Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Nisan Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

18 Nisan 2017 Saat: 12:07

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Nisan / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

04.04.2017 (48-60) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

48

Gizli oyla Encümen Üyeliklerine 1 yıl için görev yapmak üzere 1-Halil SARIOĞLU (13 oy) ve 2-Mustafa SÖBÜOĞLU (13 oy) seçilmişlerdir. 

49

İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-Üzeyir SALİ, 2-İlyas DEMİREL, 3-Ahmet GÖRE, 4-Ahmet SAVRAN ve 5-Mustafa SÖBÜOĞLU'nun seçilmelerine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

50

Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1-Yusuf TURHAN, 2-İsmail ÇOBAN, 3-Alaaddin ASLANBOĞA, 4-Halil SARIOĞLU ve 5-Şakir ÜNAL'ın seçilmelerine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

51

10.HN.629 plakalı İveco marka 27 kişilik otobüsün sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak verilmesi için araç talebinde bulunulmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

52

Mıcırlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait bahçeli ahşap çamaşırlık vasıflı 144 ada 3 parsel nolu (203,84 m2 alanlı) taşınmazın imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

53

Belediyemize ait olan İlçenin Sacayak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

54

Belediyemize ait olan İlçenin Yukarı Yağcılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

55

Belediyemize ait olan İlçenin Taşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

56

Belediyemize ait olan İlçenin Görünün Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

57

Belediyemize ait taşınmazlardan; 139 ada 16 parsel nolu (3.095,93 m2 alanlı) taşınmazın içinde aşevi bulunması ve mesire alanı olarak kullanılması nedeniyle satılması ibaresinin satılmaması olarak değiştirilmesine ve 137 ada 1 parsel nolu (4.508,57m2 alanlı) taşınmazın satılmaması ibaresinin de satılması olarak değiştirilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

58

Belediyemize ait olan İlçenin Durabeyler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan117 ada 19 parsel nolu (75.065,33 m2 alanlı) arazi vasıflı tarla olması ve içinde çam ağaçları olması sebebi ile tek parsel halinde düzenleme yapılmadan satışının yapılması  ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

59

5393 sayılı belediye kanununun 56 ncı maddesindeki "Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayanfaaliyet raporunu hazırlar. Bu faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve Kamuoyuna açıklanır" hükmü gereğince 2016 mali yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili faaliyet raporunun sunulduğu şekliyle yapılan oylama neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

60

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.