Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Ekim Ayı 1. ve 2. Oturum Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.10.2019 ve 10.10.2019 tarihlerinde yaptığı toplantıların karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Ekim 2019 Saat: 10:28

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ekim /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.10.2019 ( 111-122 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

111

Belediye Encümeninin 26.09.2019 tarih 316 sayılı kararı ile 2020 yılı Bütçe tasarısı görüşülerek karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi gereğince, 2020 Mali yılı bütçe tasarısının belirlenmesi gerektiği, yine ilgili maddeye göre bütçe tasarısının tümü üzerinde daha detaylı çalışmalar için tasarının Plan-Bütçe komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe Komisyonunca alınan kararın görüşülmesi için, 10.10.2019 Perşembe günü saat:17:30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

112

2020 Mali Yılında uygulanacak olan diğer Belediye Tarifelerinin daha detaylı belirlenmesi için, Talebin Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe Komisyonunca alınacak kararın görüşülmesi için 10.10.2019 Perşembe saat:17:30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

113

2020 Mali Yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Bedellerinin daha detaylı belirlenmesi için, talebin Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe Komisyonunca alınacak kararın görüşülmesi için 10.10.2019 Perşembe saat:17:30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

114

Belediyemize ait İlçenin Alaçam Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

115

İlçenin Çelikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;  a-Arsa vasıflı 105 ada 1 parsel sayılı (50,86 m2), Tarla vasıflı 116 ada 8 parsel sayılı (5.174,75 m2), Tarla vasıflı 116 ada 47 parsel sayılı (865,60 m2) taşınmazların satılması, b-Mezarlık vasıflı 101 ada 38 parsel sayılı (137,17 m2) ve mezarlık vasıflı 114 ada 13 parsel sayılı (658,86 m2), Arsa vasıflı 101 ada 13 parsel sayılı (325,47 m2)  ve tarla vasıflı 101 ada 35 parsel sayılı ( 1.408,18 m2) taşınmazların satılmaması  Plan-bütçe ve  imar komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

116

İlçenin Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 146 ada 2 parsel sayılı (752,48 m2) taşınmazın satılması Plan-Bütçe ve  İmar Komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

117

İlçenin Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 158 ada 10 parselde kayıtlı sivil mimarlık örneği yapı ve koruma alanı içinde kalan 158 ada 11 parsel sayılı taşınmazlar. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bir kısmı da imar yolu alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazların Kültür Evi projesi kapsamında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre kamulaştırılabilmesi için 11 inci 5 yıllık, (01.01.2016-31.12.2020 yıllarını kapsayan) imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi Plan-bütçe ve  imar komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

118

Dursunbey İlçesi Çakmak Mahallesi I21D18B3A  Pafta 361 Ada 2, 15 ve 21 parsellerin üzerinden geçen 12 metrelik imar yolunun iptali ile ekli krokide gösterildiği şekilde kavşak ve ada cephelerinde düzenleme yapılması yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

(İşbu karar; Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.)

119

Dursunbey İlçesi I21D18B4A  Pafta üzerindeki ekli krokide gösterilen Eminbey Caddesi üzerinde, Kocataş Caddesi 507 ile 785 adalar arasında, İmam-Hatip Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında 140 adada, Balıkesir Caddesi 183 adada, Çağlayan Sokak 35 ve 36 adalar arasında ve Tahir Tural Caddesi ile Değirmenler Sokak arasında bulunan 208 adada cephe düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

120

İlçemiz Kent Meydanı isminin Alparslan Türkeş Meydanı olarak değiştirilmesi talebi İmar Komisyonunca değerlendirilmiş, iki oy isim değişikliği yönünde kullanılmış, iki oy da konunun Kent Meydanı düzenlemesinin ardından değerlendirilmesi yönünde kullanılmıştır. Alınan komisyon kararı için yapılan oylama sonucunda 4 meclis üyesi isim değişikliği yapılsın yönünde, 12 meclis üyesi de  Kent Meydanının düzenlenmesinden sonra konunun değerlendirilmesi yönünde oy kullanmıştır.

Yapılan oylama sonucu isim değişikliği talebinin Kent Meydanı düzenlemesinden sonra değerlendirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

121

393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Kasım 2019 Cuma saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

122

Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde 612 ada 22 ve 23 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, imar yolu alanında kalan kısımların kamulaştırılabilmesi için 11. nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınmasına kamulaştırma iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ekim /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

10.10.2019 ( 123-126 )  TARİHİNDE

ALDIĞI 2. OTURUM KARARLARI

 

123

Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ve hibe edilmek istenen, çalışır, faal durumda olan ihtiyaç fazlası 10 DH 098 plaka nolu Ford Transit Marka, 2000 model aracın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

124

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, Komisyonca 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, Evsel Katı Atık tarife bedelleri belirlenmiş olup; (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

DURSUNBEY BELEDİYESİ 2020 YILI KATI ATIK FİYAT TARİFESİ (KDV HÂRİÇ)

1 - KONUTLAR

           

Konut (İlçe Merkezi)

            6,83  

TL

 

6,21

   

Konut (Kırsal Mah.)

            4,28  

TL

 

3,89

   
             

2 - İŞYERLERİ

           

İŞYERİ FİYAT TABLOSU (İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL İŞYERLERİ-KDV HÂRİÇ)

TİCARİ OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

OKULLAR

 

HASTANELER

OKUL 1

23,31

TL

 

HASTANE 1

84,75

TL

OKUL 2

37,29

TL

 

HASTANE 2

211,86

TL

OKUL 3

55,93

TL

 

HASTANE 3

423,73

TL

OKUL 4

74,58

TL

 

HASTANE 4

635,59

TL

OKUL 5

93,22

TL

 

HASTANE 5

847,46

TL

OKUL 6

139,83

TL

 

HASTANE 6

1.271,19

TL

OKUL 7

186,44

TL

 

HASTANE 7

2.118,64

TL

             

KAMU BİNALARI

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR

KAMU BİNALARI 1

97,46

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 1

8,47

TL

KAMU BİNALARI 2

121,82

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 2

42,37

TL

KAMU BİNALARI 3

170,55

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 3

127,12

TL

KAMU BİNALARI 4

243,64

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 4

169,49

TL

KAMU BİNALARI 5

389,83

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 5

254,24

TL

KAMU BİNALARI 6

828,39

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 6

423,73

TL

KAMU BİNALARI 7

1.656,78

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 7

1.271,19

TL

             

TİCARİ KURULUŞLAR

BÜROLAR

 

RESTAURANT, MARKET VE PAZARLAR

BÜROLAR 1

4,24

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 1

8,47

TL

BÜROLAR 2

16,95

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 2

21,19

TL

BÜROLAR 3

42,37

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 3

50,85

TL

BÜROLAR 4

59,32

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 4

84,75

TL

BÜROLAR 5

76,27

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 5

93,22

TL

BÜROLAR 6

101,69

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 6

127,12

TL

BÜROLAR 7

127,12

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 7

169,49

TL

             

OTELLER

 

DİĞER TİCARETHANELER

OTELLER 1

42,37

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 1

4,24

TL

OTELLER 2

84,75

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 2

21,19

TL

OTELLER 3

127,12

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 3

42,37

TL

OTELLER 4

169,49

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 4

59,32

TL

OTELLER 5

211,86

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 5

76,27

TL

OTELLER 6

254,24

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 6

101,69

TL

OTELLER 7

338,98

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 7

127,12

TL

             

SANAYİ

       

SANAYİ 1

4,24

TL

       

SANAYİ 2

67,80

TL

       

SANAYİ 3

101,69

TL

       

SANAYİ 4

144,07

TL

       

SANAYİ 5

211,86

TL

       

SANAYİ 6

338,98

TL

       

SANAYİ 7

593,22

TL

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DURSUNBEY BELEDİYESİ 2020 YILI KATI ATIK FİYAT TARİFESİ (KDV DÂHİL)

1 - KONUTLAR

           

Konut (İlçe Merkezi)

8,06

TL

       

Konut (Kırsal Mah.)

5,05

TL

       
             

2 - İŞYERLERİ

           

İŞYERİ FİYAT TABLOSU (İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL İŞYERLERİ-KDV DÂHİL)

TİCARİ OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

OKULLAR

 

HASTANELER

OKUL 1

27,50

TL

 

HASTANE 1

100,00

TL

OKUL 2

44,00

TL

 

HASTANE 2

250,00

TL

OKUL 3

66,00

TL

 

HASTANE 3

500,00

TL

OKUL 4

88,00

TL

 

HASTANE 4

750,00

TL

OKUL 5

110,00

TL

 

HASTANE 5

1.000,00

TL

OKUL 6

165,00

TL

 

HASTANE 6

1.500,00

TL

OKUL 7

220,00

TL

 

HASTANE 7

2.500,00

TL

             

KAMU BİNALARI

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR

KAMU BİNALARI 1

115,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 1

10,00

TL

KAMU BİNALARI 2

143,75

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 2

50,00

TL

KAMU BİNALARI 3

201,25

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 3

150,00

TL

KAMU BİNALARI 4

287,50

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 4

200,00

TL

KAMU BİNALARI 5

460,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 5

300,00

TL

KAMU BİNALARI 6

977,50

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 6

500,00

TL

KAMU BİNALARI 7

1.955,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 7

1.500,00

TL

             

TİCARİ KURULUŞLAR

BÜROLAR

 

RESTAURANT, MARKET VE PAZARLAR

BÜROLAR 1

5,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 1

10,00

TL

BÜROLAR 2

20,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 2

25,00

TL

BÜROLAR 3

50,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 3

60,00

TL

BÜROLAR 4

70,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 4

100,00

TL

BÜROLAR 5

90,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 5

110,00

TL

BÜROLAR 6

120,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 6

150,00

TL

BÜROLAR 7

150,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 7

200,00

TL

             

OTELLER

 

DİĞER TİCARETHANELER

OTELLER 1

50,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 1

5,00

TL

OTELLER 2

100,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 2

25,00

TL

OTELLER 3

150,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 3

50,00

TL

OTELLER 4

200,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 4

70,00

TL

OTELLER 5

250,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 5

90,00

TL

OTELLER 6

300,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 6

120,00

TL

OTELLER 7

400,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 7

150,00

TL

             

SANAYİ

       

SANAYİ 1

5,00

TL

       

SANAYİ 2

80,00

TL

       

SANAYİ 3

120,00

TL

       

SANAYİ 4

170,00

TL

       

SANAYİ 5

250,00

TL

       

SANAYİ 6

400,00

TL

       

SANAYİ 7

700,00

TL

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Diğer Hususlar :

1 - Abonelik Türü, “Gazi – Şehit - Vazife Malülü” olanlar Katı Atık Bedelinden muaftır.
2 - Hem Soğuk hem de Sıcak Su abonesi olan hanelerden Evsel Katı Atık Bedeli, sadece Soğuk Su aboneliğinden alınacaktır.
3 - Apartmanların ortak kullanım aboneliklerinden Evsel Katı Atık Bedeli alınmayacaktır.
4 - İbadethane abonelerinden Evsel Katı Atık bedeli alınmayacaktır.
5 - Bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık bedeli alınmayacaktır.
6 - Su okuma döneminde su tüketimi olmayan Abonelerden Evsel Katı Atık Bedeli alınmayacaktır.
7 - Evsel Katı Atık Tarifesi, her abonenin sayacı her ay okunacağı ve her ay tahakkuk çıkacağı kabul edilerek ve yıllık ödemesi gereken Evsel Katı Atık bedelinin 12 taksitte ödeyeceği varsayılarak oluşturulmuştur. Buna göre; Su tüketimi olduğu halde her ay okunamayan 2 veya 3 ayda bir okunan Kırsal Mahalle sayaçlarına ve İlçe Merkezinde su tüketimi olduğu halde okuma esnasında evde kimse olmadığından okunamayan sayaçlar için kaç ayda bir okunuyor ise o kadar  -Tarife x Okunan Ay Aralığı şeklinde- tahakkuk çıkarılacaktır.
8 - Abone Türü “Ahır” ve “Besihane” olan abonelerin Katı Atık Tarifesi “Diğer Ticarethaneler 1” olarak ücretlendirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, 2020 yılı Gelir ve Gider bütçelerine esas olması amacıyla, komisyonca uygun görülen 2020 yılı ve izleyen 2021 ve 2022 yılları, Bütçe Gelir ve Gider kalemleri, Bütçe Tasaarısı ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili; Plan  Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

2020 YILI BÜTÇE TASARISI VE İZLEYEN YILLAR BÜTÇE TASARILARI

 

2020 YILI VE İZLEYEN YILLAR GELİR BÜTÇESİ

 

GELİR KODU - TÜRÜ

2020

2021

2022

 

01-Vergi Gelirleri

4.310.000,00

4.525.500,00

4.751.775,00

 

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.880.000,00

5.124.000,00

5.380.200,00

 

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

14.860.000,00

15.603.000,00

16.383.150,00

 

05-Diğer Gelirler

23.790.000,00

24.979.500,00

26.228.475,00

 

06-Sermaye Gelirleri

3.670.000,00

3.853.500,00

4.046.175,00

 

TOPLAM

51.510.000,00

54.085.500,00

56.789.775,00

 

 

 

 

 

 

 

2020 YILI VE İZLEYEN YILLAR GİDER BÜTÇESİ

 

 Birim
     Fonksiyon
              Kodu

Fonksiyonel Kod
Açıklaması

202

2021

2020

 

02

Özel Kalem

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

2.238.500,00

2.350.425,00

2.467.946,25

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

342.800,00

359.940,00

377.937,00

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

661.600,00

694.680,00

729.414,00

 

30

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

83.300,00

87.465,00

91.838,25

 

05

Çevre Koruma Hizmetleri

3.366.500,00

3.534.825,00

3.711.566,25

 

31

Emlâk İstimlâk Müdürlüğü

 

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.459.300,00

1.532.265,00

1.608.878,25

 

32

Etüd Proje Hizmetler Müdürlüğü

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

1.364.200,00

1.432.410,00

1.504.030,50

 

33

Fen İşleri Müdürlüğü

 

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

21.803.900,00

22.894.095,00

24.038.799,75

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.371.800,00

1.440.390,00

1.512.409,50

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

10.893.800,00

11.438.490,00

12.010.414,50

 

36

Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 

08

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

1.022.500,00

1.073.625,00

1.127.306,25

 

10

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm.

2.665.500,00

2.798.775,00

2.938.713,75

 

37

Zabıta Amirliği

 

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

1.119.400,00

1.175.370,00

1.234.138,50

 

38

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

500,00

525,00

551,25

 

39

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

08

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

2.460.800,00

2.583.840,00

2.713.032,00

 

40

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

655.600,00

688.380,00

722.799,00

 

TOPLAM

51.510.000,00

54.085.500,00

56.789.775,00

 

                   

 

126

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, Komisyonca 2020 yılı Gelir Bütçesinin Belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, Çeşitli harç ve tarife bedelleri belirlenmiş olup;  Plan ve Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

BELEDİYE ARAÇLARI GELİR TARİFESİ (KDV DÂHİL)-2020

1 - KAMYON

Şehir içi  (Saati)

110,00

TL

Şehir dışı (Gidiş+ Geliş Toplam Km başına şehir içi tarifesinin üzerine eklenir)

6,00

TL

2 - KOMPRASÖR

Şehir içi  (Saati)

110,00

TL

Şehir dışı (Gidiş+ Geliş Toplam Km başına şehir içi tarifesinin üzerine eklenir)

6,00

TL

3- KEPÇE (BEKO LADER)

Kepçe, şahıslara ancak acil durumlarda kiraya verilir.

175,00

TL

4- EKSKAVATÖR

Kepçe, şahıslara ancak acil durumlarda kiraya verilir.

175,00

TL

5- MERDİVENLİ ARAZÖZ

Sadece Şehir Merkezine verilebilir. (Saati)

80,00

TL

6 - VİNÇ KİRA TARİFESİ

1 Saate kadar

240,00

TL

Şehirdışı ve İstasyon Mah.çalışmalarında Gidiş+ Geliş Toplam Km başı ilave

6,00

TL

7 - FORKLİFT TARİFESİ - Saat açılışı hareket ettiği anda başlatılacak.
(Sadece Şehir Merkezinde çalışabilir)

300,00

TL

8-SULAMA
ARACI İLE SU
TAŞIMA ÜCRETİ

Gidiş Yönünde 5 km'ye kadar uzaklıkta  olan yerler

5 Ton' a Kadar Su Alan Depoların Doldurulması (Sefer Başı)

60,00

TL

5 Ton' dan Fazla Su Alan Depoların Doldurulması  (Sefer Başı)

70,00

TL

5 km'den Uzak Yerlere Su götürülmesi halinde, 5 km'yi aşan ber 1 km için alınacak ilâve ücret

6,00

TL

9-HAFRİYAT
DÖKÜM
ALANLARI
VE ÜCRETLERİ

İlçe Merkezi

Hafriyet döküm alanı: 411 Ada 2 Parsel
(Ton başı)

1,50

TL

Kırsal Mahalle

Hafriyet döküm alanı: Odaköy Kırsal Mahalle-sinde yer alan 132 Ada 12 Parsel, (Ton başı)

1,50

TL

Diğer Kırsal Mahalle

İhtiyaç olması halinde değenlendirilmesi.

0,00

 

10 - ÇIKMA PARKE TAŞI - (Belediye Stok sahasında teslim, Nakliye alıcıya aittir) m2

10,00

TL

11 - ÇIKMA BORDÜR TAŞI - (Belediye Stok sahasında teslim, Nakliye alıcıya aittir) m'si.

9,00

TL

             

İLAN ÜCRETİ ( KDV DAHİL) - 2020

1 -30 KELİMEYE KADAR OLAN DUYURU MAHİYETİNDEKİ İLANLAR

10,00

TL

     30 kelimeden sonra beher kelime için ;

0,30

TL

2 - Siyasi parti konuşmaları

30,00

TL

3 - Gayrimenkul İlanları

30,00

TL

4 - Kayıp İlanları

5,00

TL

5 - İlan, Reklam mahiyetinde ise (Emlakçılara ait Gayrimenkul satış ilanları, Kampanya İlanları vb.)

80,00

TL

     25 kelimeden sonra beher kelime için;

3,00

TL

NOT: İlanların yayınlanıp yayınlanmaması, bazı ilanların yapılıp yapılmaması hakkında Belediye Başkanı veya yardımcısı kararı vermekle yetkilidir. İlan yaptırmak isteyen şahıs ilan metnini yazılı olarak Başkanlık Makamına bildirir. Uygun ise İlanın yapılması ilgililerce gerçekleştirilir.  (Belediye Başkanı ve yardımcısı olmadığı durumlarda ilanın yapılıp yapılmamasına Yazı İşleri Müdürü karar verir.)

 

 

 

 

 

 

 

DÜĞÜN SALONU TARİFESİ (KDV DÂHİL)-2020

1 - KIR DÜĞÜN SALONU (Saz Aile Çay Bahçesi)

600,00

TL

Not: Belediye,salonlarda yapacağı organizasyonlarda tarifenin 1/3'ünü ödeyecektir. Resmi Kurum ve Okullara %50 indirim yapılacaktır.

DİĞER ÜCRET TARİFELERİ (KDV DÂHİL)-2020

1 - 6360 S.K.GÖRE MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE VERİLECEK PROJE HİZMET BEDELİ

350,00

TL

2 - BORÇLARINDAN DOLAYI TAKİBE DÜŞEN MÜKELLEFLERDEN 6183 S.K.GÖRE AL.DOSYA ÜC.

25,00

TL

3 -  EVLENDİRME DOSYASININ HAZIRLANMASI (Evlenme Cüzdan Bedeli Hariç)

120,00

TL

4 - SEBZE PAZARI, SİPAHİ SOKAK VE SUBAŞI CAD. SANTRAL SK.KADAR BEHER METRETÜL

550,00

TL

5-  SEBZE PAZARI, SANTRAL SOKAKTAN SONRA BEHER METRETÜL

275,00

TL

6-  TUHAFİYE PAZARI BEHER METRETÜL

550,00

TL

7 -  KÖYLÜ PAZARI BEHER METRETÜL

170,00

TL

8 -  BELGE TANZİM BEDELİ

100,00

TL

9 -  İMAR DURUMU ÜCRETİ

KIRSAL MAHALLE

100,00

TL

İLÇE MERKEZİ

300,00

TL

10 - RUHSAT YENİLEME ÜCRETİ (İMAR)

300,00

TL

11 -  EKSPERTİZ ÜCRETİ

150,00

TL

12 -  YER TESPİT ÜCRETİ

150,00

TL

13 -  ASANSÖR TESCİL ÜCRETİ

400,00

TL

14 - KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ PROJELERİNİN ONAYI (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA)

170,00

TL

15 -  RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ (YAPI KULLANMA İZNİ  İÇİN)

KONUT

150,00

TL

İŞYERİ

200,00

TL

16 -  6360 S.K. ÖNCEKİ TAPU ŞERHLERİNİNİN KALDIRILMASI DOSYA MASRAF BEDELİ

500,00

TL

17 - İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ YAPILAN İNCELEME SONUCU DÜZENLENEN VE TADİLAT GÖREN PARSELLERİN SONUCU ÇÖZÜME ULAŞMASI HALİNDE DÜZENLEME ÜCRETİ M2'Sİ VE  İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİF KONTROLÜ VE TASDİKİ M2 BAŞINA.

0,50

TL

             
             

2464 S.K. GÖRE H A R  Ç  ve V E R G İ L E R

A) MAKTU HARÇLAR, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 65, 74, 77, 84 ve Ek 6 ncı MADDELERİNE İLİŞKİN 13/4/2005 TARİHLİ  ve 2005/8730  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI'NA GÖRE ALINACAKTIR.

B) 6527 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 7 - 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir."
Bu madde hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri  ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır.” hükmü gereği 2020 yılında uygulanacak tarifeler:

             

İLAN VE REKLAM VERGİSİ-2020

A-1) Dükkan, Ticari ve sınai müessese ve serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık

20,00

TL

A -2) A1'deki özelliklere sahip Levhanın çıkıntılı olması halinde. (Çift yönlü levhaların her bir yönü)

30,00

TL

B - Motorlu taşıt ve araçların içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher m2'sinden yıllık

15,00

TL

C - Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklâmların m2'sinden haftalık olarak

5,00

TL

D-1) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklâmların m2'sinden yıllık olarak

35,00

TL

D-2) D1'deki özelliklere sahip Levhanın çıkıntılı olması halinde. (Çift yönlü levhaların her bir yönü)

40,00

TL

E - İlan ve reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve
cep takvimleri, biblolar Vb. her biri için

0,01

TL

F - Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak afişler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden

0,05

TL

İlan ve Reklam Vergisi (E-F hariç) taksit ödeme tarihleri Mayıs ve Kasım aylarının son iş günüdür.

EĞLENCE VERGİSİ-2020

A - Yerli film göstermelerinden (Bilet Bedelinin)

10%

 

B - Yabancı film göstermelerinden (Bilet Bedelinin)

10%

 

C - Konserlerden (Bilet Bedelinin)

10%

 

D - Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerde günlük

5,00

TL

E - İki adet bilardo veya masa topu bulunan işyerlerinden günlük

5,00

TL

 

 

 

 

 

 

 

İŞGAL HARCI-2020

A - Pazar ve panayır yerlerinde, meydanların ve mezat yerlerinin her türlü eşya satıcıları tarafından işgali, m2 için (Harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır)

2,50

TL

      1 - Cuma günü kurulan balıkçılardan tezgah başına işgaliye bedeli (3 metretül)

25,00

TL

      2- Cuma günü kurulan pazardan alınacak işgaliye bedeli (metretül)

Sebze Pazarı

4,00

TL

Tuhafiye Pazarı

2,50

TL

      3 - Cuma ve Pazartesi günü kurulan köylü pazarından alınacak işgaliye bedeli (metretül)

1,00

TL

B - Yol, meydan, Pazar, iskele köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksatla işgalinden günlük (metretül)   

2,50

TL

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.