Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Mayıs Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.05.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Mayıs 2017 Saat: 10:01

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mayıs / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

02.05.2017 (61-78) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

61

Aşağımusalar Mahallesinde 149 ada 2 parsel üzerinde anbar ve çeşme olan taşınmazı, 31.03.2017 tarihli dilekçe ile satın alma talebinde bulunan Mustafa ÇAKIRCA'nın satın alma talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir

62

Büyükakçaalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

63

Tepeköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir

64

Beyel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir

65

Kurtlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir

66

Sacayak Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Arsa vasıflı 108 ada 4 parsel nolu (731,07m2), 109 ada 2 parsel nolu (181,77m2), 151 ada 93 parsel nolu (254,97m2), 151 ada 104 parsel nolu (1312,41m2), 155 ada 1 parsel nolu (88,97m2), 163 ada 1 parsel nolu (568,63m2), 163 ada 3 parsel nolu (700,79m2) ve 163 ada 5 parsel nolu (278,48m2) taşınmazların satılması.

            b- Arsa vasıflı 101 ada 62 parsel nolu (49630,33m2), 101 ada 69 parsel nolu (145,32m2), 111 ada 26 parsel nolu (23016,09m2), 150 ada 11 parsel nolu (7986,56m2) taşınmazların, avlulu kargir ev ve fırın vasıflı 160 ada 2 parsel nolu (6999,41m2) taşınmazın, avlulu kargir fırın vasıflı 101 ada 83 parsel nolu (119,76m2) taşınmazın, avlulu kargir çamaşırlık ve çeşme vasıflı 101 ada 119 parsel nolu (5930,42m2) taşınmazın, bahçe vasıflı 111 ada 33 parsel nolu (871,74m2) taşınmazın imar ve parsel düzenlemeleri yapıldıktan sonra satılması.

            c- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren kargir fırın vasıflı 107 ada 2 parsel nolu (17,00m2), 113 ada 1 parsel nolu (9,93m2) taşınmazların, avlulu kargir fırın vasıflı 126 ada 1 parsel nolu (20,29m2), 131 ada 2 parsel nolu (24,01m2), 150 ada 1 parsel nolu (35,18m2), 151 ada 92 parsel nolu (114,83m2), 155 ada 5 parsel nolu (14,98m2) taşınmazların, imam evi olarak kullanılan avlulu kargir ev vasıflı 129 ada 2 parsel nolu (122,71m2) taşınmazın ve kargir kahvehane vasıflı 137 ada 4 parsel nolu (42,42m2) taşınmazın satılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

67

Yukarı Yağcılar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Kargir fırın ve arsası vasıflı 147 ada 3 parsel nolu (777,06m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması.

            b- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren avlulu kargir fırın vasıflı 121 ada 1 parsel nolu (19,52m) ve 137 ada 3 parsel nolu (49,66m2) taşınmazların satılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

68

Taşpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Arsa vasıflı 103 ada 64 parsel nolu (155,47m2), 130 ada 43 parsel nolu (106,37m2), 132 ada 1 parsel nolu (132,98m2), 135 ada 20 parsel nolu (373,45m2), 139 ada 1 parsel nolu (302,35m2), 139 ada 8 parsel nolu (103,84m2), 147 ada 1 parsel nolu (374,27m2), 181 ada 9 parsel nolu (55,20m2), 200 ada 4 parsel nolu (77,32m2) ve 203 ada 3 parsel nolu (342,33m2) taşınmazların, tarla vasıflı 118 ada 8 parsel nolu (312,98m2), 119 ada 18 parsel nolu (103,57m2) taşınmazların, köy boşluğu vasfındaki 152 ada 3 parsel nolu (146,79m2) taşınmazın, köy odası vasfında olup halen kullanılmayan 157 ada 3 parsel nolu (233,89m2), 172 ada 1 parsel nolu (45,10m2) ve 187 ada 1 parsel nolu (54,86m2) taşınmazların satılması.

            b- Arsa vasıflı 122 ada 12 parsel nolu (308,41m2) ve 130 ada 50 parsel nolu (857,14m2) taşınmazların parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması.

            c- Tarla vasfında olup içinde köy çeşmesi bulunan 114 ada 4 parsel nolu (13,53m2) taşınmazın, çocuk bahçesi yapılması düşünülen arsa vasıflı 128 ada 2 parsel nolu (601,37m2) taşınmazın, köy misafirhanesi ve aşevi olarak kullanılan köy mandırası ve arsası vasıflı 129 ada 6 parsel nolu (466,32m2) ve arsa vasıflı 129 ada 7 parsel nolu (63,75m2) taşınmazların, fırın vasıflı olup mahalle sakinlerine hizmet veren 170 ada 2 parsel nolu (23,68m2), 181 ada 6 parsel nolu (89,38m2), 184 ada 1 parsel nolu (37,54m2) ve 201 ada 1 parsel nolu (64,99m2) taşınmazların, yola ilave edilmesi düşünülen tarla vasıflı 121 ada 5 parsel nolu (30,42m2), fırın vasıflı 162 ada 12 parsel nolu (23,18m2), arsa vasıflı 176 ada 2 parsel nolu (77,08m2) ve 179 ada 1 parsel nolu (40,26m2), harap bina vasıflı 198 ada 1 parsel nolu (29,14m2) taşınmazların, cami odası ve imam evi olarak kullanılan köy konağı vasıflı 175 ada 1 parsel nolu (85,91m2) ve cami bahçesine ilave edilmesi düşünülen köy odası vasıflı 175 ada 3 parsel nolu (72,16m2) taşınmazların, mülkiyeti ihtilaflı olan avlulu kargir ev vasıflı 214 ada 2 parsel nolu (92,67m2) taşınmazın ve kuyu vasıflı 215 ada 1 parsel nolu (55,34m2) taşınmazın satılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

69

Görünen Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebi Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 56 nolu kararıyla planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile havale edildi.

            Planda ve yerinde yapılan incelemeler sonucu İlçemiz Görünen Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 123 ada 20 parsel nolu (2497,90m2) taşınmazın satılması.

            b- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren fırın vasıflı 102 ada 3 parsel nolu (22,94m2), 102 ada 16 parsel nolu (23,04m2), 118 ada 14 parsel nolu (21,46m2) taşınmazların, tuvalet vasıflı 108 ada 5 parsel nolu (50,64m2) taşınmazın ve çamaşırhane vasıflı 115 ada 15 parsel nolu (49,41m2) taşınmazın satılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

70

Durabeyler Mahallesi 117 ada 19 parsel nolu (75.065,33m2) tarla vasıflı taşınmazın içinde çam ağaçları olması nedeniyle düzenleme yapılmadan tek parça halinde satışının yapılması talebi Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 58 nolu kararıyla planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile havale edilmiş; ancak komisyon yeterli incelemeyi yapmaya imkan bulamadığından ilgili konunun bir sonraki mecliste tekrar görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

71

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallelerimizin harfiyatlarını dökebilecekleri harfiyat döküm alanı ile döküm ücretinin belirlenmesi ve Belediyemiz araçlarından olan sulama aracının su taşıma işlerinde de kullanılabilmesi için ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili talebin Plan-Bütçe komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

72

2016 yılı kesin hesabı ile ilgili alınan 26.04.2017 tarih ve 114 sayılı encümen kararının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, süresi içinde alınacak Plan Bütçe Komisyon Kararının 17.05.2017 Çarşamba. saat 17.30 da, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Mayıs/2017 ayı II. meclis birleşimine ait toplantıda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

73

bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

74

Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu işinde kullanılmak üzere İller Bankası A:Ş.’den 120 ay vadeli 5.000.000,00 (beşmilyon)-TL kredi kullanılmasına, krediye konu  işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’ın yetkili kılınmasına  iki üyenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

75

27.04.2017 tarih 127883 sayılı ve 27.04.2017 tarih 127795 sayılı Kamulaştırma konulu yazıları ile; Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü;   ilçemiz Üçeylül, Ferah, Cebeci Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve imar planımızda veterinerlik, Ziraat Mühendisliği, Tarım Kredi Kooperatif alanında kalan 5 ada 23 parsel sayılı taşınmazın karayolu alanında kalan 29.59 m2 alanlı kısmını 50,00 TL/M2 üzerinden 1.479,50 TL ye, 308 ada 76 parsel nolu taşınmazın imar planımızda akaryakıt istasyonu alanında kalan 338,40 m2'lik kısmını 50TL/m2 den Müştemilat ile birlikte 129.984,06 TL'ye, İmar Planımızda Yol alanında kalan 308 ada 10 parsel nolu 51,00 m2 alanlı taşınmazın 35,00 TL/m2 den 1.785,00TL'ye, 662 ada 1 parsel nolu taşınmazın imar planımızda yol alanında kalan 100,85 m2 alanlı kısmının 35,00 TL/m2 den 3.529,75 TL ye, 662 ada 2 parsel sayılı taşınmazın imar planında yol olan kısmı olan 147,97 m2 alanlı taşınmazın 35,00 TL/m2 den 5.178,95 TL ye, 662 ada 3 parsel nolu taşınmazın imar planında yol olarak belirlenen kısmı olan 176,18 m2 sinin 35,00 TL/m2 den 6.166,30 TL ye, 662 ada 4 parsel nolu 189,00 m2 alanlı taşınmazın 35,00 TL/m2 den 6.615,00 TL ye, 662 ada 5 parsel nolu 180,00 m2 alanlı taşınmazın 35,00TL/m2 den 6.300,00 TL'ye, 662 ada 6 parsel nolu imar planımızda yol ve park alanında kalan taşınmazın yolda kalan 165,17 m2 kısmının 35,00 TL/m2 den 5.780,95 TL ye, 662 ada 19 parsel sayılı, imar planında yol ve park alanıda kalan taşınmazın, yolda kalan 25,36 m2'sinin 35,00 TL/m2 den 887,60 TL ye, 276 ada 3 parselin yol alanında kalan 19,94 m2'sinin 35,00 TL/m2 den 697,90 TL ye, Oto Terminal Alanında kalan 7 ada 12 parsel sayılı taşınmazın yol alanıda kalan 34,41 m2'lik kısmının 50,00 TL/m2'den 1.820,50 TL ye, imar planımızda Belediye Hizmet Alanıda ve bir kısmı yolda kalan 4 ada 10 parsel nolu taşınmazın 396,87 m2 alanlı kısmın  50,00 TL/m2 den ve müştemilatı ile birlikte toplam 20.413,50 TL ye, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve Yeşil Alanda kalan 28 ada 25 parsel sayılı taşınmazın yol alanıda kalan 1.205,89 m2 alanlı taşınmazın 35,00 TL/m2 den müştemilatı ile birlikte toplam 49.326,56 TL'den, imar planımızda yeşil alan içinde kalan 28 ada 23 parsel nolu taşınmazın yol alanıda kalan 3.052,31 m2'sinin 35,00 TL/m2 Üzerinden müştemilatı ile birlikte toplam 138.799,88 TL ye, 28 ada 20 parsel nolu taşınmazın yol alanında kalan 213,60 m2 alanlı taşınmazın 35,00 TL/m2 den müştemilatıyla birlikte toplam 9.362,00 TL ye ve imar planı dışında bulunan 249 ada 4 parsel sayılı taşınmazın yol alanıda kalan 18,20 m2'sinin 12,00 TL/m2 den 218,40 TL ye görevlerini yürütmek üzere devir alma talebinde bulunmuştur.

       Toplam 6.328,54 ve 18,20 m2 yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki müştemilat için 388.127,45 ve 218,40 TL devir bedeli takdir edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e ) maddesi ile 2492 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine istinaden devir işleminin yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

76

Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 33 ada 72 parsel, 67 ada 3 parsel ve 67 ada 4 parseller ile mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 33 ada 3 parselin de içinde bulunduğu yaklaşık 40 dönümlük alanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından rekreasyon çalışmaları yapılacaktır. 

           Söz konusu alan içinde bulunan 33 ada 3 parsel sayılı 994,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, taşınmazın proje kapsamında açık spor tesisleri yapılabilmesi için tahsisine iki çikimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

77

Çiftci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 312 ada 1 parsel nolu taşınmaz, imar planımız içinde kalmakta ve bu parsel üzeride park, imar yolu ve bulunduğundan kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık imar progamının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

78

halı sahanın ihalesine esas olmak üzere, kira süresinin 10 yıla kadar yapılmasına ve yapılacak ihale için Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.