Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.03.2016 ve 07.03.2016 tarihlerinde yaptığı toplantıların karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

21 Mart 2016 Saat: 11:48

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mart/ 2016 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.03.2016(29-46)  ve 07.03.2016(47-48)

TARİHLERİNDE ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

 

 KARAR

29

İlçenin Mahmudiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Avlulu Kargir ev ve kargir samanlık vasıflı 120 ada 5 parsel nolu (743,92 m2 alanlı) taşınmazın ve Belediyemize ait Mahmudiye Mahallesindeki diğer taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

30

İlçenin Göbül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı 187 ada 3 parsel nolu (59,63 m2 alanlı) taşınmazın ve Belediyemize ait Göbül Mahallesindeki diğer taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

31

İlçenin Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 123 ada 136 parsel (6.592,62 m2) ve 123 ada 128 parsel nolu (4.799,27 m2) tarla vasıflı  taşınmazların kiraya verilmesi yada satılması için ve Belediyemize ait kavacık Mahallesindeki diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

32

İlçenin Yukarımusalar Mahallesinde bulunan 129 ada 2 parsel nolu (108,33 m2) alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

33

Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 65 ada 3, 4, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların bir kısmının imar yolu alanında kalması sebebiyle bu parsellerin kamulaştırılarak imar yolunun açılması planlandığından;  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı imar yolunda kalan, İlçenin Cebeci Mahallesi, 65 ada 3, 4, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların İmar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

34

Köy Tüzel kişiliği zamanında belirlenen ada parsel numaralarının değiştiği görülmüştür. Hali Hazır durumlarının kadastral planlar üzerinde karşılaştırılması ile 122 ada 2 parsel nolu (447,59 m2 alanlı) arsanın 237 ada 2 parsel nolu 422,97 m2 alanlı Avlulu kerpiç ev ve Kerpiç ahır vasıflı taşınmaz ile büyük ölçüde örtüşdüğü görülmüştür. 121 ada 10 parsel nolu arsanın 261 ada 10 parsel nolu 420,55 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz ile büyük ölçüde örtüşdüğü görüldüğünden, Tapu tescil işlemine esas olmak üzere bahse konu taşınmazların, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

35

Vakıf Mahallesi 122 ada 52 parsel sayılı taşınmazın maliki Mehmet KANLI tarafından 09.02.2016 tarihli dilekçe ile parselinin yakınında bulunan İmar yolu üzerinde plandeğişikliği yapılması talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

36

İlçenin Yukarımusalar Mahallesinde bulunan 169 ada 1 parsel nolu, (4.837,83 m2) alanlı Kargir mandıra ve arsa vasıflı taşınmazın satılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

37

1-İlçenin Resuller Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 148 ada 1 parsel nolu (47,38 m2) alanlı ve ahşap ev vasıflıtaşınmaz ile arsa vasıflı 105 ada 1 parsel (344,46 m2), 114 ada 2 parsel (240,98 m2), 142 ada 2 parsel (31,24 m2), tarla vasıflı 163 ada 224 parsel (70,86 m2), 164 ada 1 parsel (72,16 m2), 165 ada 38 parsel (544,75 m2), 168 ada 222 parsel (130,24 m2), 174 ada 21 parsel (1.186,95 m2), Fırın vasıflı ancak kullanılamaz halde bulunan 146 ada 1 parsel (34,69 m2) 151 ada 3 parsel (57,10 m2) Ahşap ev vasıflı ve kullanılamaz haldebulunan 125 ada 1 parsel (47,08 m2), 153 ada 6 parsel (44,33 m2), 158 ada 7 parsel (166,53 m2) ve fırın olarak ancak komşu avlusundan kullanılabilen 124 ada 2 parsel (20,73 m2) nolu taşınmazların satılmasına,

 2-Resuller Mahallesi halkınca kullanılan fırın vasıflı140 ada 6 parsel (38,81 m2), 147 ada 1 parsel (18,52 m2), 164 ada 11 parsel (114,49 m2)Ahşap ev ve arsası vasıflı ve imam evi olarak kullanılan 154 ada 1 parsel (62,78 m2), aşevi olarak kullanılan tarla vasıflı 164 ada 60 parsel (1.104,11 m2), Çamaşırhane ve çeşme ve arsası vasıflı ve Çamaşırhane olarak kullanılan 163 ada 216 parsel (329,65 m2) nolu taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

38

Delice Mahallesi imar planlarının yapılmasından sonra değerlendirilmesine ve bu nedenle Delice Mahallesinde bulunan 235 ada 2 parsel nolu (103,64 m2) alanlı kerpiç fırın ve kerpiç değirmen vasıflı bahse konu taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

39

Hacılar Mahallesi imar planlarının yapılmasından sonra değerlendirilmesine ve bu nedenle 130 ada 2 parsel nolu  (3.338,00 m2)   alanlı ve tarla vasıflı  taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

40

İlçenin Durabeyler Mahallesi, Nohut harmanı mevkiinde bulunan 310 ada 1 parsel nolu (496,51 m2) alanlı ve arsa vasıflı taşınmazın satılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

41

meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Nisan 2016 pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

42

Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu kapsamında 46+961.91-73+054.43 Km.'ler arası Dursunbey-Kütahya Devlet Yolu 1+240.00-6+501.00 Km.'ler arası kamulaştırma koridorunda imar plan tadilatı yapılması konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak planda ve  yerinde incelenmek üzere İmar  komisyonuna havalesine ve Alınacak komisyon kararının da II. Oturum olan 07.03.2016 Pazartesi saat 18.00 da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

43

İlçenin Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 219 ada 17 ve 28 parsel sayılı taşınmazlar, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre park (yeşil alan) alanında kaldığından bu parsellerin kamulaştırılması gerekmekte olup, 1/1000 ölçekli imar planında park (yeşil alan) alanında kalan ilgili taşınmazların kamulaştırılmasına esas olmak üzere planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine  ve Alınacak komisyon kararının da II. Oturum olan 07.03.2016 Pazartesi saat 18.00 da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir

44

İlçenin Üçeylül Mahallesi Yandere Mevkiinde bulunan ve ilgi (a) Encümen Kararı ile satışı yapılan parsellerin üzerinde yapı bulunan taşınmazlar ilgi (b) Meclis Kararı ile  maliki Hazineden alınarak hak sahiplerine devri yapılmış olup, üzerinde yapı olmayan arsalarla ilgili bir çalışma yapılmadığından, Planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

45

İlçenin Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 139 ada 1 parsel nolu (318,86 m2) alanlı arsa vasıflı taşınmazın ve   Belediyemize ait Gölcük Mahallesindeki diğer taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

46

2016 yılı içinde çalıştırılması uygun görülen, Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan Sözleşmeli Maden Mühendisi için 2.567,00-TL aylık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

47

Karayolları Genel Müdürlüğü 14.ncü Bölge Müdürlüğünün Balıkesir-Dursunbey Devlet yolunun 46+961,91 – 73+054,43 km arası ile Dursunbey-Kütahya Devlet yolunun 1+240,00 – 6+501,00 km leri arasındaki kamulaştırma koridorunun kendileri adına yol ve yol emniyeti sahası olarak imar planına işlenmesi için hazırlanan imar palanı değişiklik taslağı üzerinde ve yerinde yapılan incelememler sonucu ekli plan taslağında görüldüğü gibi imar planı değişikliği yapılması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildiğinden, Komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

48

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park alanında kalan İlçenin Üçeylül Mahallesi 219 ada, 17 ve 18 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasına,  kamulaştırılması için 11.nci 5 Yıllık İmar Programının kamulaştırılmalar bölümüne ilave edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.