Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 05.02.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

19 Şubat 2019 Saat: 12:45

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

05.02.2019 ( 9-13 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

9

Belediye harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere, Ülkemizde faaliyet gösteren Kamu veya özel bankalardan, 60 ay vadeli ve toplam 3.235.000,00-TL tutarında, Nakit, Teminat Mektubu, Kredi Kartı ve temlik verme şeklinde borçlanabilmek için Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine iki ret oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  .

10

İlçemiz Adaören Mahallesi köy çıkışından itibaren 2012 yılından önce yapılmış olan mesken yapıların Köy Yerleşik alanı planına ilave olarak Köy yerleşik alanı sınırları içerisine alınmaması talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

11

21.09.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 6 metrelik yolların 7 metreye, 8 metrelik yolların 10 metreye ve bazı 10 metrelik yollarında 12 metreye genişletildiği görülmüştür. Bu genişlemelerde genellikle mevcut yolun bir tarafı sabit alınmış, genişleme yolun diğer tarafına verilmiştir. Bu durum bilhassa imar uygulamalarının tamamlandığı bölgelerde rahatsızlık meydana getirmiş, yolların iki taraftan eşit şekilde genişlemesini öngören imar değişikliği talepleri çoğalmıştır. Ancak bu sorunu tek tek incelemek yerine en az pafta bazında inceleyerek gerekli değişikliklerin yapılması daha uygun olacaktır. Bu nedenle konunun en az imar paftası boyutunda ele alınmasına ve yapılan genişlemelerin yolun iki tarafına da eşit şekilde dağıtılması  komisyonunca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.    

12

 Balıkesir İli 2/B 2.Grup Kullanım Kadastrosu Yapım İşi Kapsamında TBMM’de kabul edilen ilgi Kanunun 8. Maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na eklenen Ek-4 üncü madde gereğince; Dursunbey Akçagüney Mahallesinden 26818247390 T.C. Kimlik Nolu Ramazan DAĞ, Alaçam Mahallesinden 22867378924 T.C. Kimlik Nolu Selahattin YILDIRIM, 22873378796 T.C. Kimlik Nolu Şaban YILDIRIM, 25429293512 T.C. Kimlik Nolu İbrahim ÇETİN, Alagüney Mahallesinden 3135096026 T.C. Kimlik Nolu Osman KAYA, Küçük Akçaalan Mahallesinden 32929043608 T.C. Kimlik Nolu İbrahim CEYHAN, 31597088034 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin BİCAN, Aşağıyağcılar Mahallesinden 22297397922 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin EREN, 22498391200 T.C. Kimlik Nolu Cemil YILDIZ, Çaltıcak Mahallesinden 10729783726 T.C. Kimlik Nolu Mehmet ÖRS, 11023773970 T.C. Kimlik Nolu Adem OKTAY, Çanakçı Mahallesinden 16123603912 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin MERCAN, Çelikler Mahallesinden 23797348148 T.C. Kimlik Nolu Hayati YALÇINTAŞ,  Ericek Mahallesinden 24298331608 T.C. Kimlik Nolu Kerim DENİZ, 51961414900 T.C. Kimlik Nolu Şerif ALTIN, Göbül Mahallesinden 30163136216 T.C. Kimlik Nolu Ali GÜVEN, Görünen (Gürleyen)  Mahallesinden 20452459966 T.C. Kimlik Nolu Mevlüt KURT, Güğü Mahallesinden 17806548032 T.C. Kimlik Nolu Mehmet YILDIZ, Hamzacık Mahallesinden 31969076102 T.C. Kimlik Nolu Mustafa BEY, 29098171850 T.C. Kimlik Nolu  Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, Hopanlar Mahallesinden 10675785874 T.C. Kimlik Nolu  Cemil ÇİÇEK, Işıklar Mahallesinden 13864679374 T.C. Kimlik Nolu Osman KARA, 25987275500 T.C. Kimlik Nolu Yusuf ÇELİKLİ, 27784215680 T.C. Kimlik Nolu Mülayim ÖZKAN, İrfaniye Mahallesinden 10030807548 T.C. Kimlik Nolu Yusuf CEBECİOĞLU, 10909778214 T.C.Kimlik Nolu Musa ŞAHİN, Karagöz Mahallesinden 13390695534 T.C. Kimlik Nolu Sami AYDOĞAN, 13657686664 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin ÖZEFE, Karakaya Mahallesinden 27289232342 T.C. Kimlik Nolu Himmet SARIBEY, 27286232406 T.C. Kimlik Nolu  Kadir KÜÇÜKA, 26485259146 T.C. Kimlik Nolu Ramazan KARAEFE, Karamanlar Mahallesinden 29275166020 T.C. Kimlik Nolu Abdullah DEMİRTAŞ, Kardeşler Mahallesinden 15868612906 T.C. Kimlik Nolu Ali KORKMAZ, Kavak Mahallesinden 13201701768 T.C. Kimlik Nolu Durali UYSAL, Kavacık Mahallesinden 28423194564 T.C. Kimlik Nolu Mehmet ŞEN, 28171202924 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin YILDIRIM. Kızılöz Mahallesinden 11836747298 T.C. Kimlik Nolu Mustafa YANIK, 12772715990 T.C. Kimlik Nolu Erol AKTAŞ, 10024807608 T.C Kimlik Nolu  Ahmet ÇATAL, Kireç Mahallesinden 25699285354 T.C. Kimlik Nolu Şermet DEMİR, 25582289292 T.C. Kimlik Nolu Hayati ÇAKMAK, 26224267876 T.C. Kimlik Nolu Esat AKAN, Kuzköy Mahallesinden 34081006316 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali KOCADAĞ, Mahmutca Mahallesinden  18538524028 T.C. Kimlik Nolu İsmail KAYA, Mıcırlar Mahallesinden 13903678580 T.C. Kimlik Nolu Halil İbrahim ASLAN, Ören Mahallesinden 25078306168 T.C. Kimlik Nolu Cemal METİN, 24829314452 T.C. Kimlik Nolu Canib DUMAN, Ramazanlar Mahallesinden 16486592540 T.C. Kimlik Nolu Mustafa KAYA, 17215568218 T.C. Kimlik Nolu Raif SAĞLAM, Sinderler Mahallesinden 29128171270 T.C. Kimlik Nolu Ramazan ÇELİK, Şabanlar Mahallesinden 23323364826 T.C. Kimlik Nolu Recep ÇETİN, 20620454946 T.C. Kimlik Nolu Abdullah OLÇUM, Şenköy Mahallesinden 24871313212 T.C. Kimlik Nolu Osman AKDEMİR,  Tezlik Mahallesinden 33850014026 T.C. Kimlik Nolu Bayram GEZER, Veliler Mahallesinden 25306298814 T.C. Kimlik Nolu Bayram CAN, 26815248512 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin ŞEN isimli kişilerin bilirkişi olarak seçilmesi, komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

13

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısı için tarih belirlenmemesine, Mart/2019 meclis toplantısı döneminin tatil ayı olarak belirlenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.