Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.06.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

06 Haziran 2018 Saat: 10:13

Dursunbey Belediye Meclisinin Haziran/2018 Birleşimi Birinci Oturumuna Dair 04.06.2018 Tarihinde Aldığı Karar Özetleri

 

 

Karar No

Açıklama

62

Cebeci Mahallesi 34 ve 40 adaların arasında bulunan yol alanı için hazırlanan imar değişikliği talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine karar verildi.

63

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında uygulanması esnasında asansörler ile ilgili 34.maddesinin 8.bölümüne “Bodrum katta mesken amaçlı bağımsız bölüm, otopark veya sığınak yoksa asansör yeri ve asansör, bodrum kata inmek zorunda değildir. Asansör yeri bırakılacak ise en fazla 4,00 m2; asansör yerinde tesis edilecek ise avan projesinde belirlenen ölçüler, asgari asansör boşluğu olarak kabul edilir.” maddesinin, su depoları ile ilgili 36.maddesine ise “Binalarda su deposu yapma zorunluluğu yoktur. Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulması zorunludur.” maddesinin Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarına ilave edilmesine karar verilmiştir.

64

Dursunbey Revize 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için yapılan itiraz hakkında gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından İmar Komisyonuna ek süre verilmesine karar verilmiştir.

65

Bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 3 Temmuz 2018 Salı saat 17.30’da yapılmasına karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.