Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.11.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

11 Kasım 2019 Saat: 14:17

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Kasım /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.11.2019 ( 111-122 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

128

Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi Çarşı Caddesinde bulunan 10 kapı nolu taşınmaz Dursunbey İmam-Hatip Lisesi ve Yurdu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine tahsis edilmiş ve tahsis süresi de 31.11.2019 tarihinde dolmuştur. Tahsis süresinin 12.12.2018 tarihli ve 425 sayılı Encümen Kararının 4. maddesi gereğince; Tahsis süresinin aylık 100,00-TL bedel üzerinden (30.11.2020 tarihine kadar) bir yıl daha uzatılmasına tahsise dair diğer şarlar için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

129

Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi üzerinde 147 ada 47 parselde bulunan bulunan 87 m2'lik taşınmaz Baski Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve tahsis süresi de 31.12.2019 tarihinde dolmuştur. Tahsis süresinin 400,00-TL'lik aylık kira bedeli üzerinden bir yıl daha uzatılmasına, tahsisle ilgili diğer hususların görüşülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

130

İlçenin Odaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kerpiç ev ve arsası vasıflı 122 ada 3 parsel sayılı 172,50 m2 alanlı müşterek mülkiyetli taşınmaz ile Arsa vasıflı 122 ada 1 parsel sayılı 23,79 m2 alanlı müşterek mülkiyetli taşınmazların, sadece mahalle meydanı olarak kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine istinaden şartlı bağış şekliyle hibe alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. .

131

Belediyemize ait İlçenin Yassıören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 244 ada 4 parsel sayılı taşınmazın satışı talep edilmektedir. Ancak 04.10.2017 tarih ve 146 sayılı Meclis Kararı ile taşınmazın gerekli imar düzenleme yapıldıktan sonra satışı yönünde karar alındığından konunun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

132

İlçenin Çiftci Mahallesi 57 ada 9 ve 83 sayılı parsellerde bölgedeki doğa turizmini değerlendirebilmek amaçlı Turizm Alanı (Eko-Turizm) fonksiyonlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına komisyonca oy birliği ile karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda  işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

133

İlçenin Alaçam Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

a-Tarla vasıflı 102 ada 127 parsel sayılı (940,64 m2),  102 ada 155 parsel sayılı (3734,55 m2), 102 ada 135 parsel sayılı (238,28 m2), 143 ada 3 parsel sayılı (1585,40 m2) ve 101 ada 114 parsel sayılı (1456,53 m2) sayılı taşınmazların satılması,

b-Betonarme iki katlı Bina Çeşme ve arsası vasıflı 113 ada 1 parsel (375,28 m2) sayılı  taşınmazın satılmaması,

c-İki adet çeşme ve arsası vasıflı 110 ada 15 parsel (2049,5 m2) sayılı taşınmaza düzenleme yapılması İmar ve Plan Bütçe komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

134

393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 02 Aralık 2019 Pazartesi saat: 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

135

İlçemiz Üçeylül Mahallesi sınırları dahilinde 173 ada 21 parselde bulunan belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılmasına satış iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.