Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.02.2016 ve 08.02.2016 tarihlerinde yaptığı toplantıların karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

16 Şubat 2016 Saat: 15:32

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat/ 2016 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

                        04.02.2016(14-23)  ve 08.02.2016(24-28)

                           TARİHLERİNDE ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

 

 KARAR

14

İlçenin Yukarımusulur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 169 ada 1 parsel nolu (4.837,83 m2 alanlı) Kargir Mandıra ve arsa vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

15

25.02.2014 tarihli ve 28 nolu meclis kararı ile Belediyemize ait ilçenin Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No:20 Dursunbel'de bulunan taşınmaz T.C. Balıkesir Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak, Gençlik Merkezi için başka bir yer planlandığından, Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi (140 ada 23 parselde bulunan) 20 kapı numaralı taşınmazın tahsisinin iptaline oybirliği ile karar verilmiştir. 

16

2016 yılı İlan ve Reklam Vergilerinin 2 eşit taksitte alınmasına, taksit son ödeme tarihlerinin de 1.taksit tarihinin 30.04.2016 ve 2.taksit tarihin 31.10.2016 tarihleri olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17

Belediyemize ait İlçenin Arıklar Mahallesinde bulunan 127 ada 22 parsel nolu, 105,89 m2 alanlı taşınmazın, Büyükşehir Belediyemiz Tarafından Arıklar Mahallemize "Dinlenme ve Çocuk Parkı" yapılması planlandığından satılmaması komisyonca oybirliği ile kabul edilmiş ve satışı talep edilen 108 ada 2 parsel ve 118 ada 17 parsel nolu taşınmazların şuyulu olduğu parseller bulunduğundan mahalle yararına kullanılması için satılmaması, 152 ada 3 parsel nolu taşınmazın ise satılmasına komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

18

İlçenin Sağırlar Mahallesinde bulunan 210 ada 1 parsel nolu taşınmazın, Mahalle halkı tarafından meydan olarak kullanılması düşünüldüğünden satılmamasına komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

19

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 19.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

20

İlçenin Resuller Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 148 ada 1 parsel nolu (47,38 m2 alanlı) taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesine  ve ekli listede, Belediyemize ait aynı Mahalles sınırları içerisinde bulunan taşınmazlardan atılması uygun olanların belirlenip belirlenmeyeceği hususunun,  planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

21

 İlçenin Delice235 ada 2 parsel nolu (103,64 m2 alanlı) tKerpiç fırın ve kerpiç değirmen vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi ile ilgili hususun, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.    

22

İlçenin Mollaoğlu Mahallesi 168 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların halen "Belediye Hizmet Alanı" olan imar durumunun "Ticaret+ Konut Alanı" olarak 1/1000 ölçeli Uygulama İmar Planında gerekli imar değişikliğin yapılması için 3194 Sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar yapım yönetmeliğine göre yerinde ve planda incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine ve Alınacak komisyon kararının da II. Oturum olan 08.02.2016 Pazartesi saat 19.30 da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

23

İlçenin Bozyokuş Mahallesi 125 ada 67 parsel sayılı taşınmazın halen "Sağlık Tesis Alanı" olan imar durumunun "Resmi Kurum Alanı" olarak 1/1000 ölçeli Uygulama İmar Planında gerekli imar değişikliğin yapılması için 3194 Sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar yapım yönetmeliğine göre yerinde ve planda incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine ve alınacak komisyon kararının da II. Oturum olan 08.02.2016 Pazartesi saat 19.30 da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

24

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlçenin Bozyokuş Mahallesi 125 ada 67 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanın ekli krokide görüldüğü gibi yapı yaklaşma mesafesi 5 metre, E= 1,5 , Yençok= Serbest ve “RESMİ KURUM ALANI” olarak imar planı değişikliği yapılması oy çokluğu ile kabul edildiğinden, Komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına Hüseyin UYSAL ve Ömer DAYI'nın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

25

mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait, İlçenin Mollaoğlu Mahallesi 168 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanın ekli krokide görüldüğü gibi Bitişik Nizam 6 kat (B-6) ve “TİCARET+KONUT ALANI” olarak imar planı değişikliği yapılmasına, Plan değişikliği yapılacak olan bölgede yapı yoğunluğundaki artıştan dolayı Üçeylül Mahallesi 177 ada 107 parsel ile Mollaoğlu Mahallesi 484 ada 1 parsel sayılı taşınmazların yol ve yeşil alan olarak planlanması oy birliği ile kabul edildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

26

Hacılar Mahallesi 130 ada 2 parselde bulunan tarla vasıflı (3.338,00 m2) alanlı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesine esas olmak üzere, talebin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

27

İlçe Müftülüğü, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Arıklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 132 ada 2 parsel nolu (71,90 m2 alanlı Ahşap Çamaşırhane ve arsası vasıflı taşınmaz, 132 ada 3 parsel nolu 143,98 m2 alanlı ahşap ev ve arsası vasıflı taşınmaz ile Maliye Hazinesine ait 132 ada 1 parsel nolu 937,81 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazlar üzerine cami yapımının planlandığını belirmekte olup, bahse konu Belediye Parsellerinin tevhid işlemlerinin yapılabilmesi için mülkiyetinin hazineye devrini talep etmektedirler. İlgili parsellerin Hazineye devrinin yapılması hususuna oybirliği ile karar verilmiştir.

28

Belediyemize ait ilçenin Durabeyler Mahallesinde bulunan bazı arsaların satışı talep edilmekte olup, konunun daha detaylı incelemesi amacıyla planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.