Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.07.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

12 Temmuz 2019 Saat: 13:11

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Temmuz /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.07.2019 ( 67-83 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

67

Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi 142 ada 47 parsel nolu taşınmazın içerisinde bulunan tahsilat merkezlerinin, bedelli tahsis süresi 31.06.2019 tarihinde sona erdiğinden, iş ve işlemlerin aksamaması için tahsis süresinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına tahsis şartlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

68

Belediyemize devri yapılan İlçenin Bayıryüzügüney Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 19 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

69

Belediyemize devri yapılan, İlçenin Çelikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

70

Belediyemize devri yapılan İlçenin Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 11 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

71

Belediyemize devri yapılan İlçenin Işıklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 21 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

72

Belediyemize devri yapılan İlçenin Hacılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 18 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

73

Belediyemizin de ortağı olduğu Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri Anonim Şirketinde Dursunbey Belediyesini temsil etmek üzere mevcut Yönetim Kurulu Başkanı (28099204352) T.C. numaralı Mustafa SÖBÜOĞLU'nun yerine (29422160208) T.C. nolu Halil SARIOĞLU'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

74

İlçemiz Ferah Mahallesi'nde I21-D-18-B-4-A-1 paftanın tamamı göz önüne alınarak vatandaşların hak kaybı yaşamaması amacıyla mevcut bir takım maddi hataların düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması için talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

75

Dursunbey Belediye Meclisinin 15.10.2018 tarih 110 nolu kararı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.12.2018 tarih 1612 nolu kararı ile yapılması uygun görülen, İlçemiz Cebeci Mahallesi 33 ada 72 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 7 metrelik yaya yolunun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi süretiyle gerçekleştirilmesi düşünülen plan değişikliği Belediyemizce askıya çıkarılmış ve askı süresince de herhangi bir itiraz olmamıştır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bila tarihli ve E.15240 sayılı yazısına istinaden 15.10.2018 tarih ve 110 nolu Belediye Meclis kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 

76

Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, I21-D-19-A-4-B paftalar, tapu kayıtlarında 682 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ve çevresi; Planlama alanı, 1/5000 Ölçekli Dursunbey İlçesi İlave + Revizyon Nazım İmar Planı'nda "Sosyal Tesis Alanı ile Park ve Yeşil Alanda" ve 1/1000 Ölçekli Dursunbey İlçesi İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Sosyal Tesis Alanı. Park Alanı ve Yaya Yolu" bölgesinde kalmakta olup, uygulama aşamasında yapılaşma koşulları ile ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla fonksiyonların alansal dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın ek'li krokiye göre "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" yapılmasına imar komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

(İşbu karar; Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.)

 

77

İlçenin Çaltıcak Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a- Arsa vasıflı 109 Ada 29 Parsel sayılı (105,28 m2), Kargir Ev ve Arsası vasıflı 111 Ada 15 Parsel sayılı (78,46m2)  taşınmazlara parsel düzenlemesi yapılması.

b- Kargir ev ve arsası vasıflı 111 ada 12 parsel sayılı (567,66 m2)  alanlı taşınmazın İmam Evi olarak kullanılması, Kargir Fırın vasıflı 114 Ada 1 parsel sayılı (14,72 m2) alanlı taşınmazın fırın olarak kullanılması, Tuvalet vasıflı 118 ada 1 parsel sayılı (11,74 m2) alınlı taşınmazın umumi tuvalet olarak kullanılması, Kargir Çamaşırlık Çeşme ve Arsası vasıflı 119 ada 1 Parsel sayılı (85,64 m2) alanlı taşınmazın satılmaması her iki komisyonca da oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

78

İlçenin Değrmenciler Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a.Arsa vasıflı 106 Ada 31 Parsel sayılı (229,68 m2) alanlı taşınmazın,  Arsa vasıflı 132  Ada 9 Parsel sayılı (98,57 m2) alanlı taşınmazların satılması.

b.Arsa vasıflı 121 Ada 1 parsel sayılı (678,73 m2) alanlı taşınmazın, Arsa vasıflı 113 Ada 1 parsel sayılı (1.099,12 m2 ) alanlı taşınmazlara parsel düzenlemesi yapılması.

c. Arsa vasıflı 114 ada 1 parsel sayılı (1.105,86 m2) alanlı mesire yeri olarak kullanılan taşınmazın, Arsa vasıflı 122 ada 7 parsel sayılı (845,76 m2) alanlı içinde kullanılan çeşme bulunan taşınmazın, Arsa vasıflı 123 ada 5 parsel sayılı (48,00 m2 ) alanlı yola ilave edilmesi tasarlanan taşınmazın, Fırın olarak hizmet veren Fırın vasıflı 123 Ada 20 parsel sayılı (16,82 m2 ) alanlı taşınmazın, İmam Evi olarak kullanılan Köy Odası vasıflı 127 ada 2 parsel sayılı (39,66 m2) alanlı taşınmazın, Çocuk Oyun Parkı olarak hizmet veren arsa vasıflı 132 ada 1 parsel sayılı (1.246,59 m2) alanlı taşınmazın, Fırın olarak hizmet veren Kargir Fırın ve Arsası vasıflı 132 Ada 16 parsel sayılı (25,14 m2)  alanlı taşınmazın ve yola ilave edilmesi tasarlanan Arsa vasıflı 140 Ada 3 parsel sayılı (92,71 m2) alanlı taşınmazların satılmaması her iki komisyonca da oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

79

İlçenin Gökçepınar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a- Arsa vasıflı 111 Ada 13 Parsel sayılı (194,19 m2) alanlı, Tarla vasıflı 116 Ada 21 Parsel sayılı  (2.380,60 m2 ) alanlı, Tarla vasıflı 116 ada 26 Parsel sayılı (3.354,06 m2) alanlı, taşınmazların satılması.

b- Halen kullanılan Tuvalet ve Arsası vasıflı 105 ada 18 parsel sayılı (730,66 m2) alanlı, Fırın olarak kullanılan Avlulu Kargir Fırın vasıflı  112 ada 13 parsel sayılı (18,50 m2) alınlı, içinde çeşme olan Arsa vasıflı 114 ada 1 parsel sayılı (1.462,90 m2) alanlı, Harman Yeri olarak kullanılan 115 ada 127 parsel sayılı (3.573,00 m2 ) alanlı ve 116 Ada 53 parsel sayılı Arsa vasıflı (2.658,02 m2) alanlı, Çamaşırhane  ve Çeşme vasıflı 119 Ada  35 Parsel sayılı (70,83 m2) alanlı, yola ilave edilmesi tasarlanan 130 Ada 1 Parsel sayılı Arsa vasıflı (96,79 m2) alanlı, Fırın olarak hizmet veren Fırın vasıflı 142 Ada 2 Parsel sayılı (19,67 m2) alanlı, Yol olarak kullanılan 144 Ada 1 Parsel sayılı Arsa vasıflı (91,03 m2) alanlı, Çamaşırlık vasıflı 158 ada 3 Parsel sayılı (53,24 m2) alanlı, Mesire alanı olarak kullanılan 160 Ada 1 Parsel sayılı arsa vasıflı (139,91 m2) alanlı taşınmazların satılmaması her iki komisyonca da oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

80

İlçenin Ören Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

 a-Bahçe vasıflı 111 ada 138 parsel sayılı (943,59 m2 ) alanlı taşınmazın satılması.

 b-158 Ada 1 Parsel nolu (1.872,30 m2) alanlı tarla vasıflı taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması.

 c-Kargir Bina vasıflı 111 ada 121 parsel sayılı (12,49 m2)  alanlı, İmam Evi olarak kullanılan Kargir Ev ve Arsası vasıflı 122 Ada 7 parsel sayılı (101,34 m2) alanlı, Cami ve Köy odası olarak kullanılan 136 ada 6 parsel sayılı (321,02 m2 ) alanlı Kargir Cami, Kargir Köy Odası ve Arsası vasıflı, Fırın olarak hizmet veren 152 ada 6 parsel sayılı (7,97 m2) alanlı, Kargir Fırın vasıflı, Park alanı olarak kullanılması tasarlanan 158 ada 3 parsel sayılı (121,69 m2) alanlı Arsa vasıflı taşınmazların satılmaması her iki komisyonca da oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

81

İlçenin Sinderler Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a-Arsa vasıflı 174 Ada 48 parsel sayılı (34,73 m2) alanlı, 178  Ada 1 parsel sayılı (448,50 m2) alanlı, 178 Ada 4 parsel sayılı (116,62 m2) alanlı, 179 Ada 11 parsel sayılı (114,14 m2) alanlı, 179 ada 13 parsel sayılı (658,01 m2) alanlı, 179 Ada 22 parsel sayılı (283,43 m2) alanlı, 182 ada 1 parsel sayılı (207,42 m2 ) alanlı, 183 Ada 2 parsel sayılı (144,71 m2) alanlı, 184 Ada 5 parsel sayılı (185,87 m2)  alanlı, 184 Ada 8 parsel sayılı (80,63 m2 ) alanlı, 208 Ada 2 parsel sayılı (58,27 m2) alanlı, 209 ada 4 parsel sayılı (14,09 m2) alanlı, 210 Ada  3 parsel sayılı (92,31 m2) alanlı, 211 Ada 2 parsel sayılı (114,20 m2) alanlı ve 217 Ada 6 parsel sayılı (644,79 m2) alanlı arsa vasıflı taşınmazların satılması.

b-Arsa vasıflı 162 ada 9 parsel sayılı (694,47 m2) alanlı, Kargir Çamaşırlık, Çeşme ve Arsası vasıflı 174 ada 31 parsel sayılı (1.483,47m2) alanlı taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması. 

c- Çeşme vasıflı 196 ada 1 parsel sayılı (11,58 m2) alanlı, Çamaşırlık olarak hizmet veren 127 Ada 39 Parsel sayılı Avlulu Çamaşırlık ve Çeşme vasıflı (56,05 m2 ) alanlı, tuvalet olarak kullanılan Kargir Tuvalet vasıflı 133 ada 4 parsel sayılı (29,88 m2) alanlı, Fırın olarak kullanılan Kargir Fırın ve Arsası vasıflı 143 ada 1 parsel sayılı (33,91 m2) alanlı, Çeşme ve Arsası vasıflı 162 ada 12 parsel sayılı  (79,97 m2 ) alanlı, Bahçesinde çocuk parkı bulunan Bahçeli Kargir Ev vasıflı 162 ada 14 parsel sayılı (967,90 m2) alanlı, Musalla taşı bulunan ve cenaze namazı kılınan 179 ada 4 parsel sayılı (301,10 m2) alınlı, fırın olarak hizmet veren Kargir Fırın vasıflı 188 ada 2 parsel sayılı (80,63 m2) alanlı, Fırın olarak hizmet veren  Kargir Fırın vasıflı 196 ada 2 parsel sayılı ( 15,71 m2 ) alınlı, Eski İmam Evi olarak kullanılan Bahçeli Kargir Ev vasıflı 206 ada 1 parsel sayılı (145,16 m2) alanlı, İçinde  çocuk parkı olan arsa vasıflı 214 ada 1 parsel sayılı (131,13 m2) alanlı taşınmazların satılmaması her iki komisyonca da oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

82

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Ağustos 2019 Perşembe saat: 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

83

Balıkesir İli 2/B 2.Grup Kullanım Kadastrosu Yapım İşi Kapsamında TBMM’de kabul edilen ilgi Kanunun 8. Maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na eklenen Ek-4 üncü madde gereğince; Dursunbey Yassıören Mahallesinden daha önceden belirlenmiş Mehmet Ali TOZLU, Mehmet KURU, Nazım GELEN, Kamil ÇELİK ve Süleyman KAFADAR adlarında 5 kişilik bilirkişi belirlenmiş olup, eksik olan bir bilirkişinin de 14245667522 T.C. nolu Süleyman MERCAN'ın belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.