Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.11.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Kasım 2017 Saat: 13:51

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Kasım / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

02.11.2017 (158-167) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

158

Belediyemize ait Açık Alan Aile Çay Bahçesinin ihalesine esas olmak üzere, ihale süresinin 10 yıla kadar yapılabilmesi için süre belirlenmesine ve ihale işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

159

İlçemiz Karapınar mahallesinde Belediyemize ait 115 ada 37 parsel sayılı tarla vasıflı 30.514,14 m2 alanlı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/ e maddesine istinaden, ihalesine esas olmak üzere, ihale süresinin 10 yıla kadar yapılabilmesi için süre belirlenmesine ve ihale işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

160

İlçemiz Akbaşlar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 117 Ada 37 Parsel nolu taşınmaz üzerinde içerisinde sosyal donatı (sağlık ocağı, itfaiye, spor tesisi, okul, dini tesis ve belediye hizmet alanı gibi) alanlarının bulunduğu 1/5000 ölçekli Mevzi Nazım ve 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planlarının yaptırılmasının 11'.nci 5 yıllık İmar Programına alınması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

161

İlçenin Aşağıyağcılar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

                       a- Arsa vasıflı 101 ada 3 parsel nolu (413,68m2), 101 ada 5 parsel nolu (564,94m2), 101 ada 7 parsel nolu (1227,26m2), 113 ada 6 parsel nolu (40,97m2), 115 ada 1 parsel nolu (98,75m2), 115 ada 8 parsel nolu (1630,21m2), 117 ada 19 parsel nolu (1687,17m2), 150 ada 1 parsel nolu (55,31m2), 176 ada 1 parsel nolu (171,34m2), 195 ada 85 parsel nolu (838,25m2), 195 ada 89 parsel nolu (220,74m2) ve 238 ada 5 parsel nolu (509,97m2) taşınmazların satılması

                       b- Harman yeri vasıflı 196 ada 46 parsel nolu (2365,55m2) ve 226 ada 17 parsel nolu (32458,94m2) taşınmazların imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması

                        c- Yola ilave edilmesi planlanan arsa vasıflı 102 ada 1 parsel nolu (46,44m2), 102 ada 3 parsel nolu (203,59m2), 103 ada 2 parsel nolu (28,31m2), 107 ada 10 parsel nolu (83,62m2), 176 ada 4 parsel nolu (139,24m2), 204 ada 36 parsel nolu (110,47m2) taşınmazların ve fırın vasıflı 190 ada 2 parsel nolu (14,13m2) taşınmazın, mezarlığa ilave edilmesi planlanan arsa vasıflı 197 ada 12 parsel nolu (350,53m2) ve 198 ada 1 parsel nolu (1825,37m2) taşınmazların, halen mahalle sakinlerine hizmet veren fırın ve arsa vasıflı 104 ada 1 parsel nolu (383,77m2) taşınmazın, fırın vasıflı 113 ada 1 parsel nolu (61,28m2), 113 ada 9 parsel nolu (9,48m2), 119 ada 10 parsel nolu (10,53m2), 129 ada 1 parsel nolu (9,05m2), 147 ada 1 parsel nolu (11,28m2), 166 ada 2 parsel nolu (16,41m2), 178 ada 3 parsel nolu (10,55m2), 183 ada 2 parsel nolu (10,59m2) ve 192 ada 3 parsel nolu (10,74m2) taşınmazların, arsa vasıflı olup içinde fırın bulunan 107 ada 11 parsel nolu (171,12m2) taşınmazın, harman yeri olarak kullanılan arsa vasıflı 198 ada 3 parsel nolu (657,98m2) taşınmazın, köy odası vasıflı olup içinde su sondajı ve trafosu bulunan 204 ada 143 parsel nolu (111,32m2) taşınmazın, wc vasıflı olup cami malzemelerinin depolandığı 204 ada 148 parsel nolu (33,38m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

162

İlçenin İsmailler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

                       a-Köy odası vasıflı 122 ada 51 parsel nolu (57,28m2) taşınmazın, tarla vasıflı 213 ada 23 parsel nolu (712,01m2), 244 ada 14 parsel nolu (4144,10m2) ve 256 ada 65 parsel nolu (800,31m2) taşınmazların, arsa vasıflı 221 ada 42 parsel nolu (516,68m2), 256 ada 6 parsel nolu (95,47m2) ve 256 ada 13 parsel nolu (150,73m2) taşınmazların satılması,

                       b-Tarla vasıflı 256 ada 77 parsel nolu (666,61m2) taşınmazın imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

                        c-Halen mahalle sakinlerine hizmet etmekte olan kargir fırın ve arsası vasıflı 111 ada 95 parsel nolu (208,35m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 119 ada 8 parsel nolu (48,93m2) ve 121 ada 1 parsel nolu (27,54m2) taşınmazların, fırın ve arsa vasıflı 125 ada 12 parsel nolu (24,01m2) taşınmazın, fırın vasıflı 138 ada 1 parsel nolu (11,16m2), 150 ada 1 parsel nolu (19,86m2), 180 ada 1 parsel nolu (15,73m2), 220 ada 1 parsel nolu (194,27m2) ve 245 ada 2 parsel nolu (42,04m2) taşınmazların, fırın ve çeşme vasıflı 155 ada 5 parsel nolu (19,84m2) taşınmazın, yola ilave edilmesi planlanan arsa vasıflı 129 ada 2 parsel nolu (28,25m2) ve 2 katlı kargir köy odası vasıflı 256 ada 57 parsel nolu (67,42m2) taşınmazların, köy kahvesi ve yemekhane olarak kullanılan 2 katlı kargir köy odası vasıflı 153 ada 1 parsel nolu (93,22m2) taşınmazın, mezarlığa ilavesi planlanan tarla vasıflı 207 ada1 parsel nolu (351,50m2) taşınmazın ve hayvan yatağı olarak kullanılan tarla vasıflı 206 ada 1 parsel nolu (790,98m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

163

İlçenin Durnacık Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

                        a- Tarla vasıflı 134 ada 12 parsel nolu (214,74m2), 135 ada 82 parsel nolu (3081,54m2) ve 145 ada 13 parsel nolu (343,88m2) taşınmazların satılması,

                        b- Tarla vasıflı 108 ada 28 parsel nolu (3465,61m2) ve 116 ada 8 parsel nolu (709,99m2) taşınmazlar ile ahşap çamaşırlık ve arsası vasıflı 148 ada 17 parsel nolu (770,98m2) taşınmazın imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

                        c- İçinde fosseptik çukuru bulunan tarla vasıflı 115 ada 8 parsel nolu (251,26m2) taşınmazın, İmam evi ve Kuran Kursu olarak kullanılan arsa vasıflı 189 ada 5 parsel nolu (118,41m2) taşınmazın, Doktor odası ve muhtar odası olarak kullanılan ahşap ev ve arsası vasıflı 195 ada 3 parsel nolu (92,74m2) taşınmazın, halen mahalle sakinlerine hizmet vermekte olan tuvalet ve arsası vasıflı 117 ada 31 parsel nolu (148,12m2) taşınmazın, depo ve arsası vasıflı 130 ada 1 parsel nolu (214,42m2) taşınmazın, fırın vasıflı 151 ada 22 parsel nolu (54,34m2) ve 154 ada 4 parsel nolu (29,29m2) taşınmazların, fırın ve arsası vasıflı 159 ada 5 parsel nolu (62,38m2) ve 176 ada 1 parsel nolu (32,87m2) taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

164

İlçenin Çanakçı Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

                        a- Arsa vasıflı 167 ada 2 parsel nolu (171,90m2), 170 ada 5 parsel nolu (240,12m2), 267 ada 1 parsel nolu (183,46m2), 270 ada 3 parsel nolu (34,45m2) ve 282 ada 4 parsel nolu (156,50m2) taşınmazlar ile tarla vasıflı 270 ada 8 parsel nolu (363,71m2) taşınmazın satılması,

                        b-Arsa vasıflı 101 ada 34 parsel nolu (649,49m2), 171 ada 10 parsel nolu (455,38m2), 173 ada 3 parsel nolu (337,85m2), 273 ada 2 parsel nolu (336,91m2) ve 276 ada 2 parsel nolu (367,47m2) taşınmazlar ile kargir bina ve arsası vasıflı 143 ada 26 parsel nolu (505,84m2) taşınmazın imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

                        c- Yola ilave edilmesi planlanan arsa vasıflı 143 ada 22 parsel nolu (58,65m2), 255 ada 1 parsel nolu (50,94m2), 266 ada 1 parsel nolu (42,66m2), 273 ada 10 parsel nolu (313,82m2) ve 282 ada 2 parsel nolu (61,97m2) taşınmazların, meydana ilavesi planlanan arsa vasıflı 192 ada 2 parsel nolu (61,58m2) taşınmazın, halen mahalle sakinlerine hizmet vermekte olan kargir fırın vasıflı 237 ada 1 parsel nolu (21,19m2) ve 247 ada 22 parsel nolu (22,21m2) taşınmazların ve çeşme ve arsası vasıflı olup köy merası olarak kullanılan 270 ada 22 parsel nolu (2679,37m2) taşınmazın  satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

165

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 5 Aralık 2017 Salı günü saat 17.00 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

166

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi gereğince gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere, yapılan açık oylama neticesi Belediye Meclis Üyesi Ahmet SAVRAN'ın seçilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

167

Dursunbey İmam Hatip Lisesi ve Yurdu Yaptırma ve Yaşatma derneği; İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösterdiklerini, rutin öğrenci iş ve işlemlerini takip etmek ve dernek faaliyet alanında kalan diğer işlemleri belirli bir yerden yürüterek öğrencilere ve Dursunbey halkına daha aktif hizmet etmek istediklerini belirtmekte olup, Büro olarak kullanmak üzere; Belediyemize ait İlçenin Çakmak Mahallesi, Belediye binası altında boş bulunan taşınmazın  ücretsiz yada belirli bir ücretle  tahsis edilmesi hususlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.