Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Nisan Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.04.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

08 Nisan 2016 Saat: 15:59

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN/ 2016 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

04.04.2016 (49-69) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

 

 KARAR

49

Meclis Katipliklerine 1-Mustafa SÖBÜOĞLU,  2-Halil SARIOĞLU,  Asil olarak; 1-İlyas DEMİREL     ve 2-Şakir ÜNAL yedek  olarak  seçilmişlerdir.

50

Meclis 1.Başkan vekilliğine Ahmet SAVRAN  ile meclis 2. Başkan vekilliğine de Vacit KAHVECİOĞLU   seçilmişlerdir.

51

Encümen Üyeliklerine 1 yıl için görev yapmak üzere 1- Şakir ÜNAL (11 oy) ve 2- Üzeyir SALİ (11 oy) seçilmişlerdir. 

52

İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-Üzeyir SALİ, 2-İlyas DEMİREL, 3-Ahmet GÖREL, 4-Ahmet SAVRAN ve 5-Hüseyin UYSAL'ın oybirliği ile seçilmelerine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre 2016 yılı içinde oluşturulan bütün komisyon üyelikleri için toplantılarına katıldıkları beher gün için brüt 75,00-TL huzur hakkı verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

53

Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1-Yusuf TURHAN, 2-İsmail ÇOBAN, 3-Alaaddin ASLANBOĞA, 4-Halil SARIOĞLU ve 5-Hüseyin UYSAL'ın oybirliği ile seçilmelerine  karar verilmiştir. 

54

İlçenin Süleler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ev vasıflı 195 ada 22 parsel (230,83 m2) alanlı taşınmazın satılıp satılmayacağı ile  Belediyemize ait Süleler Mahallesindeki diğer taşınmazlarında satılıp satılmayacağı hususlarının planda ve yerinde incelenmek ezere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

55

Mahmudiye Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan,

a- Avlulu kargir ev ve kargir samanlık vasıflı 120 Ada 5 Parsel nolu 743,92m2 alanlı taşınmaz ile tarla vasıflı 113 Ada 9 Parsel (4.090,94m2), 113 Ada 34 Parsel (1.229,79m2), 113 Ada 40 Parsel (3.601,05m2), 113 Ada 80 Parsel (2.145,65m2), 113 Ada 99 Parsel (9.243,59m2), 115 Ada 5 Parsel (2.412,89m2), 115 Ada 6 Parsel (21.466,23m2), 116 Ada 3 Parsel (1.476,26m2), 119 Ada 1 Parsel (8.074,80m2), bahçe vasıflı 121 Ada 3 Parsel (893,28m2), arsa vasıflı 121 Ada 12 Parsel (310,58m2), 122 Ada 4 Parsel (337,46m2), 137 Ada 3 Parsel (498,10m2), 137 Ada 5 Parsel (93,49m2), 139 Ada 1 Parsel (233,03m2), Hamzacık Mahallesi sınırları içinde kalan tarla vasıflı 147 Ada 6 Parsel nolu(1.737,76m2), 168 Ada 1 Parsel nolu (1.615,43m2), 168 Ada 4 Parsel nolu(3.074,60m2), 168 Ada 7 Parsel nolu(5.118,35m2), 168 Ada 16 Parsel nolu (2.550,38m2) taşınmazların satılması;

            b- Tarla vasıflı 106 Ada 26 Parsel nolu (779,61m2) ve 116 ada 6 Parselin nolu(698,50m2) taşınmaz ile bahçe vasıflı 123 Ada 4 Parsel nolu(295,27m2) taşınmazın içlerinde su kaynağı olması, Tarla vasıflı 110 Ada 1 Parsel nolu(1.029,71m2) taşınmazın içinde köy kahvesi bulunması, Avlulu kerpiç ev vasıflı 126 Ada 2 Parsel nolu(214,52m2) taşınmaz aşevi, 127 Ada 2 Parsel nolu (428,22m2) taşınmaz İmam evi, Arsa vasıflı 128 Ada 1 Parsel nolu (142,10m2) taşınmaz yeşil alan, 129 Ada 1 Parsel nolu (858,92m2) taşınmaz köy meydanı olarak kullanıldığından satılmaması komisyonca oy birliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

56

Göbül Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan

           a-Arsa vasıflı 187 Ada 3 Parsel nolu (59,63m2) taşınmaz ile yine arsa vasıflı 152 Ada 19 Parsel nolu (340,28m2), 157 Ada 8 Parsel nolu (326,16m2), 163 Ada 2 Parsel nolu (1.444,01m2), 163 Ada 8 Parsel nolu (420,98m2) 165 Ada 3 Parsel nolu (184,75m2), 166 Ada 5 Parsel nolu (263,32m2) taşınmazların, kargir fırın ve arsası vasıflı 165 Ada 9 Parsel nolu (2.644,32m2) taşınmazın, kargir mandıra binası ve arsası vasıflı 197 Ada 1 Parsel nolu (659,43m2) taşınmazın satılması,

            b- Çeşme ve arsası vasıflı 122 Ada 64 Parsel nolu (313,17m2) 135 Ada 12 Parsel nolu (571,32m2), 139 ada 3 parsel nolu (294,72) taşınmazların, Kargir fırın ve arsası vasıflı olup kullanılmakta olan 151 Ada 42 Parsel nolu (86,61m2), 163 Ada 21 Parsel nolu (87,14m2), 175 Ada 8 Parsel  (50,87m2), 180 Ada 1 Parsel nolu (27,23m2), 186 Ada 13 Parsel nolu ( 31,65m2), 191 Ada 41 Parsel nolu (25,38m2), 194 Ada 3 Parsel nolu (310,94m2), 209 Ada 1 Parsel nolu (61,80m2) taşınmazların, arsa vasflı olup yol kenarında yeşil alan park olarak kullanılan 153 Ada 17 Parsel nolu (386,42m2), 160 Ada 9 Parsel nolu (395,42) taşınmazların, arsa vasıflı olup içinde çeşme bulunan ve yeşil alan park olarak kullanılan 161 Ada 5 Parsel nolu (1.075,93m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup üzerinde musalla taşı bulunan ve cenaze namazı kılınan 164 Ada 9 Parsel nolu (698,46m2) taşınmazın, kargir iki katlı köy odası vasıflı olup düğünlerde aşevi olarak kullanılan 174 Ada 1 Parsel nolu (62,92m2) taşınmaz, kargir iki katlı ev ve arsası vasıflı olup alt katı santral üst katı imamevi olarak kullanılan 180 Ada 7 Parsel nolu (99,71m2) taşınmazın kargir tuvalet ve arsası vasıflı ve tuvalet olarak kullanılan 186 Ada 5 Parsel nolu (28,03m2) taşınmazın, kargir fırın ve arsası vasıflı olup içindeki fırının kullanıldığı ve arsasının geri kalanı üzerinde mahalle halkının ihtiyaç duyduğu tesislerin yapılması düşünülen 198 Ada 1 Parsel nolu (1.726,77m2) taşınmazın kargir fırın ve arsası vasfında olup halen yol olarak kullanılan 211 Ada 4 Parsel nolu (20,88m2) taşınmazın, kargir köy odası ve arsası vasıflı 214 Ada 3 Parsel nolu (69,54m2) taşınmazın kargir fırın ve arsası vasfında olup çalkar binası olarak kullanılan 214 Ada 5 Parsel nolu (21,25m2) taşınmazın, arsa vasfında olup muhtarlık deposu olarak kullanılan 220 Ada 4 Parsel nolu (15,68m2) taşınmazın, kargir iki katlı bina ve arsası vasıflı olup alt katı sağlık evi üst katı lojman olarak kullanılan 220 Ada 6 Parsel nolu (97,68m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oy birliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

57

Kavacık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan

           a-Tarla vasıflı 123 Ada 136 Parsel nolu (6.592,62m2) ve 123 Ada 128 Parsel nolu (4.799,27m2) taşınmazlar ile yine tarla vasıflı 101 Ada 1 Parsel nolu (2.270,90m2), 101 Ada 7 Parsel nolu (1.207,42m2), 102 Ada 1 Parsel nolu (4.925,64m2), 123 Ada 26 Parsel nolu (491,14m2), 140 Ada 1 Parsel nolu (463,70m2), 115 Ada 32 Parsel nolu (7.003,18m2), 124 Ada 7 Parsel nolu (5.517,33m2), 126 Ada 1 Parsel nolu (795,61m2), 136 Ada 1 Parsel nolu (5.743,77m2) taşınmazların, bahçe vasıflı 124 Ada 12 Parsel nolu (265,30m2), 124 Ada 13 Parsel nolu (472,76m2), 142 Ada 6 Parsel nolu (781,63m2) taşınmazların, arsa vasıflı 124 Ada 1 Parsel nolu (215,11m2), 144 Ada 11 Parsel nolu (127,82m2), 151 Ada 45 Parsel nolu (254,02m2), 173 Ada 26 Parsel nolu (48,13m2) taşınmazların, fırın vasıflı olup kullanılmayan 102 Ada 10 Parsel nolu (20,93m2), 162 Ada 4 Parsel nolu (12,56m2) taşınmazların, avlulu kerpiç ev vasıflı 103 Ada 100 Parsel nolu (96,79m2) köy odası vasıflı olup yıkılmış halde bulunan 173 Ada 9 Parsel nolu (55,77m2) taşınmazların satılmasına;          

            b-Fırın vasıflı ve halen kullanılan 102 Ada 19 Parsel nolu (63,07m2), 139 Ada 1 Parsel nolu (667,71m2), 151 Ada 54 Parsel nolu (15,87m2) taşınmazların, iki katlı ticarethane vasıflı 102 Ada 26 Parsel nolu (655,35m2) taşınmazın, sanayi sitesi ve arsası vasıflı üzerinde atölyeler bulunan 103 Ada 111 Parsel nolu (5.342,82m2) taşınmazın, su deposu vasfında olup su deposu olarak kullanılan 103 Ada 58 Parsel nolu (344,96m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup içinde gölete ait olan sulama tesisleri bulunan 121 Ada 3 Parsel nolu (1.530,67m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde tuvalet(wc) bulunan 151 Ada 48 Parsel nolu (45,98m2) taşınmazın, avlulu kerpiç ev vasfında olup içinde imam evi bulunan 161 Ada 11 Parsel nolu (828,20m2) taşınmazın, kerpiç ev vasıflı olup mahalle meydanına katılması düşünülen 164 Ada 1 parsel nolu (36,07m2) taşınmazın, depo vasıflı olup WC olarak kullanılan 165 ada 1 parsel nolu (16,53m2) taşınmazın, çamaşırlık vasıflı olup halen çamaşırlık olarak kullanılan 167 ada 6 parsel nolu (33,97m2)  158 ada 4 parsel nolu (86,10m2) taşınmazların, arsa vasıflı olup ağaçlıklı yeşil alan halinde bulunan 146 ada 2 parsel nolu (752,48m2) taşınmazın, fırın vasıflı olup yola bırakılması düşünülen 193 ada 1 parsel nolu (15,48m2) taşınmazın, karayolu kenarında bulunan ve yol düzenlemesinden sonra değerlendirilmesi düşünülen 195 ada 1 parsel nolu (405,60m2), 196 ada 1 parsel nolu (209,98m2), 197 ada 1 parsel nolu (161,98m2), 197 ada 2 parsel nolu (70,33m2), 198 ada 1 parsel nolu (1009,70m2), 199 ada 1 parsel nolu(169,76m2), 200 ada 1 parsel nolu (1.170,31m2), 200 ada 2 parsel nolu (440,61m2), 201 ada 1 parsel nolu (140,14m2), 201 ada 2 parsel nolu (200,09m2), 201 ada 3 parsel nolu (235,93m2), 201 ada 4 parsel nolu (235,51m2), 201 ada 5 parsel nolu (225,26m2), 201 ada 6 parsel nolu (469,32m2), 201 ada 7 parsel nolu (789,95m2), 202 ada 1 parsel nolu (600,31m2), 202 ada 2 parsel nolu (1021,55m2) taşınmazların satılmamasına heriki komisyonca oy birliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

58

Gölcük Mahallesi içinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan,

           a-Arsa vasıflı 139 ada 1 parsel nolu (318,86m2) taşınmaz ile tarla vasıflı 101 ada 17 parsel nolu (4.964,95m2), 109 ada 34 parsel nolu (1.905,25m2), 110 ada 55 parsel nolu (37.668,82m2), 111 ada 2 parsel nolu (12.780,61m2) taşınmazların, tarla vasıflı olup koruluk halinde bulunan 109 ada 35 parsel nolu (8.601,88m2), 110 ada 4 parsel nolu (4.108,37m2), 118 Ada 80 Parsel nolu (16.373,96m2), 120 ada 2 parsel nolu (8.056,48m2), 120 ada 4 Parsel nolu (2.392,04m2), 120 ada 18 parsel nolu (12.509,06m2), 120 ada 25 parsel nolu (15.968,97m2) taşınmazların, mandıra vasıflı 107 ada 71 parsel nolu (119,29m2) taşınmazın, avlulu kargir ev vasıflı 138 ada 2 parsel nolu (53,24m2) taşınmazın, yolcu bekleme yeri ve arsası vasıflı 109 ada 21 parsel nolu (246,46m2) taşınmazın ve kavaklık vasıflı 125 Ada 31 Parsel nolu (1.000,25m2) taşınmazın satılması;

            b-Arsa vasıflı olup hayır yeri olarak kullanılan 122 ada 5 parsel nolu (261,75m2) taşınmazın, Avlulu Kargir Köy konağı vasıflı olup altı kahvehane üstü imamevi olarak kullanılan 125 ada 33 parsel nolu (512,02m2) taşınmazın, fırın vasıflı olup halen kullanılan 125 ada 38 parsel nolu (44,06m2), 126 ada 2 parsel nolu (21,85m2), 127 ada 6 parsel nolu (20,58m2), 131 ada 8 parsel nolu (19,06m2) taşınmazların ve Kargir köy odası vasıflı olup aşevi yapılmak istenen 134 ada 1 parsel nolu (60,34m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oy birliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

59

İlçenin Delice Mahallesi 237 ada 2 parsel nolu taşınmazın kadastro planları öncesi 122 ada 2 parsel nolu taşınmaz olduğu ve 20/08/1993 tarihli Köy İhtiyar Kurulu kararıyla Ramazan DEMİRTAŞ’a satıldığı, 261 ada 10 parsel nolu taşınmazın ise kadastro planları öncesi 121 ada 10 parsel nolu taşınmaz olduğu ve 29/07/2004 tarihli Köy İhtiyar Kurulu kararıyla yeni açılan yolda kalan ambar yerine karşılık Ünzile ENİŞASLAN’a verildiği, tapu devir işlemleri yapılmadığından 6360 sayılı Büyükşehir yasası sonrası Delice Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken Dursunbey Belediyesi adına kurumlar adına tashihen devir edildiği tespit edilmiştir.

                                               Komisyonumuz tapu tescil işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle meydana gelen hatanın ortadan kaldırılması için Belediyemiz adına tapu kaydı bulunan 237 ada 10 parsel nolu taşınmazın Ramazan DEMİRTAŞ’a, 261 ada 10 parsel nolu taşınmazın ise Ünzile ENİŞASLAN’a bedelsiz olarak tapu devrinin yapılmasına  komisyonca oy birliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

60

İlçenin Bozyokuş Mahallesi Kuyumcu Tahir Ağa Sokakta bulunan mülkiyeti Salih KANLI’ya ait tarla vasıflı 932,00m2 alanlı taşınmazın 24,00m2 si imar yoluna terk edildikten sonra üçe ifraz edilmesi hakkında hazırladığı beyannamenin 20.12.1988 tarih ve 851 nolu Belediye Encümen kararı ile uygun bulunduğu, yapılan ifraz sonucu oluşan arsalardan 122 ada 52 parsel üzerine bodrumu olan tek katlı kargir ev için 13.11.1989 tarih ve 49/16 nolu İnşaat Ruhsatı ve 28.12.1990 tarih ve 44/3 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği, Lütfi YARMA ve hissedarlarının talebi üzerine Belediye Meclisinin 06/02/1992 tarih ve 1/4-21 sayılı kararıyla İmar planı değişikliği yapıldığı, plan değişikliğine Mehmet KANLI tarafından 12/02/1992 tarihli dilekçe ile yapılan itirazın Belediye Meclisi’nin 04/06/1992 tarih 4/10-28 nolu kararıyla ret edildiği, Belediye Encümeninin 27/01/1993 tarih ve 25 nolu kararıyla Lütfi YARMA’nın Belediyeden aldığı 20,54m2 yol boşluğu ile Lütfi YARMA ve hissedarlarına ait 122 ada 8 parselin tevhidi ve 201,72m2’sinin yola terkinden sonra kalan kısmın 11 parsele ifrazı uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

                                               Komisyonumuz, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak şimdiye kadar yapılan imar uygulamalarını etkileyip birçok kanuni anlaşmazlığa yol açacağından talep edilen İmar Planı değişikliğinin reddine oy birliği ile karar verilmiş ancak bu hususun planda ve yerinde daha detaylı incelenmek üzere yeniden imar komisyona havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

61

Belediye Encümenince 01/02/1988 tarih ve 83 sayılı kararla açık teklif ihale suretiyle satılan 308 ada 30 parsel, 308 ada 36 parsel, 308 ada 41 parsel, 308 ada 43 parsel ve 308 ada 45 parsel nolu taşınmazların Maliye Hazinesinden alınarak hak sahiplerine verilmesi komisyonca oy birliği ile kararlaştırılmış ancak Hak sahiplerinin ödemelerinde farklılıklar olduğundan hak sahiplerine verilmesi hususunun daha detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

62

Çiftci Mahallesi Bingeşik mevkiinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 239 ada, 46 ve 47 parseller üzerinde GES (Güneş Enerji Sistemleri) yatırımı yapılabilmesi için, 3.000.000,00-TL yaklaşık maliyet ile ödenek belirlenerek 11. beş yıllık yatırım programına alınmasına ve bu yatırım ile ilgili kurumlarda yapılacak iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

63

5393 sayılı belediye kanununun 56 ncı maddesindeki  hükmü gereğince 2015 mali yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili faaliyet raporunun sunulduğu şekliyle yapılan oylama neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

64

meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 3 Mayıs 2016 Salı günü saat 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

65

Dursunbey Belediyespor Kulübü Başkanlığının 24.03.2016 tarihli ve 1398 kayıtlı dilekçesine istinaden, Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrinde yapılacak Uluslararası Güreş Turnuvasına katılacak görevlilerden; Dursunbey Belediyespor Kulübü antrenörü Niyazi PANDUL ile sporcular Emre KAYNAT ve Mehmet Berat KESKİN'in söz konusu turnuvaya Belediyemizi temsilen katılmaları için izin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

66

Kırsal alanlarda Belediyemize gelen yapılaşma taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi amacı ile kırsal mahallelerde plan yapılıncaya kadar olan dönemde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 27. maddesinde, Yerleşik alan sınırının onaylanması yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğu tespit edilmiş olup, yapılan yerleşik alan sınır tespit çalışmalarının ve hazırlanan paftaların Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulması hususunun İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

67

Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 308 ada 5 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli İmar planında bir kısmı imar yolu alanında bir kısmı park (yeşil alan) alanında kalması sebebiyle  kamulaştırılması hususunun ve kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilip edilmeyeceğinin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

68

İlçenin Odaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 129 ada 7 parsel nolu Ahşap Köy odası ve arsası vasıflı (117,86 m2 alanlı taşınmazın ve Belediyemize ait Odaköy Mahallesindeki diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir . 

69

İlçenin Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 132 ada 4 parsel nolu  Kargir ev ve avlusu vasıflı  taşınmazın ve Belediyemize ait Çamköy Mahallesi sınırları içerisindeki diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.