (799.77m2), 189 ada 10 parsel (800.13m2), 189 ada 11 parsel (799.77m2), 189 ada 12 parsel (800.13m2), 191 ada 1 parsel (799.90m2), 191 ada 2 parsel (799.77m2), 191 ada 3 parsel (800.13m2), 191 ada 4 parsel (799.77m2), 191 ada 5 parsel (800.13m2), 191 ada 6 parsel (799.77m2), 191 ada 7 parsel (800.13m2), 191 ada 8 parsel (783.35m2), 191 ada 9 parsel (800.08m2), 191 ada 10 parsel (800.08m2), 191 ada 11 parsel (800.09m2), 191 ada 12 parsel (799.90m2), 192 ada 1 parsel (713.74m2), 192 ada 2 parsel (740.29m2), 192 ada 3 parsel (739.58m2), 192 ada 4 parsel (739.79m2), 192 ada 5 parsel (801.00m2), 192 ada 6 parsel (691.13m2), 192 ada 7 parsel (774.14m2), 192 ada 8 parsel (658.01m2), 193 ada 1 parsel (1061.81m2), 193 ada 2 parsel (931.12m2), 199 ada 1 parsel (806.05m2), 199 ada 2 parsel (805.71m2), 199 ada 3 parsel (800.18m2), 199 ada 4 parsel (799.83m2), 199 ada 5 parsel (800.18m2), 199 ada 6 parsel (805.87m2), 199 ada 7 parsel (800.12m2), 199 ada 8 parsel (800.12m2), çeşme ve arsası vasıflı 153 ada 9 parsel (410.07m2), 170 ada 87 parsel (1222.96m2) nolu taşınmazların satılması.

            b- Arsa vasıflı 203 ada 1 parsel nolu (51781.75m2) taşınmazın İmar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması

            c- Fırın vasıflı olup halen kullanılan 102 ada 35 parsel (23.84m2), 121 ada 29 parsel (108.83m2), 145 ada 1 parsel (17.10m2), kargir bina ve arsası vasıflı olup fırın olarak kullanılan 102 ada 45 parsel (137.02m2), 121 ada 35 parsel (27.22m2), arsa vasıflı olup içinde çeşme olan 105 ada 1 parsel (182.03m2), 114 ada 84 parsel (615.82m2), 120 ada 12 parsel (76.13m2), çeşme ve arsası vasıflı ve halen çeşme olarak kullanılan 115 ada 1 parsel (289.73m2), iki katlı muhtarlık binası vasıflı olup altı kahvehane olarak kullanılan 114 ada 38 parsel (90.11m2), kargir ev ve arsası vasıflı olup imam evi olarak kullanılan 125 ada 2 parsel (138.22m2), yola ilave edilmesi uygun görülen depo vasıflı 132 ada 5 parsel (19.83m2), kargir bina vasıflı 143 ada 1 parsel (11.71m2), arsa vasıflı 144 ada 1 parsel (61.77m2), köy odası vasıflı olup halen kullanılan 134 ada 1 parsel (67.46m2), alt katı telekom, üst katı Kur’an Kursu olarak kullanılan köy hizmet binası ve arsası vasıflı 138 ada 2 parsel (133.00m2), köy merası olarak kullanılan ve mezara ilave edilmesi düşünülen arsa vasıflı 154 ada 1 parsel (4177.72m2), köy alan çeşmesi olarak kullanılan tarla vasıflı 155 ada 40 parsel (1994.00m2), içinde su kaynağı bulunan arsa vasıflı 161 ada 40 parsel (357.35m2), çamaşırlık vasıflı olup içinde çeşme bulunan 177 ada 62 parsel (360.72m2), köy yerleşim alanı için yaptırılan İmar Planında öğretim tesisleri ve park alanı olarak ayrılan arsa vasıflı 195 ada 1 parsel (4769.56m2), dini tesisler olarak ayrılan arsa vasıflı 196 ada 1 parsel (4372.33m2), Sosyal tesisler alanı olarak ayrılan arsa vasıflı 198 ada 1 parsel (3088.90m2) ve park alanı olarak ayrılan arsa vasıflı 200 ada 1 parsel (3083.22m2) nolu taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

162

mülkiyeti Mali Hazine ve şahıslara ait Karayolları sorumluluk alanında olan Dursunbey_Simav güzergahı İstasyon Mahallesinin 8.Km’ den itibaren Saçayak Mahallesi istikameti üzerinde ve Coğrafi Koordinatlarında ve krokide(Ek_4) ‘de belirtildiği üzere, Başlangıç(1): Enlem 39.544364 K Boylam: 28.664564 D) Bitiş(2): Enlem: 39.529555 K Boylam: 28.686666 D) sınırları içerisinde olan bölgenin, kurum görüşlerinin de uygun gördüğü yazılarında anlaşılmış olup, şu anki içkili yer bölgesinde yaşanılan olumsuzlardan ve mahalle halkının da huzursuzluğu dikkate alınarak, yeni belirtilen bölgenin; İçkili Yer Bölgesi olarak uygun olacağı İmar ve Plan-Bütçe komisyonlarınca oy birliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

163

Park Bahçeler ile  temizlik hizmetleri birimlerinin ihale edilmiş hizmet süreleri 31.12.2016 tarihinde sona ermektedir. Bu birimlerin 2016 yılı bitmeden yeni hizmet ihalelerinin yapılması ve bu hizmetler için ayrılacak ödeneklerin bütçede plan programının yapılabilmesi için; ihale yapılacak hizmetlerin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 62. maddesinin (e) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine göre; Sürekli nitelikte olan Temizlik Hizmeti alım ihalesinin (katı atıkların ve ambalaj atıklarının toplanması ve nakli), yüklenme süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

164

Belediye Encümeninin 31.08.2016 tarih 211 sayılı kararı ile 2017 yılı Bütçe tasarısı görüşülerek karar alınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi gereğince, 2017 mali yılı bütçe tasarısının belirlenmesi gerektiği, yine ilgili maddeye göre bütçe tasarısının tümü üzerinde daha detaylı çalışmalar için tasarının Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Ayrıca gelir Bütçesine emsal olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin f bendine göre 2017 yılında Belediyece uygulanacak tarife vergi ve harç oranlarının belirlenmesi için yine Plan-Bütçe komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe komisyonunca alınan kararlar için, 14.10.2016 Cuma günü saat 18.00 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

165

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih E.1509 sayılı yazılarıyla; kurulması planlanan "Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi" yeri ile ilgili Balıkesir İl Mera Komisyonu'nca alınan karar gereğince İlçenin Akbaşlar Mahallesinde bulunan mera vasıflı 587.311,92 m2 büyüklüğündeki kısmının vasıf değişikliği için 343.576,35 (Üçyüz kırküçbin beş yüz yetmişaltı-TL otuzbeş krş.) ödenmesi gereken ot bedeli ile ilgili bilgi verilmiştir. Konunun aciliyeti ve OSB Müteşebbis heyetinin henüz oluşturulmamış olması göz önüne alınarak, söz konusu ödemenin Belediyemizce yapılması, OSB Müteşebbis heyetinin oluşturulmasının ardından ödenen miktarın heyet üyelerinden hisseleri oranında mahsup edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

166

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Kasım 2016 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

167

İlçenin Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 150 ada 22 parsel nolu 1.217,49 m2 alanlı ve arsa vasıflı   taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi ve Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait diğer taşınmazlarında satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

168

Çiftci Mahallesi 239 ada 46 ve 47 parsel sayılı İmar planı dışında kalan taşınmazların bulunduğu alanda Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) vasfında ilave imar planı yapımı gerekmekte olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilave planın yapılması için, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine  uygun olarak planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.