Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

14 Aralık 2018 Saat: 08:24

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Aralık /  2018 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

04.12.2018 ( 119-127 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

119

İlçenin Delice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 237 ada 5 parselin ifrazı sonucu oluşan parsellerden olan 237 ada 8 parselin muhdesat bilgilerinde, üzerinde bulunan binanın Bayram oğlu Mehmet İNCİ'ye ait olduğu; 237 ada 6 parselin muhtesad bilgilerinde, üzerinde bulunan binanın Ahmet Oğlu Yusuf GÜMÜŞ'e ait olduğu, 237 ada 9 parselin muhtesat bilgilerinde ise üzerinde bulunan binanın İsmail oğlu Ahmet GÜMÜŞ'e ait olduğu belirtilmiş olup taşınmaz maliklerine belediyemize ait arsa devirlerinin "Köy Tüzel Kişiliği Zamanında yapılan trampa ve satışlara göre belirlenmek üzere" yapılıp yapılmayacağının ve İfraz sonucu parsellerden olan 239 ada 7 parsel sayılı arsa vasıflı Belediyemize ait taşınmazın da satılıp satılmayacağının belirlenmesi için konunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

120

Dursunbey İlçesi Bozyokuş Mahallesi I21-D-18-B-4-C Pafta 408 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey İlçesi İlave + Revizyon Uygulama İmar Planında “Park Alanı”, “Sağlık Tesisi Alanı”, “İmar Yolu” fonksiyonlarında kalmaktadır. Bu alanın mevcut mülkiyet durumuna uygun hale getirilmesi ve uygulama aşamasında vatandaşların hak kaybı yaşamaması için Belediyemizce Park Alanı, İmar Yolu ve bitişiğindeki Konut Alanı’nın düzenlenmesi ile ilgili, ekli krokide gösterildiği şekilde Maliye hazinesine ait 408 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde mevcut imar planındaki Park Alanı büyütülmüş ve mülkiyet açısından uygulama aşamasında sorun yaşanmaması düşünülerek bitişiğindeki konut alanına 41,69m2’lik kısım ilave edilip, Konut Alanı olarak düzenlenmiş şekliyle “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” yapılmasına komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

121

İlçenin Küçükakçaalan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan halen mahalle sakinlerince kullanılan çamaşırlık ve arsası vasıflı 122 ada 26 parsel (114,06m2) taşınmazın, çeşme vasıflı 134 ada 4 parsel nolu (135,39m2) taşınmazın, çeşme ve tarla vasıflı 145 ada 11 parsel nolu (6162,45m2) taşınmazın, kargir tuvalet vasıflı olup yıkılarak yola terk edilen 158 ada 1 parsel nolu (15,38m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 176 ada 1 parsel nolu (18,67m2) taşınmazın, kargir fırın ve arsası vasıflı 185 ada 6 parsel nolu (91,25m2) taşınmazın, kargir ev ve arsası vasıflı olup imam evi olarak kullanılan 186 ada 5 parsel nolu (112,22m2) taşınmazın, kapanmış yol vasıflı 186 ada 9 parsel nolu (49,89m2) taşınmazın ve kargir ahır ve arsası vasıflı olup yıkılarak üzerine umumi tuvalet yapılan 189 ada 2 parsel nolu (61,75m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

122

 İlçenin Kuzköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan halen mahalle sakinlerince kullanılan çeşme vasıflı 132 ada 3 parsel nolu (2,53m2) taşınmazın, çeşme ve arsası vasıflı 133 ada 6 parsel nolu (5,52m2) taşınmazın, çamaşırlık vasıflı olup çocuk parkına ilave edilen 140 ada 4 parsel nolu (63,55m2) taşınmazın, kargir fırın ve arsası vasıflı 140 ada 6 parsel nolu (19,84m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 153 ada 3 parsel nolu (10,15m2) taşınmazın, muhtarlık olarak kullanılan kargir ev ve arsası vasıflı 150 ada 1 parsel nolu (81,76m2) taşınmazın, düzenleme yapılarak yerleşim alanı haline getirilmesi planlanan bahçe vasıflı 118 ada 78 parsel nolu (268,65m2) taşınmazın ve tarla vasıflı 123 ada 1 parsel nolu (1382,70m2), 124 ada 1 parsel nolu (1871,55m2), 127 ada 1 parsel nolu (1759,34m2) taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

123

 İlçenin Tezlik Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan halen mahalle sakinlerince kullanılan kargir ev, tuvalet, çeşme ve bahçesi vasıflı 119 ada 4 parsel nolu (620,41m2) taşınmazın, çamaşırlık vasıflı 120 ada 18 parsel nolu (27,87m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 121 ada 6 parsel nolu (22,98m2) taşınmazın, kargir fırın ve bahçesi vasıflı 122 ada 15 parsel nolu (32,21m2) taşınmazın, tuvalet ve arsası vasıflı 128 ada 3 parsel nolu (18,97m2) taşınmazın ve yıkılarak meydana ilave edilen kargir ev vasıflı 129 ada 2 parsel nolu (32,24m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

124

İlçenin Kazımiye Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan halen mahalle sakinlerince kullanılan kargir fırın vasıflı 147 ada 1 parsel nolu (20,38m2) taşınmazın, bahçeli kargir köy odası vasıflı 139 ada 2 parsel nolu (249,63m2) taşınmazın, çamaşırlık ve çeşme vasıflı 142 ada 23 parsel nolu (59,23m2) taşınmazın ve yola ilave edilen arsa vasıflı 127 ada 1 parsel nolu (23,55m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

125

10.04.2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak değişikliğe uğrayan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereğince  Dolu Boş memur kadrosunda Kadro değişikliği yapılmasına, (II) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde; Zabıta Memuru (3) dereceli iki adet boş kadronun,  Zabıta Memuru (7) dereceli 2 adet boş kodroya; (III) Sayılı cetvelde gösterildiği şekilde,Zabıta Memuru (5) dereceli dolu kadronun, Zabıta Memuru (7) dereceli kadroya, Tekniker (3) dereceli dolu kadronun Tekniker (1) dereceli dolu kadroya dönüştürülerek norm kadro değişikliği yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (I) bendi kereğince oybirliği ile karar verilmiştir

126

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 3 Ocak 2019 Perşembe saat:17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

127

İlçenin Cebeci Mahallesi Çarşı Caddesinde bulunan 10 kapı nolu taşınmaz Dursunbey İmam-Hatip Lisesi ve Yurdu Yaptıma ve Yaşatma derneğine tahsis edilmiş ve tahsis süresi de 30.11.2018 tarihinde dolmuştur. Tahsis süresinin 15.11.2017 tarihli ve 401 sayılı Encümen Kararının 4. maddesi gereğince; Tahsis süresinin (29.11.2019 tarihine kadar) bir yıl daha uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.