Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

13 Temmuz 2017 Saat: 11:08

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Temmuz / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

04.07.2017 (91-101) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

91

Belediyemize ait olan İlçenin Akyayla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

92

Belediyemize ait olan İlçenin Çatalçam Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

93

Belediyemize ait olan İlçenin Tafak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

94

Belediyemize ait olan İlçenin Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

95

Ahmet AYDOĞAN, İlçemiz Dereköy Mahallesi Köseköy Mevkii 150 ada 24 nolu parsel maliki olduğunu, Taşınmazına konut yapmak istediğini, ancak taşınmazının yola cephesi olmadığını ve komşu parsel maliklerinden de yol geçirilmesine rıza göstermediklerini bu sebepten dolayı Maliye Hazinesine ait 150 ada 23 parsel üzerinden kamulaştırma yapılabilmesi için konunun   planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir

96

Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi 2730 pafta 142 ada 47 parsel, 72 Kapı nolu 87,00 m2 alanlı işyeri BASKİ tarafından abone merkezi ve Şeflik olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis süresinin 1 yıl daha  uzatılmasına, Kira ve şartlarının Belediye Encümenince belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir . 

97

Dursunbey Sağırlar Mahallesinde yapılmış olan parka (5393 sayılı kanunun 81. maddesi gereğince) aşağıda belirlenen şekliyle park ismi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

BULUNDUĞU YER (MEVKİİ)

PARK ADI

SAĞIRLAR MAHALLESİ

ŞEHİT J. ONB.CENGİZ AKKURT PARKI

 

98

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b bendi gereği; Kanunların Belediyelere verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarla belirtilen cezaları vermek görevi olduğundan; İlçemiz merkezinde hali hazırda 2 adet A101, 2 adet BİM vb. marketler zinciri ruhsatlı olarak faaliyet göstermekte olup, yeni müracaatlar artarak devam etmektedir.

                                              İlçemizin nüfusu 2016 yılı itibarı ile 37435 göz önünde bulunduğundafaaliyet gösteren zincir marketlerin yeterli sayıda olduğu, Müracaatlara sınırlandırma vb. önlemler alınmaz ise hem ilçemizdeki küçük esnaf (Bakkal, Market, Büfe vb.) mağduriyeti, hemde trafik açısından sıkıntılar yaşanacağı düşünüldüğünden, Zincir Marketlere (Ulusal Marketler) sınırlandırma getirilmesi için müracaatlarında aşağıda belirlenen Zincir Marketlerde aranan şartlara dair 13 (onüç) maddelik hususun belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

ZİNCİR MARKETLERDE ARANMASI GEREKEN ŞARTLAR

1 -İşyeri alanı içerisinde depolama alanı yoksa, zemin katına (Bodrum Katına) malzeme sevkiyatının satış yaptığı alandan depoya yapılabilmesi için, yapı ruhsatına tabi  projeli asansörün bulunması,

2- Zincir Marketlerde giriş ve çıkış kapısı haricinde olağanüstü durumlar için (yangın, deprem vb.) üçüncü bir kapısının bulunması,

3- Binanın kendi alanı içerisinde yapısal olarak engelli (yaya kaldırımına veya yola işgal olmadan) giriş ve çıkışının bulunması,

4- Havalandırma klimalarının cephelerinin çevresinde bulunan mahalle sakinlerini rahat etmeyecek şekilde olması,

5- İki Ulusal Market (Zincir Marketler) arası en az 500 metre mesafede olması,

6-  Ulusal Market (Zincir Marketler)  bulunduğu alanda,Trafik sorunu yaşanmaması için işyerinin kavşaklara en az 50 metre mesafede olması,

7- Ulusal Marketlerde (Zincir Marketler) işyeri alanı içerisinde, ayrı çocuk emzirme ve bakım odası yeri bulundurulması,

8-Yapı ruhsatına uygun Ulusal Market (Zincir Market) işletmesinin çalışma alanı olarak en az 350 m2, depolama alanı olarak da en az 250 m2 (zemin; karo döşeme veya fanyans, ve giderin olması gerekmektedir.) olması,

9-İşletmenin Çalışma alanına bitişik (Aynı alan içerisinde) Otopark Yönetmeliğine Uygun Olacak Şekilde otopark Alanı olması (01.07.1993 tarih 21624 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine uygun olmak şartıyla) 

10- İlgili kurumlardan olumlu görüş yazılarının alınması, (Karaayolları Güzergahında bulunan işletmelerin uygun kurum görüş yazısı alınması.)

11- Ulusal Market (Zincir Market) işyeri alanı içerisinde geri dönüşüm depolama alanı olması,

12- Her 10 000 Nüfus için 1 (Bir) Ulusal Market (Zincir Market) işyeri açılmasına müsaade edilecektir. Bundan sonra ruhsat talepleri nüfus oranına göre verilecektir.

13- Ulusal Marketlerde (Zincir Marketler) aranması gereken şartlar 13 maddeden ibaret olup, 13 madde şartlarının oluşması durumunda; şartları taşıyan Ulusal Market (Zincir Market) talepleri için "İşyeri açma ve çalışma ruhsatı" düzenlenmesi uygun görülecektir.  

 

99

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

100

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Arıklar Mahallesi 132 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerine cami yaptırmak için Arıklar Mahallesi Cami yaptırma ve yaşatma kalkındırma derneği Başkanlığı tarafından izin talep edilmektedir. Arıklar Mahallesi 132 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerine cami yapılıp yapılmayacağı ile ilgili  talebin; planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

101

İlçemiz Ferah Mahallesi sınırları içerisinde olup, aynı zamanda 2. etap TOKİ konutları yolu olarak da planlanan imar yolunun Zambak Sokağa cepheli Yol ve yeşil alan sınırlarında kalan kısımlarının kamulaştırılarak yolun açılabilmesi için, İmar yolunda ve ve yeşil alan sınırlarında kalan 673 ada 25 parsel, 197 ada 49, 50, 52, 53, 91 ve 92 parsel sayılı taşınmazların yol ve yeşil alanda kalan kısımlarının kamulaştırılabilmesi ve 11 nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine  alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.