Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Mayıs Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.05.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

10 Mayıs 2018 Saat: 10:10

Dursunbey Belediye Meclisinin Mayıs/2018 Birleşimi Birinci Oturumuna Dair 02.05.2018 Tarihinde Aldığı Karar Özetleri

 

 

Karar No

Açıklama

48

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve Mahalli İdarelen Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği, 2017 yılı kesin hesabı ile ilgili alınan 24.04.2018 tarih ve 137 sayılı encümen kararının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

49

İlçemizin Muhtelif Mahalle sınırları içerisinde kaldırım kenarlarına ve park alanlarına konulacak ilan reklam panolarının uzun süreli kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 18/J maddelerine göre Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilmiştir.

50

İlçenin Kavak Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan; beş adet taşınmazın satılmasına, altı taşınmazın satılmamasına karar verilmiştir.

51

İlçenin Çınar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların halen mahalle sakinlerine hizmet verdiği görüldüğünden satılmamasına karar verilmiştir.

52

İlçemiz Doğancılar Mahallesi sınırları içinde bulunan 121 ada 54 parsel sayılı taşınmaz mevcutta yol olarak kullanılan kısmının ifraz edilerek kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

53

İlçenin Yukarımusalar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 177 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satılmasına karar verilmiştir.

54

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Delice Mahallesi 251 ada 10 parselin İmar Planı değişikliği yapılarak Eğitim Tesisleri Alanından Konut Alanına dönüştürülerek satılmasına karar verilmiştir.

55

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında uygulanmasında Asansörler ile ilgili 34. Maddenin 8. Bölümün ile Su depoları ile ilgili 36. Maddesinin değiştirilmesi için İmar Komisyonuna verilen sürenin uzatılmasına karar verilmiştir.

56

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Haziran 2018 pazartesi saat:17.30 da yapılmasına karar verilmiştir.

57

Dursunbey Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık kontrolleri ile ilgili sözleşme yapılacağından alınacak periyodik kontrol ücretinin ilgili idare (Belediye) payının %5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

58

Hamzacık Mahallesi 104 ada 3 parsel ile 104 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar ile Mıcırlar Mahallesinde bulunan 161 ada 3 parsel sayılı taşınmazın satın alınmasına karar verilmiştir.

59

Dursunbey Revize 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 1 adet itirazın planda ve yerinde inceleme yapılmak üzere bahse konu itirazın İmar komisyonuna havalesine karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.