Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.06.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

14 Haziran 2016 Saat: 13:29

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN
HAZİRAN / 2016 AYI BİRLEŞİMİNE DAİR
02.06.2016 (91-105) TARİHLERİNDE
ALDIĞI KARARLAR
(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

90

Karagöz Mahallesinde bulunan Belediyemize ait taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

91

Doğancılar Mahallesinde bulunan Belediyemize ait taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

92

Aşağımusalar Mahallesinde bulunan Belediyemize ait taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

93

İstasyon Mahallesi Selvi Sokak 128 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

94

Umurlar Mahallesinde bulunan taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

95

İmar Komisyonundan gelen raporu gereğince; İlçenin Ericek Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan,
 a- Arsa vasıflı 108 ada 4 parsel nolu (191,05m2), 115 ada 2 parsel nolu (191,82m2), bahçe vasıflı 135 ada 2 parsel nolu (375,32m2), tarla vasıflı 136 ada 1 parsel nolu ( 298,24m2), 158 ada 4 parsel nolu (383,91m2), 187 ada 46 parsel nolu (358,69m2) taşınmazların satılması,
 b- Fırın vasıflı 101 ada 14 parsel nolu (17,52m2), 103 ada 7 parsel nolu (25,21m2), 104 ada 4 parsel nolu (63,52m2), 117 ada 8 parsel nolu (9,19m2), 119 ada 9 parsel nolu ( 15,19m2) taşınmazlar fırın olarak çalıştığından, bahçe vasıflı 102 ada 1 parsel nolu (301,70m2) taşınmaz çöp ve moloz sahası olarak, avlulu köy kahvesi vasıflı 106 ada 7 parsel nolu (191,18m2) taşınmaz mahalle kahvesi olarak kullanıldığından, iki katlı kerpiç ev vasıflı 121 ada 1 parsel nolu (56,34m2) taşınmaz İmam evi haline getirileceğinden, tarla vasıflı 147 ada 15 parsel nolu (482,30m2) taşınmaz içinde su deposu olduğundan, arsa vasıflı 149 ada 25 parsel nolu ( 147,10m2) taşınmaz dörtyol ağzında olması nedeniyle kavşak genişlemesi için yola katılacağından satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

96

İmar Komisyonundan gelen raporu gereğince; Akbaşlar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan,
 a- Çeşme ve arsası vasıflı 118 ada 13 parsel nolu (1683,58m2), tarla vasıflı 126 ada 9 parsel nolu (3048,08m2), avlulu kargir köy odası vasıflı 143 ada 1 parsel nolu (134,72m2) ve 154 ada 44 parsel nolu (153,57m2) taşınmazların satılması,
 b- Tarla vasıflı 115 ada 114 parsel nolu (5269,49m2), kargir ahır ve çeşme vasıflı 117 ada 1 parsel nolu (2781,33m2), çeşme ve arsası vasıflı 134 ada 21 parsel nolu (1243,74m2) ve avlulu kargir çamaşırlık vasıflı 155 ada 498 parsel nolu (400,88m2) taşınmazların yaptırılacak İmar Planına göre  düzenlenmesinden sonra satılması,
 c- Kargir ahır ve arsası vasıflı 103 ada 140 parsel nolu (4464,04m2) taşınmazın mezarlık olarak kullanılması, avlulu kargir fırın vasıflı 122 ada 5 parsel nolu (208,21m2), 132 ada 1 parsel nolu (60,70m2), 139 ada 2 parsel nolu (25,69m2), 146 ada 3 parsel nolu (23,60m2), 154 ada 18 parsel nolu (49,55m2) ve 158 ada 3 parsel nolu (39,44m2) taşınmazların fırın olarak hizmet vermesi, Kargir Kahvehane vasıflı 138 ada 3 parsel nolu (41,59m2) taşınmazın kütüphane olarak kullanılması, 2 adet Kargir ev ve samanlık vasıflı 150 ada 9 parsel nolu (401,28m2) taşınmazın yenilenen haliyle kahvehane olarak kullanılması, sosyal tesis alanı vasıflı 164 ada 1 parsel (2962,83m2) ve spor tesis alanı vasıflı 170 ada 1 parsel nolu (6828,36m2) taşınmazlar köy yerleşim alanları için yapılan İmar planında sosyal tesis alanı ve spor tesis alanı olarak gösterilmesi nedeniyle satılmaması   komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

97

İmar komisyonundan gelen raporu gereğince; İlçenin Dada Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;
 a- Tarla vasıflı 101 ada 27 parsel nolu (14931,84 m2), 132 ada 8 parsel nolu (2264,92m2) ve arsa vasıflı 137 ada 14 parsel nolu (298,66m2) taşınmazların satılması,
 b- Arsa vasıflı 101 ada 127 parsel nolu (586,23m2) taşınmazın yaptırılacak İmar Planlarına göre düzenlenmesinden sonra satılması,
 c- Kargir köy odası vasıflı, halen harabe halde olup kullanılmayan ve yıkılarak yeri meydana katılmak arzu edilen 102 ada 1 parsel nolu (47,35m2) taşınmazın, fırın vasıflı olup halen fırın olarak hizmet veren 123 ada 6 parsel nolu (21,70m2), 125 ada 9 parsel nolu(41,91m2), 144 ada 15 parsel nolu (17,52m2), 151 ada 4 parsel nolu (25,07m2) taşınmazların, Tuvalet vasıflı olup Tuvalet olarak hizmet veren 150 ada 12 parsel nolu (11,35m2), çamaşırlık ve çeşme vasıflı olup aynı amaç için hizmet veren 152 ada 1 parsel nolu (48,62m2) taşınmazların, mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak için SOSYAL ALAN olarak ayrılması talep edilen arsa vasıflı 139 ada 3 parsel nolu (47,29m2), Çamaşırlık ve Çeşme vasıflı 139 ada 4 parsel nolu (96,37m2) taşınmazların ve İmam evi olarak kullanılan 149 ada 1 parsel nolu (71,17m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

98

İmar Komisyonundan gelen raporu gereğince; İlçenin Akçagüney Mahallesi sınırları içinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;
 a- Tarla vasıflı 106 ada 1 parsel nolu (923.30m2), 116 ada 22 parsel nolu (1296,70m2), 197 ada 16 parsel nolu (1821,51m2), arsa vasıflı 121 ada 19 parsel nolu (210,00m2), 121ada 29 parsel nolu (274,21m2), 138 ada 1 parsel nolu (231.09m2), 148 ada 20 parsel nolu (68,36m2), 149 ada 11 parsel nolu (325,33m2), 178 ada 1 parsel nolu (57,06m2) ve harap köy odası vasıflı 167 ada 6 parsel nolu (38,41m2) taşınmazların satılması,
 b-Tarla vasıflı 116 ada 15 parsel nolu (743,92m2) ve köy fırını ve arsası vasıflı 161 ada 2 parsel nolu (150,91m2) taşınmazların yaptırılacak imar Planlarına göre düzenlenmesinden sonra satılması,
 c- Arsa vasıflı 122 ada 2 parsel nolu (63,36m2), 122 ada 13 parsel nolu (152,78m2), 139 ada 1 parsel nolu (25,59m2) taşınmazların yola dahil edilmesi, fırın vasıflı 122 ada 3 parsel nolu (28,47m2), 138 ada 5 parsel nolu(44,51m2), 143 ada 7 parsel nolu (12,26 m2), 153 ada 18 parsel nolu (17,88m2), 159 ada 3 parsel nolu (33,78m2), 169 ada 1 parsel nolu (40,43m2), 176 ada 2 parsel nolu (17,49m2) taşınmazların fırın olarak mahalle sakinlerine hizmet vermesi, musalla yeri vasıflı 137 ada 3 parsel (49,47m2) taşınmazın cenaze namazı alanı olarak, köy odası, köy kahvesi ve abdesthane vasıflı 174 ada 1 parsel nolu (234,33m2) taşınmazın Kur’an Kursu, kahvehane ve abdesthane olarak, Arsa vasıflı 183 ada 9 parsel nolu (69,03m2) taşınmazın su deposu olarak kullanılması, hali arazi vasıflı 148 ada 11 parsel nolu (325,71m2) taşınmazın çocuk parkı, fırın vasıflı 164 ada 1 parsel nolu (24,26m2) taşınmazın yeniden fırın olarak planlanması nedeniyle satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

99

İmar Komisyonundan gelen raporu gereğince; Naipler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;
 a- Kargir fırın vasıflı ve göçük haldeki 101 ada 99 parsel nolu (20,51m2), 111 ada 3 parsel nolu (29,82m2), Bahçe vasıflı 108 ada 16 parsel nolu (333,28m2), 120 ada 38 parsel nolu (196,46m2), Kargir köy odası ve arsası vasıflı 112 ada 2 parsel nolu (118,41m2) taşınmazların satılması,
 b- Bahçeli Kargir camii vasıflı 108 ada 15 parsel nolu (396,66m2) taşınmazın ibadethane olarak kullanılması, arsa vasıflı 109 ada 88 parsel nolu (1405,31m2) taşınmazın Karayolları Kamulaştırma sınırı içinde kalması, kargir fırın vasıflı 114 ada 1 parsel nolu (17,40m2) taşınmazın fırın olarak, kargir köy odası ve arsası vasıflı 117 ada 1 parsel nolu (104,51m2) taşınmazın imam evi olarak hizmet vermesi nedeniyle satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

100

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Temmuz 2016 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

101

İmar komisyonu ve Plan Bütçe komisyonu üyesi olarak seçilen Hüseyin UYSAL'ın 24.05.2016 tarihli dilekçesiyle istifa etmesi üzerine yerine; İmar Komisyonu üyesi olarak Mustafa SÖBÜOĞLU ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak da Şakir ÜNAL oybirliği ile seçilmişlerdir.

102

5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (o) bendi gereğince, merkezi Balıkesir olmak üzere "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" adıyla Mahalli İdare Birliği kurulmasına, kurulacak Birlikte kurucu üye olarak yer alınmasına, hazırlanan Birlik Tüzüğü gereğince Doğal üye Belediye Başkanının (Ramazan BAHÇAVAN)  yanında, yapılan açık oylama neticesi Belediye Meclis üyelerimizden 1-Yusuf TURAN, 2-Ahmet GÖREL, 3-Ahmet SAVRAN'ın asil, 1-Vacit KAHVECİOĞLU, 2-İlyas DEMİREL'in de yedek üye olarak belirlenmesine ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesi hükmünce hazırlanan ekli birlik tüzüğünün incelenerek kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir. 

103

Belediye Meclisinin almış olduğu 04.04.2016 tarih 59 sayılı Meclis Kararında geçen "Ünzile ENİŞASLAN" olarak yazılan ismin kimlik bilgileri doğrultusunda "Üzen ENİŞARSLAN" olarak değiştirilmesine, Ramazan DEMİRTAŞ'a devredilen taşınmazın sehven yazılan "237 ada 10 parsel" numarasının "237 ada 2 parsel" olarak değiştirilmesine ve "bedelsiz olarak tapu devrinin yapılmasına" tümcesinin ise "tapu devrinin yapılmasına" şeklinde değiştirilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

104

Cebeci Mahallesi 28 ada 48 parselde bulunan, (Mevzi) Köşe Koordinatları K1 Noktası Y=29197.271 X=33592.512 K2 Noktası Y=29206.280 X=33563.896 K3 Noktası Y=29172.896 X=33553.386 ve K4 Noktası Y=29163.886 X=33582.001 şeklinde çıkarılarak plan örneğine işlenen 1050,00 m2 alanın, üzerine Mobil Konteyner Kesimhane konulmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisine oy birliği ile karar verilmiştir.

105

02.12.2015 tarihli ve 152 sayılı meclis kararında;  İsmail Dayı Caddesi (Kaymakamlık Önü ve karşısında ) abonelik uygulaması kapsamında, mesai saatleri için belirlenmiş olan 40,00-TL aylık Abonelik ücretinin 25,00 TL olarak uygulanmasına, mesai saatleri sonrası gecelemek isteyenler için ise aylık abonelik ücretinin ayrıca 25,00-TL olarak belirlenmesine oybirliği  ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.