Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Ocak Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 05.01.2016 ve 11.01.2016 tarihlerinde yaptığı toplantıların karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

12 Şubat 2016 Saat: 14:25

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ocak/ 2016 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

05.01.2016(1-10)  ve 11.01.2016(11-13)

TARİHLERİNDE ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

 

KARAR NO

 

 KARAR

 

 

1

Denetim Komisyonu Üyeliklerine 1-Şakir ÜNAL, 2-Vacit KAHVECİOĞLU ve 3-Üzeyir SALİ'nİn seçilmeleri ile Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye Harici Diğer Kurum ve Kuruluşlardan görevlendirilen uzman kişilere 85,00 TL günlük net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2

Sağırlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı 210 ada 1 parsel nolu (173,45 m2 alanlı) arsa vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

3

Arıklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  127 ada 22 parsel nolu (105,89 m2 alanlı) taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

4

Kısmi Zamanlı çalıştırılacak olan Sözleşmeli Avukat için 1.300,00-TL aylık net ücretin verilmesine; Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan, her vasıfta Sözleşmeli Mühendis ve Mimar için 1.790,00-TL aylık  net ücret verilmesine, Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan her vasıfta Sözleşmeli Teknisyen 1.140,00-TL ve her vasıfta Tekniker için 1.240,00-TL aylık net ücret verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

5

İlçenin Aşağımusalar Mahallesi 119 ada 1 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazın, mescit yapılması için ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra tahsis edilmesine komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

6

Dursunbey Belediyesi 11 nci 5 yıllık İmar programı 01/01/2016 - 31/12/2020 yılları arası öncelik sırasına göre yıllara bölünerek   belirlenmesine komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda 11 nci 5 yıllık imar programının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

7

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinin III. bölümünün (b) bendine uygun olarak günün şartlarına göre 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 6360 sayılı yasa gereği; Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarına aylık brüt 330,00-TL Aylık Maktu Fazla Mesai ücreti  verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

8

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis II. Oturumtoplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 11 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 19.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

9

Bozyokuş Mahallesi 125 ada 68 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekle uygulama imar planındaki "Sağlık Merkezi-Dispanser" alanı olarak görülen kullanım amacının "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunun 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun olarak karar alınabilmesi için, plan değişikliği talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere imar   komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

10

Dursunbey Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık kontrolleri ile ilgili sözleşme yapılacağından "Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A tipi Kuruluşlarına Dair Tebliğ" in 17. maddesinde belirtilen periyodik kontrol ücretinin azami % 10'u protokol yapılacak ilgili idareye aktarılır denildiğinden;

                                              Bu nedenle alınacak periyodik kontrol ücretinin ilgili idare (Belediye) payının % 5  oranında alınmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

11

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlçenin Bozyokuş Mahallesi 125 ada 68 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanın ekli krokide görüldüğü gibi yapı yaklaşma mesafesi 5 metre, E=1,5 , Yençok=Serbest ve “RESMİ KURUM ALANI (EMNİYET)” olarak imar planı değişikliği yapılması Hüseyin UYSAL’ın ret oyuna karşın oyçokluğu ile kabul edildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda imar planı değişikliği yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

12

2016 yılı harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere, Ülkemizde faaliyet gösteren Kamu veya özel bankalardan, 60 ay vadeli ve toplam 1.820.000,00-TL tutarında borçlanabilmek için her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir

13

bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Şubat 2016 Perşembe günü saat 19.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.