Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Ocak Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.01.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

13 Ocak 2019 Saat: 13:20

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ocak /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.01.2019 ( 1-8 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

1

 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine 1-Sadettin ASLAN, 2-Ahmet SAVRAN ve 3-Yusuf TURHAN'ın seçilmeleri ile Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye Harici Diğer Kurum ve Kuruluşlardan görevlendirilen uzman kişilere 120,00 TL günlük net ücret ödenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

2

2019 yılı içinde çalıştırılması uygun görülen, Kısmi Zamanlı çalıştırılacak olan Sözleşmeli Avukat için 1.715,00-TLaylık net ücretin verilmesine; Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan, Sözleşmeli Peyzaj, Harita, İnşaat, Mühendis ve Mimar için 3.028,00-TL aylık  net ücret verilmesine; Maden Mühendisi için 2.645,00-TL aylık net ücret verilmesine; Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan  Sözleşmeli Sağlık Teknisyeni 2.766,00-TL; Sağlık Teknikeri,  inşaat Teknikeri ve inşaat teknisyeni için 2.189,00-TL aylık net ücret verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3

 İlçemiz Üçeylül Mahallesi 152 Ada 6, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmaz maliklerinin plan değişikliği yapılması istemleri doğrultusunda; Önceki plan değişikliğinde 6 metreden 7 metreye genişletilmiş yolda meydana gelen 1 metrelik fark sadece 152 ada tarafına verilmiş olup, genişletilmede meydana gelen 1 metrelik farkın diğer adalarla eşit ölçüde etkilenecek şekilde yeniden imar planı değişikliği yapılması talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

4

İlçenin Delice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 237 ada 6 parsel nolu (299,54 m2) arsanın içindeki yapıların Ahmet oğlu Yusuf GÜMÜŞ'e, 237 ada 8 parsel nolu (254,79 m2) arsanın içindeki yapının Bayram oğlu Mehmet İNCİ'ye ve 237 ada 9 parsel nolu (391,88 m2) arsanın içindeki yapının İsmail oğlu Ahmet GÜMÜŞ'e ait olduğu tespit edildiğinden söz konusu arsaların içindeki yapı sahiplerine köy tüzel kişiliği zamanında satışı veya takas süretiyle verilen arsa alanları toplam arsa alanlarından düşülmek ve kalan kısmına bugünki rayiç bedel uygulanmak suretiyle oluşacak bedellerin Belediyemize ödenmesinden sonra arsaların tapu devirlerinin yapılması ve 237 ada 7 parsel nolu (163,81 m2) arsanın ise satılması imar komisyonunca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

5

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 5 Şubat 2019 Salı saat:17.00 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

6

01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 6360 sayılı yasa gereği; Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarına aylık brüt 460,00-TL Aylık Maktu Fazla Mesai ücreti verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

7

 Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet asil üyesi Şakir ÜNAL'ın yerine yedek üye Meclis Üyesi İlyas Demirel'in asil üye olarak görevlendirilmesine ve İnşaat Mühendisi Furkan Duman'ın da yedek üye olarak görevlendirilmesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

8

 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkartılmış yerlerde kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, Balıkesir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02.01.2019 tarihli ve E.21307 sayılı yazılarında belirlenen Mahallelerde 2/B çalışmaları kapsamında görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi için talebin İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.