Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Ocak Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.01.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Ocak 2018 Saat: 13:34

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK  /  2018 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

03.01.2018 ( 1- 7 ) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

1

İmar yolu alanında kalan İlçenin Ferah Mahallesi 197 ada 14 - 17 parseller ile Çakmak mahallesi 91 ada 10 parsel sayılı taşınmazın kısmen kamulaştırılması ve kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi için planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

2

Hasan Çeliker'in 04.12.2017 tarihli dilekçesi ile 07.11.2016 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı ile düzenleme yapıldıktan sonra satılması kararı alınan 110 ada 1 parsel nolu 1.521,96 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazı düzenleme yapılmadan mevcut haliyle satın almak istendiğinden;

                                  Söz konusu parselin durumu da göz önüne alınarak düzenleme yapılmadansatışının yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

3

Zabıta personeline ödenen fazla mesai ücretinin 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinin III. bölümünün (B) bendine uygun olarak günün şartlarına göre 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 6360 sayılı yasa gereği; Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarına aylık brüt 420,00-TL Aylık Maktu Fazla Mesai ücreti verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

4

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

5

5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine 1-İlyas DEMİREL, 2-Alaaddin ASLANBOĞA ve 3-Fatma KİREÇ'İn seçilmeleri ile Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye Harici Diğer Kurum ve Kuruluşlardan görevlendirilen uzman kişilere 100,00 TL günlük net ücret ödenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

6

2018 yılı içinde çalıştırılması uygun görülen, Kısmi Zamanlı çalıştırılacak olan Sözleşmeli Avukat için 1.435,00-TL aylık net ücretin verilmesine; Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan,  Sözleşmeli Peyzaj, Harita, İnşaat, Mühendis ve Mimar için 2.567,00-TL aylık  net ücret verilmesine, Maden Mühendisi için 2.296,00-TL aylık net ücret verilmesine, Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan  Sözleşmeli Sağlık Teknisyeni 2.340,00-TL, Sağlık Teknikeri 1862,00-TL ve inşaat Teknikeri ve teknisyeni için 1.862,00-TL,  aylık net ücret verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

7

Belediyemize ait Bozyokuş Mahallesi 139 ada 5 ve 6 parseller üzerinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir İmam-Hatip Ortaokulu için dayanıklılık testi sonucu yıkım kararı verilmiştir. Söz konusu yere 24 derslikli yeni okul yapılabilmesi amacıyla gerekli imar değişikliğinin yapılması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havlesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.