Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Nisan Ayı Olağanüstü Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 22.04.2019 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

25 Nisan 2019 Saat: 10:04

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Olağanüstü NİSAN/  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

22.04.2019 ( 30-33 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

30

2018 mali yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili faaliyet raporunun sunulduğu şekliyle yapılan oylama neticesi iki red oya karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

31

Belediye İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-Akif KANDEMİR, 2-Sadettin ASLAN, 3-Ahmet SAVRAN, 4-İzzet ÇALIŞKAN ve 5-Hüseyin UYSAL' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

32

Belediye Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1-Yusuf TURHAN, 2-İsmail KIYMAZ, 3-Mustafa KORKMAZ, 4-Mehmet KURT ve 5-Yahya ÇOBAN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

33

22.02.2017 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereğince  kadrolarda değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan Boş memur kadrosunda Kadro değişikliği yapılmasına, (II) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde; (1) dereceli bir adet İşletme ve İştirakler Müdürü boş kadrosunun,  (1) dereceli bir adet Strateji Geliştirme Müdürü boş kadrosuna dönüştürülerek norm kadro değişikliği yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (I) bendi kereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.