Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Mayıs Ayı 2. Oturum Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 17.05.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Mayıs 2017 Saat: 10:02

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mayıs / 2017 II.OTURUM   BİRLEŞİMİNE DAİR

17.05.2017 (79-80) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

79

 

Dursunbey Belediyesinin 2016 yılı gelir ve gider kesin hesabı madde madde oylanması neticesi 2016 mali yılı gelir kesin hesabı toplamı: 20.013.495,37 ve 2016 Mali yılı gider kesin hesabı toplamı da 21.909.878,60 olarak gerçekleşmiş olup, Bütçe kalemlerinin ve bütçenin tümü üzerinde yapılan oylama neticesi  iki red oya karşılık oyçokluğu ile kesinleşmiştir.

 

80

 

Hafriyat döküm alanı ve Hafriyat döküm ücretinin ve Sulama aracı ile su taşıma ücretinin belirlenmesi ile ilgili komisyon kararı görüşülmüştür.

                                              Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda;

 

1 - Hafriyat döküm alanları ve ücretleri:

a)İlçe Merkezi:

b)Kırsal Mahalle:

c)Diğer Kırsal

2 - Sulama aracı ile su taşıma ücreti:

a)

Gidiş yönünde 5 km’ye kadar uzaklıkta olan yerlerdeki, 5 Ton’dan fazla su alan depoların doldurulması için sefer başına KDV dâhil 60,00-TL ücret alınmasına ve gidiş yönünde 5 km’yi aşan her 1 km için de 5,00-TL ilave ücret alınması, Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki red oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.