Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.03.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

06 Mart 2017 Saat: 12:05

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

MART / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

02.03.2017 (37-47)) TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

37

Belediyemiz sınırları içinde 2016 yılından beklemede kalan ve katı atık ücretleri bulunan aboneler hakkında 2016'dan kalan tahakkukların 2017 yılı tahakkuklarına yansıtılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

38

Proje Kredisi kullanabilmeleri için Proje sahibi olarak Belediyemizin Halkbank A.Ş. ile karşılıklı Garantörlük Kredi Sözleşmesi/Protokolü düzenlemesine, Garantörlük Kredisi ile ilgili Sözleşme/Protokol şartlarının belirlenmesi ve imzalanması için Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine   iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

39

İlçemiz Tafak sınırları içerisinde bulunan 101 ada 305 parsel, 101 ada 390 parsel ve 101 ada 635 parsel nolu taşınmazların satın alınmasının ileriki zamanlarda değerlendirilmesi açısından yararlı olacağı kanaatine varıldığından; 5393 sayıl Belediye Kanununun 18 (e) maddesi gereğince bahse konu parsellerin satın alınmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile  karar verilmiştir. 

40

İlçemiz Kızılöz Mahallesi Camiinin üzerinde bulunduğu 212 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerine eski camiinin yıkılarak yeni camii yapılması planlanmaktadır. Üzerine yeni camii yapılması planlanan 212 ada 3 parsel nolu taşınmaz yakınındaki Belediyemize ait 189 ada 2 parsel nolu taşınmazın da yeni yapılacak olan camiinin müştemilatı olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına (Dursunbey İlçe Müftülüğüne) tahsis edilmesi istenmektedir. Bahse konu Belediyemize ait 189 ada 2 parsel nolu 414,65 m2 alanlı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı adına Dursunbey İlçe Müftülüğüne  tahsisine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

41

İlçenin Küçükler Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 107 ada 33 parsel nolu (19466,03m2), 114 ada 10 parsel nolu (777,37m2), 124 ada 45 parsel nolu (9541,31m2), 139 ada 16 parsel nolu (3095,93m2) taşınmazların, kargir depo ve tarla vasıflı 139 ada 11 parsel nolu (1264,70m2) taşınmazın ve arsa vasıflı 128 ada 9 parsel nolu (60,14m2), 130 ada 5 parsel nolu (36,77m2), 136 ada 6 parsel nolu (255,57m2) taşınmazların satılması,

            b- Tarla vasıflı 140 ada 1 parsel nolu (4915,42m2) taşınmazın düzenleme yapıldıktan sonra satılması,

            c- Tarla vasıflı olup spor alanı olarak kullanılan 114 ada 7 parsel nolu (5236,33m2) taşınmazın, halen mahalle sakinlerine hizmet veren kargir fırın vasıflı 112 ada 1 parsel nolu (15,60m2) taşınmazın, avlulu kargir fırın vasıflı 131 ada 5 parsel nolu (21,04m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde çeşme ve fırın bulunan 135 ada 1 parsel nolu (91,35m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde fosseptik çukur bulunan 126 ada 86 parsel nolu (56,90m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup park alanı olarak kullanılan 136 ada 4 parsel nolu (41,70m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde aşevi bulunan ve mesire alanı olarak kullanılan 137 ada 1 parsel nolu (4508,57m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

42

İlçenin Kumlu Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Bahçe vasıflı 101 ada 35 parsel nolu (148,98m2) ve 102 ada 33 parsel nolu (345,53m2) taşınmazların satılması,

            b- Tarla vasıflı 111 ada 76 parsel nolu (10462,03m2) taşınmazın düzenleme yapıldıktan sonra satılması,

            c- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren çeşme ve arsası vasıflı 101 ada 23 parsel nolu (174,21m2) ve 122 ada 19 parsel nolu (12,06m2) taşınmazların, kargir fırın vasıflı 111 ada 43 parsel nolu (23,41m2), ve 117 ada 7 parsel nolu (26,27m2) taşınmazların, İmam evi olarak kullanılan kargir köy odası ve bahçesi vasıflı 113 ada 5 parsel nolu (598,60m2) taşınmazın, kargir aşevi ve arsası vasıflı 113 ada 8 parsel nolu (517,04m2) taşınmazın, iki katlı kargir köy odası vasıflı 116 ada 1 parsel nolu (56,61m2) taşınmazın, yıkılarak yola ilave edilen kargir fırın vasıflı 114 ada 1 parsel nolu (17,73m2) ve kargir çamaşırlık vasıflı 119 ada 1 parsel nolu (53,10m2) taşınmazların, arsa vasıflı olup içinde musalla taşı bulunan 122 ada 11 parsel nolu (123,53m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

43

İlçenin Sebiller Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Kullanılmayan kargir çamaşırlık ve bahçesi vasıflı 101 ada 23 parsel nolu (60,79m2) taşınmazın, arsa vasıflı 104 ada 7 parsel nolu (80,22m2), 108 ada 13 parsel nolu (11447,09m2), 110 ada 4 parsel nolu (312,70m2), 112 ada 5 parsel nolu (308,68m2), 113 ada 35 parsel nolu (213,26m2), 116 ada 3 parsel nolu (2817,21m2), 116 ada 13 parsel nolu (6671,64m2) ve 135 ada 2 parsel nolu (1271,48m2) taşınmazların satılması,

            b- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren iki katlı kargir köy hizmet binası vasıflı 102 ada 5 parsel nolu (65,16m2) taşınmazın, fırın vasıflı 108 ada 12 parsel nolu (19,66m2) ve 115 ada 5 parsel nolu (14,38m2) taşınmazların, arsa vasıflı olup mezarlığa ilavesi tasarlanan 113 ada 5 parsel nolu (1374,39m2) taşınmazın ve yine arsa vasıflı olup spor alanı olarak kullanılan 114 ada 9 parsel nolu (3793,28m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

44

İlçenin Kireç Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Arsa vasıflı 140 ada 36 parsel nolu (23,97m2) taşınmazın satılması,

            b- Halen mahalle sakinlerine hizmet eden kargir fırın ve arsası vasıflı 131 ada 2 parsel nolu (62,08m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 179 ada 5 parsel nolu (15,32m2) ve 185 ada 16 parsel nolu (22,36m2) taşınmazların, çamaşırlık vasıflı 155 ada 1 parsel nolu (56,49m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup köy meydanına ilave edilmesi tasarlanan 163 ada 1 parsel nolu (79,55m2) taşınmazın ve çeşme, değirmen ve arsası vasıflı 185 ada 12 parsel nolu (103,10m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

45

Balıkesir İlçeleri Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurlukları ve Gruba Dahil Belediyeler'i gösterir tabloda Altıeylül Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu grubu  (Altıeylül, Bigadiç, Savaştepe, Sındırgı ve Dursunbey) bünyesinde, Belediyelerde yapılacak olan ölçü ve ölçü aletleri Muayene-Kontroller için belirlenen grup bünyesinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

46

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 5 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

47

Mıcırlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Durali KURT, Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda süt soğutma tankının olduğunu belirtmekte olup, bu yerin bedelini ödeyerek Kooperatifleri adına satın almak istediklerini beyan etmektedir. Ancak ilgili parselin 05.01.2017 tarihli ve 9 sayılı kararla satılmaması yönünde karar çıkmıştır. Satın alınmak istenen taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, yeniden planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.