Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Mayıs Ayı 2. Oturum Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 21.05.2018 tarihlerinde yaptığı Mayıs Ayı ikinci oturum toplantısının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

25 Mayıs 2018 Saat: 10:12

Dursunbey Belediye Meclisinin Mayıs/2018 Birleşimi 2.Oturumuna Dair 21.05.2018 Tarihinde Aldığı Karar Özetleri

 

 

Karar No

Açıklama

60

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, Plan Bütçe komisyonca oybirliği ile kabul edilen komisyon kararı incelenmiş, alınan karar doğrultusunda Dursunbey Belediyesi 2017 mali yılı idare ve kesin hesap cetvelleri aşağıda izah edildiği şekilde karar verilmiştir.

 

GELİRLER
01 Vergi Gelirleri                                             1.973.252,16-
03 Teşebbüs ve Mülkiyete Gelirleri        3.366.703,65-
04 Alınan Bağış ve Yardımlar                       1.625.374,46
05 Diğer Gelirler                                              15.917.339,41-
06 Sermaye Gelirleri                                      3.784.418,83-
                               TOPLAM                             26.667.088,51-


GİDERLER
02 Özel Kalem                                                  2.247.037,14-
18 Yazı İşleri Müdürlüğü                               363.066,44-
30 Çevre Koruma ve Kont.Müdürlüğü   3.311.056,51
31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü              266.402,75-
32 Etüd Proje Müdürlüğü                            919.382,59-
33 Fen İşleri Müdürlüğü                               21.341.946,87-
34 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü               487.691,64-
35 Mali Hizmetler Müdürlüğü                    3.117.453,07-
36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       1.406.539,50-
36 Zabıta Amirliği                                            578.685,35-
                               TOPLAM                             34.039.261,86-


FİNANSMANI EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
Ana Para Borçlanma                                      15.905.986,82-
Borç Ana Para Geri Ödemesi                     6.611.201,54-

61

İlçemiz Akbaşlar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan 5.634,66 m2 alanlı 114 ada 6 parselde bulunan taşınmazın 1/5 payı ile 3.279,25 m2 alanlı 115 ada 36 parselde bulunan taşınmazın tamamının, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 5.Maddesine ve Dursunbey OSB Yönetim Kurulu ile Dursunbey Belediyesi arasında yapılan Kamulaştırma Protokolüne istinaden Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi adına satışının yapılarak tapu devirlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.