Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

16 Temmuz 2018 Saat: 12:13

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Temmuz /  2018 AYI  1. Birleşim ve II. Oturumuna DAİR

03.07.2018 ( 66-73 ) ve 09.07.20418 (74-76) TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

66

Belediyemize ait olan İlçenin Ayvacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

67

Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli ve 58 sayılı meclis kararı ile İlçemiz Kızılöz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 205 ada 1 parsel sayılı 46,40 m2 alanlı taşınmazın mevcut yolu daraltan kısmının yola terk edilmesinden sonra geriye kalan kısmın satılmasına karar verilmişti, Söz konusu parsele bitişik durumda olan 205 ada 2 parsel sayılı taşınmaz malikide parsel üzerinde düzenleme yapıldıktan sonra geri kalan kısmını satın almak isteriğini beyan ettiğinden;

Bahse konu, İlçenin Kızılöz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 205 ada 1 parselde bulunan Kargir köy odası vasıflı yapının eski yapı olması ve tehlike arzettiğinden yıkılıp harfiyatı da yapılmıştır. 205 ada 1 parsel sayılı 46,40 m2 alanlı taşınmazın mevcut yolu daraltan kısmının yola terk edilmesinden sonra geriye kalan kısmının satılmasına  iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

68

İlçenin Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi 142 ada 47 parsel üzerinde bulunan 72 kapı nolu 87,00 m2 alanlı işyeri BASKİ tarafından abone ve şeflik olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş ve tahsis süresi de 31.07.2018 tarihinde dolacak olduğundan; Bahse konu Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi 142 ada 47 parsel üzerinde bulunan 72 kapı nolu 87,00 m2 alanlı işyeri tahsisi ile ilgili 12.07.2018 tarih ve 231 sayılı encümen kararının 4. maddesinde "tahsis süresinin uzatılmasında Belediye Meclisi yetkilidir" denildiğinden;  tahsis sürenin 1 yıl daha uzatılmasına ve kira şartlarının Belediye encümenince belirlenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

69

İlçemiz Cebeci Mahallesi 121-D-18-B-4-A pafta 34 ve 40 ada arasındaki 7 metrelik imar yolunun mevcut mülkiyet durumları göz önünde bulundurularak krokide gösterildiği şekilde imar plan değişikliği yapılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda imar plan değişikliği yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

70

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Ağustos 2018 Perşembe saat:17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

71

İlçemiz üçeylül Mahallesi 121-D-18-A-3-A pafta 185 ve 186 ada arasındaki yol alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebinin, 3194 sayılı mevzuat kapsamında, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

72

lçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları içerisinde kalan ve imar yoluna terki bulunan parsellerin bedelsiz terk yapılması halinde, inşaat emsalinin yola terk yapılmadan önceki m2'si üzerinden hesaplanmasının ve buna benzer plan notlarına ilave edilmesi gereken hususların belirlenmesi talebinin, 3194 sayılı mevzuat kapsamında, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine ve alınacak imar komisyonu kararının da 09.07.2018 pazartesi saat 17.30 da yapılacak  ikinci oturumda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

73

İlçemiz Ferah Mahallesi Taşpazar Sokak üzerinde 22 ada 7 parsel ile 22 ada 8 parselde imar yolu alanında kalan kısımlarının kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık İmar programının kamulaştırmalar kesimine alınabilmesi için planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine ve alınacak imar komisyonu kararının da 09.07.2018 pazartesi saat 17.30 da yapılacak  ikinci oturumda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmişti

74

Üçeylül Mahallesi I21-D-18-A-3-A pafta 185 ve 186 adaların arasındaki 10 metrelik imar yolunun mevcut mülkiyet durumları göz önünde bulundurularak, uygulama aşamasında vatandaşların hak kaybı yaşamaması için imar yolu ve ada cephelerinin düzenlenmesi ile ilgili ekli krokide gösterildiği şekilde İmar Plan Değişikliği yapılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda imar plan değişikliği yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

75

Komisyonumuz daha önce imar uygulaması yapılarak müstakil parsel haline gelmiş taşınmazların, imar planlarındaki mevcut yolların genişletilmesi suretiyle yapılan imar planı değişiklikleri nedeniyle imar yoluna terki bulunan parsellerin yola terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması halinde, inşaat emsalinin bahçe mesafeleri içinde kalmak şartıyla yola terk yapılmadan önceki yüzölçümü üzerinden hesaplanmasının İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarına ilave edilmesine oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

76

Komisyonca ilçenin Ferah Mahallesi Taşpazar Sokak üzerinde bulunan 22 Ada 7 parsel ile 22 Ada 8 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması için konunun 11.nci 5 yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar bölümüne alınmasına oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiş

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.