Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.12.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

10 Aralık 2019 Saat: 10:59

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Aralık /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.12.2019 ( 136-144 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

136

Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Çiftçi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mezar Aralığı 1 Sokağın İmar Planında yapılan revizyon sırasında kapatıldığı ve bu yolu dikey olarak kesen yeni bir imar yolunun plana işlendiği belirtilerek iptal edilen Mezar Aralığı 1 sokağın tekrar imar planına işlenmesi ve dikey olarak kesen imar yolunun iptal edilmesi talep edilmekte olup,  konunun  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

137

Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 84 Ada 23 ve 24 nolu parsellerin İmar Planında yapılan revizyon neticesinde karşısında ihdas oluştuğunu, İmar Yolunun karşısındaki parsel sınırına çekilerek terk miktarının azaltılması için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması  talep edilmekte olup,  konunun  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

138

Bozyokuş Mahallesi  142 Ada 7 nolu parselin İmar Planında yapılan revizyonu neticesinde terk miktarının yolun karşı tarafındaki parsellere göre daha fazla olduğu ve yol genişletmesi esnasında hakkaniyetin sağlanması açısından terk miktarlarının eşit olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin  gerekli imar planı değişikliğinin yapılması  talep edilmekte olup,  konunun  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

139

İlçenin Yassıören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 244 ada 4 parsel sayılı (929,36 m2) alanlı arsa vasıflı taşınmazın mahalle bağlantı yolu cephesine paralel alandan, kamu yararı kararı alınarak, bir miktar terkinin yapılmasından sonra kalan kısmının satılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapımasına oybirliği ile karar verilmiştir.

140

bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 02 Ocak 2020 Perşembe saat: 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

141

İlçemiz Çiftçi Mahallesi Değirmenler Sokak 669 Ada 10 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "İmar Yolu Alanı" nda kalmaktadır. Çiftçi Mahallesi 669 ada 10 parsel sayılı taşınmazın İmar yolu Alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık İmar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.        

142

Belediyemize yapılan talep üzerine mevzuatına uygun olarak aynı yola cepheli parsellerde yapılaşmasının en az yarısı teşekkül etmiş imar adalarında, en fazla 1 metre olmak üzere kapalı ve açık çıkmaların mevcut teşekküle göre değerlendirilmesi hususunun planda incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

143

Balıkesir İlimizin, Milli Mücadele yıllarında ulusal kurtuluşun mimarı olduğu, ilk Kuva-yi Milliye hareketinin burada başladığı ve örgütlendiği, ulemasıyla, askeriyle, eşrafıyla tüm kaynaklarını vatan savunması için seferber ettiği ve bu hareketin tüm ülkeye bir anlamda ilham kaynağı olarak yeni kurulacak devletin temelinin bu sayede atıldığı belirtilmiştir.

Bu vesileyle, Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında, modern ve güçlü Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında başrol oynayan Balıkesir'e bugüne kadar gündeme gelmeyen "İstiklal Madalyası Verilmesi" talebinin TBMM'ye sunulması yönünde tavsiye kararı alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

144

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin kapalı ve açık çıkmalar ile ilgili 41. Maddesinde "Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak kaydıyla" hükmünün, "Mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen %50 ve üzerinde yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında yol güzergahındaki mevcut yapılaşmaya, yol ve cephe hatlarına bakılarak parsel dışına zemin kattan sonra en fazla 1 metre açık veya kapalı çıkma yapılabilir" Aynı yönetmeliğin 42. maddesinin 2. fıkrasında "Saçaklar parsel sınırlarını aşamaz" hükmünün, "Yola sıfır binalarda 0,50 metre çatı saçağı yapılabilir" şeklinde uygulanmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapımasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.