Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.02.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

07 Şubat 2017 Saat: 16:03

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

02.02.2017 (25-36) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

25

Göbül Mahallesi sınırları içinde tarım arazilerine ulaşımın sağlanabilmesi için ekli krokide belirtildiği gibi kamulaştırma yapılarak, Hasan oğlu Ali GÜVEN’e ait 127 ada 51 parsel nolu taşınmazın batı kısmından ve Mustafa kızı Nurcan KAZAN’a ait 125 ada 43 parsel nolu taşınmazın güneyinden 6.00 m. genişliğinde yol açılması komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

26

Ferah mahallesi Mehrioğlu Sokak ve Üzümlü Sokak arasında bulunan ve İmar yolunda kalan arsa vasıflı (49,00m2) alanlı 505 ada 171 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması ve bunun için 11.nci 5 yıllık İmar Programının kamulaştırmalar kesimine alınması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

27

Çiftçi Mahallesi Çınarcık mevkiinde bulunan 73 ada 3 parsel nolu taşınmazın önündeki yolun ihtiyacı karşıladığı görüldüğünden ilgili taşınmazın İmar Yolunda kalan kısmının kamulaştırılması uygun bulunmamış ve konunun 11.nci 5 yıllık İmar Programının kamulaştırılmalar kesimine alınması Komisyonca oybirliği ile reddedildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

28

İlçemiz Sağırlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Virane halde olup kullanılmayan Kargir bina vasıflı 110 ada 237 parsel nolu (52,16m2) taşınmazın, iki katlı kargir bina vasıflı 235 ada 1 parsel nolu (64,58m2) taşınmazın, arsa vasıflı 214 ada 2 parsel nolu (26,01m2), 234 ada 3 parsel nolu (102,66m2), 287 ada 15 parsel nolu (127,32m2), 287 ada 20 parsel nolu (77,75m2), 293 ada 1 parsel nolu (61,33m2), 316 ada 1 parsel nolu (129,27m2) ve 318 ada 1 parsel nolu (184,99m2) taşınmazların, fırın vasıflı olup çalışmayan 217 ada 1 parsel nolu (22,20m2) taşınmazın satılması,

            b- Halen mahalle halkına hizmet veren arsa vasıflı 128 ada 93 parsel nolu (489,21m2) taşınmazın, süt toplama merkezi vasıflı 128 ada 99 parsel nolu (91,86m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup mezarlık olarak kullanılan 139 ada 1 parsel nolu (56380,35m2) taşınmazın, çeşme ve arsası vasıflı 141 ada 24 parsel nolu (1624,44m2) ve 168 ada 84 parsel nolu (1287,60m2) taşınmazların, depo vasıflı 141 ada 59 parsel nolu (75,79m2) taşınmazın, fırın vasıflı 155 ada 3 parsel nolu (250,54m2), 223 ada 3 parsel nolu (20,03m2), 261 ada 2 parsel nolu (22,06m2), 273 ada 5 parsel nolu (36,98m2), 285 ada 4 parsel nolu (26,68m2), 287 ada 1 parsel nolu (22,72m2) ve 317 ada 1 parsel nolu (55,62m2) taşınmazların, fırın ve arsası vasıflı 235 ada 9 parsel nolu (41,35m2) taşınmazın, kargir ev vasıflı 227 ada 6 parsel nolu (42,99m2) taşınmazın, tuvalet vasıflı 246 ada 6 parsel nolu (50,86m2) taşınmazın, kargir bina ve arsası vasıflı 269 ada 6 parsel nolu (147,91m2) taşınmazın, havuz vasıflı 271 ada 3 parsel nolu (58,48m2) taşınmazın, iki katlı bina vasıflı 275 ada 8 parsel nolu (71,24m2) taşınmazın, iki katlı beton muhtarlık binası ve arsası vasıflı 307 ada 3 parsel nolu (997,90m2) taşınmazın ve arsa vasıflı olup mülkiyeti mahkemelik olan 210 ada 1 parsel nolu (173,45m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

29

Karamanlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 174 ada 4 parsel nolu (1981,40m2) taşınmazın satılması

            b- Avlulu iki katlı kargir ev vasıflı olup kullanılmayan 138 ada 2 parsel nolu (57,90m2) taşınmazın yapılacak yol genişletme çalışmalarından sonra satılması

            c- Halen mahalle sakinlerine hizmet vermekte olan fırın vasıflı 119 ada 7 parsel nolu (19,67m2) taşınmazın, fırın ve arsası vasıflı 123 ada 1 parsel nolu (39,47m2), 131 ada 5 parsel nolu (219,25m2) ve 143 ada 20 parsel nolu (35,90m2) taşınmazların, iki katlı kargir köy odası, su deposu ve tuvalet vasıflı 120 ada 1 parsel nolu (158,07m2) taşınmazın, iki katlı kargir köy odası ve kargir çamaşırlık vasıflı 136 ada 2 parsel nolu (242,64m2) taşınmazın ve arsa vasıflı olup yola ilave edilmesi tasarlanan 141 ada 1 parsel nolu (145,77m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

30

Gazellidere Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a- İki katlı kargir bina ve arsası vasıflı olup halen kullanılmayan 131 ada 1 parsel nolu (896,71m2) taşınmazın, arsa vasıflı 132 ada 1 parsel nolu (339,44m2), 132 ada 8 parsel nolu (1298,15m2), 133 ada 11 parsel nolu (510,09m2), 143 ada 8 parsel nolu (341,99m2), 150 ada 1 parsel nolu (376,25m2), 150 ada 4 parsel nolu (366,72m2) ve 151 ada 3 parsel nolu (637,35m2) taşınmazların, mandıra ve arsası vasıflı 135 ada 1 parsel nolu (736,07m2) taşınmazın satılması

            b- Arsa vasıflı 105 ada 27 parsel nolu (4384,19m2) taşınmaz ile çeşme ve arsası vasıflı 137 ada 2 parsel nolu (635,05m2) taşınmazın düzenleme yapıldıktan sonra satılması

            c- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren fırın vasıflı 102 ada 28 parsel nolu (13,96m2) taşınmazın, kargir ev vasıflı 105 ada 28 parsel nolu (63,38m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 106 ada 41 parsel nolu (26,73m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup köy hayır alanı olarak kullanılan 134 ada 1 parsel nolu (1751,73m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde musalla taşı bulunan 136 ada 1 parsel nolu (42,69m2) taşınmazın ve kargir fırın ve arsası vasıflı 145 ada 16 parsel nolu (113,84m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

31

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Mart 2017 Perşembe günü saat 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

32

Muhtelif Cadde ve Sokaklara Beton Parke ve Bordür Döşeme Yol Yapım işinde kullanılmak üzere, İller Bankası A:Ş.’den 120 ay vadeli  4.000.000,00 (dörtmilyon )-TL'lik izleme şeklinde  kredi kullanılmasına,   krediye konu  işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’ın yetkili kılınmasına  iki üyenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

33

Belediyemize ait olan İlçenin Küçükler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

34

Belediyemize ait olan İlçenin Kumlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

35

Belediyemize ait olan İlçenin Sebiller Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

36

Belediyemize ait olan İlçenin Kireç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.