Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.10.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Ekim 2017 Saat: 11:08

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

04.10.2017 (137-155) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

137

Belediyemize ait olan İlçenin Aşağıyağcılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir.

138

Belediyemize ait olan İlçenin İsmailler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir

139

Belediyemize ait olan İlçenin Durnacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

140

Belediyemize ait olan İlçenin Çanakçı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir.

141

İlçemiz Delice Mahallesi Sınırları içerisinde bulunan  237 ada 5 parsel nolu taşınmazın  ifraz edilmesi gerektiğinden 235 ada 2 parselde ve 237 ada 5 nolu parsellerdede yapılacak  düzenleme yapılmasına esas olmak üzere, planda ve yerinde incelenmek için İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

142

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Belediyemize ait 163 ada 119 parsel nolu 9.244,37 m2 alanlı taşınmaz zeminini M2'si 4.00-TL'den olmak üzere 36.977,48 TL bedel ile, ilgili Müdürlük adına kamulaştırılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

143

2018 mali yılı bütçe tasarısının belirlenmesi gerektiği, yine ilgili maddeye göre bütçe tasarısının tümü üzerinde daha detaylı çalışmalar için tasarının Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe komisyonunca alınan kararın görüşülmesi için, 11.10.2017 Çarşamba günü saat 17.30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

144

2018 Mali yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Tarifesi ve diğer Belediye Tarifelerinin belirlenmesi için Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe komisyonunca alınan kararın görüşülmesi için, 11.10.2017 Çarşamba günü saat 17.30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

145

İlçenin Poyracık Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

           a- Tarla vasıflı 106 ada 16 parsel nolu (6254,20m2), 115 ada 11 parsel nolu (10101,96m2), 117 ada 3 parsel nolu (679,75m2) taşınmazların, arsa vasıflı 123 ada 8 parsel nolu (1995,78m2), 166 ada 7 parsel nolu (43,05m2) taşınmazların satılması

            b- Arsa vasıflı olup yeşil alan olarak kullanılan 117 ada 31 parsel nolu (933,01m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup meydana katılması tasarlanan 117 ada 65 parsel nolu (25,14m2), 117 ada 108 parsel nolu (1007,07m2) ve 149 ada 15 parsel nolu (929,30m2) taşınmazların, Lojman olarak kullanılan ahşap ev ve arsası vasıflı 148 ada 14 parsel nolu (650,46m2) taşınmazın, içinde fosseptik bulunan bahçe vasıflı 148 ada 29 parsel nolu (96,62m2) taşınmazın, içinde fırın bulunan arsa vasıflı 157 ada 2 parsel nolu (10,41m2) taşınmazın, imam evi olarak kullanılan ahşap ev ve arsası vasıflı taşınmazın, halen kullanılmakta olan kargir çamaşırhane depo ve arsası vasıflı 164 ada 26 parsel nolu (271,37m2) taşınmaz ile ahşap fırın ve arsası vasıflı 171 ada 8 parsel nolu (33,93m2) taşınmazın ve köy odası olarak kullanılan ahşap samanlık vasıflı 165 ada 1 parsel nolu (58,09m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

146

Yassıören Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

             a- Arsa vasıflı 102 ada 68 parsel nolu (88,87m2), 115 ada 1 parsel nolu (1379,50m2), 116 ada 1 parsel nolu (232,90m2), 116 ada 3 parsel nolu (616,36m2), 116 ada 6 parsel nolu (261,36m2), 117 ada 9 parsel nolu (894,70m2), 127 ada 5 parsel nolu (85,99m2), 128 ada 7 parsel nolu (147,11m2), 137 ada 2 parsel nolu (76,12m2), 139 ada 13 parsel nolu (42,53m2), 181 ada 17 parsel nolu (70,59m2), 182 ada 1 parsel nolu (138,84m2), 182 ada 4 parsel nolu (327,65m2), 183 ada 26 parsel nolu (806,41m2) ve 214 ada 4 parsel nolu (2485,63m2) taşınmazlar ile kargir tuvalet ve arsası vasıflı olup kullanılmayan 130 ada 1 parsel nolu (70,77m2) taşınmazın satılması,

            b- Çeşme ve tarla vasıflı 118 ada 74 parsel nolu (8274,53m2) taşınmazın, arsa vasıflı 126 ada 8 parsel nolu (4025,66m2), 138 ada 8 parsel nolu (232,93m2), 181 ada 9 parsel nolu (465,26m2), 228 ada 15 parsel nolu (74,39m2) ve 244 ada 4 parsel nolu (929,36m2) taşınmazların, içinde telefon santrali bulunan kargir iki katlı bina çeşme ve arsası vasıflı 245 ada 35 parsel nolu (3403,62m2) taşınmazın, çeşme ve arsası vasıflı 245 ada 84 parsel nolu (1995,60m2) ve 284 ada 49 parsel nolu (4279,77m2) taşınmazların parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

            c- Halen mahalle sakinleri tarafından kullanılmakta olan tarla vasıflı 114 ada 4 parsel nolu (901,62m2) ve 118 ada 135 parsel nolu (285,97m2) taşınmazların, kargir tuvalet vasıflı 101 ada 7 parsel nolu (37,55m2) taşınmazın, kargir fırın çeşme ve arsası vasıflı 148 ada 1 parsel nolu (73,05m2) taşınmazın, kargir iki katlı köy konağı ve arsası vasıflı 149 ada 3 parsel nolu (319,63m2) taşınmazın, kargir garaj ve arsası vasıflı 149 ada 6 parsel nolu (118,93m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 153 ada 1 parsel nolu (40,43m2), 175 ada 1 parsel nolu (49,82m2), 235 ada 3 parsel nolu (14,11m2) ve 242 ada 1 parsel nolu (32,08m2) taşınmazların, arsa vasıflı 180 ada 24 parsel nolu (20,34m2) taşınmazın, kargir fırın ve arsası vasıflı 190 ada 1 parsel nolu (156,84m2) ve 228 ada 2 parsel nolu (66,32m2) taşınmazların, İmam evi için kullanılan kargir köy konağı vasıflı (95,71m2) taşınmazın, yola ilave edilmesi tasarlanan 138 ada 17 parsel nolu (26,43m2) taşınmazın, içinde musalla taşı bulunan ve cenaze namazı için kullanılan 184 ada 1 parsel nolu (314,12m2) taşınmazın, kargir köy konağı ve arsası vasıflı 202 ada 4 parsel nolu (69,78m2) taşınmazın, içinde cami tuvaleti bulunan arsa vasıflı 213 ada 11 parsel nolu (369,21m2) taşınmazın, kargir köy konağı vasıflı 226 ada 1 parsel (55,87m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde çeşme bulunan 240 ada 11 parsel nolu (73,82m2) taşınmazın ve çeşme ve arsası vasıflı 280 ada 32 parsel nolu (3397,60m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

147

Boyalıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

                        a-Arsa vasıflı 101 ada 93 parsel nolu (1339,15m2), 107 ada 159 parsel nolu (156,74m2) ve 108 ada 2 parsel nolu (63,93m2) taşınmazlar ile bahçe vasıflı 108 ada 3 parsel nolu (135.60m2) taşınmazın satılması,

                        b-Tarla vasıflı 107 ada 129 parsel nolu (8130,87m2) taşınmazın, arsa vasıflı 107 ada 158 parsel nolu (7164,25m2), 113 ada 1 parsel nolu (15705,00m2), 117 ada 61 parsel nolu (32.999,36m2), 130 ada 4 parsel nolu (44,26m2) taşınmazların ve ahşap ev ve arsası vasıflı 107 ada 163 parsel nolu (164,07m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

                        c-Yola ilave edilmesi tasarlanan arsa vasıflı 112 ada 1 parsel nolu (22,21m2) taşınmazın ve mahalle sakinlerine hizmet vermekte olan ahşap çamaşırhane ve çeşme ve arsası vasıflı 113 ada 31 parsel nolu (531,28m2) taşınmazın, ahşap fırın vasıflı 114 ada 17 parsel nolu (37,75m2) taşınmazın, ahşap çamaşır binası ve arsası vasıflı 117 ada 51 parsel nolu (80,31m2) taşınmazın ve fırın vasıflı 123 ada 3 parsel nolu (33,57m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

148

Mahmutça Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

      a- Arsa vasıflı 105 ada 3 parsel nolu (1985,99m2) taşınmazın satılması,

            b- Arsa vasıflı 101 ada 163 parsel nolu (114,97m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

            c- Arsa vasıflı olup park ve spor alanı yapılması tasarlanan 107 ada 6 parsel nolu (2617,93m2) taşınmazın, yola ilave edilmesi tasarlanan arsa vasıflı 107 ada 8 parsel nolu (168,11m2) ve ahşap çamaşırlık, çeşme ve arsası vasıflı 106 ada 3 parsel nolu (230,43m2) taşınmazların, içinde trafo bulunması nedeniyle meydana bırakılması tasarlanan arsa vasıflı 110 ada 1 parsel nolu (15942m2) taşınmazın ve halen mahalle halkına hizmet eden tarla vasıflı 110 ada 5 parsel nolu (1085,59m2) taşınmazın, ahşap fırın vasıflı 119 ada 3 parsel nolu (30,68m2) ve 111 ada 1 parsel nolu (40,37m2) taşınmazların, ahşap ev, fırın ve arsası vasıflı 122 ada 2 parsel nolu (300,09m2) taşınmazın satılmaması komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

149

Sakız Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

 

            a- Arsa vasıflı 131 ada 1 parsel nolu (214,55m2), 136 ada 4 parsel nolu (54,40m2) ve 172 ada 8 parsel nolu (54,18m2) taşınmazların satılması,

            b-Kargir ev ve arsası vasıflı 136 ada 21 parsel nolu (4372,42m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

            c- Arsa vasıflı olup içinde çeşme ve kavak ağaçları bulunan ve mera olarak kullanılan 127 ada 1 parsel nolu (5938,38m2) taşınmazın, yine içinde musalla taşı olup cenaze namazı için kullanılan 131 ada 31 parsel nolu (1109,09m2) taşınmazın, meydana ilave edilmesi tasarlanan arsa vasıflı 130 ada 1 parsel nolu (540,46m2) taşınmazın, halen mahalle sakinleri tarafından kullanılmakta olan kargir çamaşırlık ve arsası vasıflı 118 ada 2 parsel nolu (577,63m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 137 ada 61 parsel nolu (38,54m2) taşınmazın, avlulu kargir fırın vasıflı 144 ada 5 parsel nolu (30,60m2), 159 ada 1 parsel nolu (36,02m2), 166 ada 2 parsel nolu (86,11m2) ve 171 ada 20 parsel nolu (144,83m2) taşınmazların ve kargir tuvalet vasıflı 152 ada 11 parsel nolu (12,96m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

150

Üçeylül Mahallesi 206 ada 12 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre bir kısmı yeşil alanda ve diğer kısmı imar yolunda kalması nedeniyle kamulaştırılması için konunun 11.nci 5 yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar bölümüne alınmasına komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

151

İlçemizide bulunan Mükerrer isimlerinin hatalı olduğu tespit edilen yol akslarında ve yol türlerinde gerekli değişikliğin yapılması, yol isimlerinde bulunan özel karakter ve kısaltmalardan kaynaklı hataların giderilmesi ve küme evleri yöntemi ile kapı numaraları verilen ve 6360 sayılı yasaya göre köyden mahalleye dönüşen yerlerde fiili olarak kullanılacak yolların isimlendirilmesi hakkındaki talebine dair planda ve yerinde yapılan çalışmalar netiicesi yapılan müzakere sonucunda;  

            BOZYOKUŞ MAHALLESİ Bahçeli evler Caddesinin Bahçelievler Caddesi, Boncukçu Çıkmazının Boncukcu Sokak, İzmirli Sokağın Anadolu Sokak, İzmirli Çıkmazının İzmirli Sokak, Kalaycı Çıkmazının Kalaycı Sokak, Yabacı Çıkmazının yabacı Sokak

            ÇAKMAK MAHALLESİ 1 Nolu Sokağın 1 Sokak, 2 Nolu Sokağın 2 Sokak, 3 Nolu Sokağın 3 Sokak, 4 nolu Sokağın 4 Sokak, 5 nolu Sokağın 5 Sokak, 6 nolu Sokağın 6 Sokak, 7 nolu Sokağın 7 Sokak, 8 nolu Sokağın 8 Sokak, 9 nolu Sokağın 9 Sokak,10 nolu Sokağın 10 Sokak, 11 nolu Sokağın 11 Sokak, 12 nolu Sokağın 12 Sokak, 13 nolu Sokağın 13 Sokak, 14 nolu Sokağın 14 Sokak, 15 nolu Sokağın 15 Sokak, 16 nolu Sokağın 16 Sokak, 17 nolu Sokağın 17 Sokak, 18 nolu Sokağın 18 Sokak,  19 nolu Sokağın 19 Sokak, 20 nolu Sokağın 20 Sokak, 21 nolu Sokağın 21 Sokak, 22 nolu Sokağın 22 Sokak, 23 Nolu Sokağın 23 Sokak, Bayban Mevkii Kümesinin Bayban Sokak, Bayoğlu Geçidinin Geçit Sokak, Bulgurcu Çıkmazının Bulgurcu Sokak, Karapınar Sokağın Karapınarlı Sokak

            CEBECİ MAHALLESİ Eminoğlu Çıkmazının Emiroğlu Çıkmazı Sokak, F. Rüştü Zorlu Caddesinin Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Kayserili Çıkmazının Kayserili Sokak, M. Akif Ersoy Sokağın Mehmet Akif Ersoy Sokak, Taşköprü Yolunun Taşköprü Yolu Caddesi, Yeni Çarşı Meydanının Asmaaltı Meydanı

      ÇİFTÇİ MAHALLESİ Çınarlı Pınar Kal’ın Çınarlı Pınar Sokak, Güneyli Çıkmazının Güneyli Sokak, İnci Çıkmazının İnci Sokak, Meşe Kent’in Meşe Kent Sokak, Mezar Aralığı 1 Sokağın Mezar Aralığı Sokak, Mezar Aralığı 2 Sokağın Yeni Mezar Sokak

            FERAH MAHALLESİ F.Rüştü Zorlu Caddesinin Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Ferah Evler caddesinin Ferahevler Caddesi

      İSTASYON MAHALLESİ Dursunbey İstasyon Caddesinin İstasyon caddesi, Küçük Sokağın Küçükyol Sokak

            ÜÇEYLÜL MAHALLESİ Balıkesir Yolu Yeşil Kent Kümesinin Yeşil Kent Sokak, Esentepe’nin Esentepe Sokak, İmamhatip Caddesinin İmam Hatip Caddesi

      VAKIF MAHALLESİ Bahçeli Evler Caddesinin Bahçelievler Caddesi

      MOLLAOĞLU MAHALLESİ Ferah Evler Caddesinin Ferahevler Caddesi

      İSMAİLLER MAHALLESİ Aşağı Sokağın Aşağı İsmailler Sokak, Merkez Sokağın İsmailler Sokak

      RAMAZANLAR MAHALLESİ Aşağı Sokağın Ramazanlar Sokak, Yukarı Sokağın Yukarı Ramazanlar Sokak

      SAĞIRLAR MAHALLESİ Aşağı Sokağın Sağırlar Sokak, Yukarı Sokağın Yukarı Sağırlar Sokak

      TAŞKESİĞİ MAHALLESİ Çakmaklı Kümesinin Çakmaklı Sokak, Orta Sokağın Taşkesiği Sokak

      ÇALTICAK MAHALLESİ Çaltıcak Sokağın Merkez Sokak

      DEMİRCİLER MAHALLESİ Demirciler Sokağın Demirci Sokak

      YUKARIMUSALAR MAHALLESİ Gölcük Sokağın Gölcük Orman Sokak

            YUKARIYAĞCILAR MAHALLESİ Gölcük Sokağın Yukarı Gölcük Sokak, Merkez Sokağın Yukarıyağcılar Sokak

      HACILAR MAHALLESİ İskan Sokağın Hacılar İskan Sokak, Merkez Sokağın Hacılar Sokak

      DADA MAHALLESİ İstasyon Sokağın Dada Sokak

      KÜÇÜKLER MAHALLESİ İstasyon Sokağın Demiryolu Sokak

      SELİMAĞA MAHALLESİ İstasyon Sokağın Tren Sokak

      SİNDERLER MAHALLESİ İstasyon Sokağın Gar Sokak

      MEYDANÇAYIRI MAHALLESİ Karşıyaka Sokağın Karşıtaraf Sokak, Merkez Sokağın Meydançayırı Sokak

      KAVACIK MAHALLESİ Kavacık B.M Sokağın Kavacık Sokak

      DELİCE MAHALLESİ Kiraz Sokağın Kirazlı Sokak, Merkez Sokağın Delice Sokak

      KİREÇ MAHALLESİ Kireç B.M Sokağın Kireç Sokak

      HASANLAR MAHALLESİ Küçük Sokağın Küçük Mahalle Sokak, Merkez Sokağın Hasanlar Sokak

      ÇAKIRCA MAHALLESİ Maden Ocağı Sokağın Maden Sokak

      SÜLELER MAHALLESİ Maden Ocağı Sokağın Ocak Sokak

      ADAÖREN MAHALLESİ Merkez Sokağın Adaören Sokak

      AŞAĞIYAĞCILAR MAHALLESİ Merkez Sokağın Aşağıyağcılar Sokak

      BEYEL MAHALLESİ Merkez Sokağın Beyel Sokak

      BÜYÜKAKÇAALAN MAHALLESİ Merkez Sokağın Büyükakçaalan Sokak

      ÇANAKÇI MAHALLESİ Merkez Sokağın Çanakçı Sokak

      ÇINARKÖY MAHALLESİ Merkez  Sokağın Çınarköy Sokak

      GÖBÜL MAHALLESİ Merkez Sokağın Göbül Sokak

      GÖKÇEDAĞ MAHALLESİ Merkez Sokağın Gökçedağ Sokak

      HACIÖMERLER MAHALLESİ Merkez Sokağın Hacıömerler Sokak

      KARDEŞLER MAHALLESİ Merkez Sokağın Kardeşler Sokak

      KAZIMİYE MAHALLESİ Merkez Sokağın Kazımiye Sokak

      KIZILCADERE SOKAK Merkez Sokağın Kızılcadere Sokak

      NAİPLER MAHALLESİ Merkez Sokağın Naipler Sokak

      ODAKÖY MAHALLESİ Merkez Sokağın Odaköy Sokak

      SAÇAYAK MAHALLESİ Merkez Sokağın Saçayak Mahallesi

      SELİMAĞA MAHALLESİ Merkez Sokağın Selimağa Sokak

      SİNDERLER MAHALLESİ Merkez Sokağın Sinderler Sokak

      TAFAK MAHALLESİ Merkez Sokağın Tafak Sokak

            TEZLİK MAHALLESİ Merkez Sokağın Tezlik Sokak olarak değiştirilmesi Komisyonca  oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

152

Bozyokuş Mahallesi 137 ada 25 parsel nolu taşınmazın imar yolunda kalan kısmının kamulaştırılmasına, bunun içinde konunun 11.nci 5 yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar bölümüne alınmasına komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

153

Kurtlar Köyü Tüzel kişiliğine ait olup köy halkından hak sahiplerine satıldığı ancak hak sahiplerinin arsa bedellerini ödeyerek tapularını almadığı ve bu nedenle taşınmazların 6360 sayılı Kanunla Dursunbey Belediyesine tashihen (kurumlar arası) devir edildiği görülmüştür.

            Hak sahiplerinin mağdur olmaması için arsa bedellerinin tamamını ödeyenlere tapu devirlerinin yapılmasına, arsa bedellerini kısmen ödeyenlerin ödenen bedele karşılık gelen arsa alanları toplam arsa alanından düşülmek ve kalan kısmına bugünkü rayiç bedel uygulanmak suretiyle oluşacak bedellerin Belediyemize ödenmesinden sonra tapu devirlerinin yapılmasına ve hiçbir bedel ödenmeyen arsaların ihale suretiyle isteyenlere satılması İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

154

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

155

İlçemiz Akbaşlar Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 117 ada 37 parsel sayılı taşınmaz üzerine içerisinde Sosyal Donatı (Sağlık Ocağı, İtfaiye, Spor Tesisi, Okul, Dini Tesis, Belediye Hizmet alanı gibi) alanların bulunduğu 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Mevzi Nazım İmar Planlarının yaptırılmasının 11.nci 5 yıllık İmar programına alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.    

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.