Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Ağustos 2020 Saat: 11:42

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ağustos /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

06.08.2020 ( 65-73 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

65

Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında yer alan Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu (Dursunbey Kavşağı) kapsamında Ferah Mahallesi dahilindeki KM:72+011.52-72+206.36 güzergahları arasında kalan kısım Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu itibarla; Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü'nün Kamulaştırma planında belirtilen kamulaştırma sınırlarının. imar planına işlenerek gerekli tadilatların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmasına ve hazırlanacak dökümanların Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

66

İlçemiz Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve din görevlileri tarafından kullanılan 52 adet taşınmazın Dursunbey İlçe Müftülüğüne tahsisi hususunun planda ve yerlerinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

67

 Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde Enerji Nakil Hattı (ENH) projesine uygun olarak projelendirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 10.02.2020 tarih ve 1357502 sayılı yazısı ile onaylı sınır kapsamına alınan ENH güzergahında bulunan Üçeylül Mahallesi 388 ada 3 parsel, 387 ada 11, 8, 9, 5 parseller, 385 ada 59, 54, 34, 32, 26 parseller, 384 ada 44, 10, 8, 6 parseller, Selimağa Mahallesi 197 ada 48, 34, 27, 21 parseller, 200 ada 38, 28, 18, 17, 229, 228 parseller, 216 ada 21 parsel, 218 ada 19, 13 parseller, 224 ada 120, 121, 131 parseller, 225 ada 80, 96, 97 parseller, 294 ada 32 parsel, 235 ada 59 parsel, 236 ada 102 parsel, 237 ada 77, 85, 91 parseller, Çamköy Mahallesi 116 ada 65, 71, 136, 35, 34, 124, 125 parseller,  125 ada 51, 49 parseller,  Akbaşlar Mahallesi 104 ada 67 parselde bulunan toplam 1.153,49 m2 taşınmazın Direk yeri ve irtifak hakkı olarak kamulaştırılması, ENH iletken salınım izdüşümünün bulunduğu Üçeylül Mahallesi 387 ada 10 parsel, 386 ada 20, 16, 15, 14, 13 parseller, 385 ada 36, 37, 35, 27, 16 parseller, 384 ada 7, 5, 13 parseller, Selimağa Mahallesi 197 ada 35, 42, 28 parseller, 200 ada 48, 47, 42, 41, 40, 39, 35, 37, 27, 25, 24, 22, 19, 16, 15, 226 parseller, 216 ada 31, 30, 17, 18, 19, 11, 10, 20, 22, 23 parseller, 218 ada 40, 39, 34, 33, 43, 26, 27, 28, 29, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 10, 9, 8, 7, 6 parseller, 219 ada 10, 9, 8, 7, 6 parseller, 215 ada 3, 2 parseller, 224 ada 115, 116, 117, 118, 119, 109, 123, 124, 107, 126, 128, 129, 132 parseller, 225 ada 71, 72, 76, 77, 86, 87, 88, 93, 94 parseller, 294 ada 28, 29, 30, 31 parseller, 226 ada 265, 266 parseller, 235 ada 57, 58, 60 parseller, 236 ada 100, 101, 103, 107 parseller, 239 ada 1 parsel, 238 ada 34, 36 parseller, 237 parsel 82, 83, 86, 87, 89, 90, 92, 96, 95 parseller, Çamköy Mahallesi 116 ada 64, 68, 74, 78, 79, 82, 84, 85, 81, 86, 51, 87, 48, 90, 31, 30, 29, 28, 27, 122, 135, 132 parseller, 125 ada 26, 27, 84, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 71, 52, 50 parseller, Akbaşlar Mahallesi 104 ada 9, 10, 11, 5 parsellerde bulunan toplam 152.092,38 m2 taşınmaz üzerinde İrtifak hakkı kurulması amacıyla OSB Kanununun 5. ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 6.Maddelerine istinaden, Bakanlık Makamının 02.07.2020 tarih ve 1678097 sayılı oluru ile ilgili taşınmazlar için Kamu Yararı Kararı verilmesine, masrafları kendilerine ait olmak üzere Dursunbey OSB adına kamulaştırılmasına, yapılacak iş ve işlemleri için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

68

 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin istinaden 2020 yılı içinde çalıştırılması öngörülen ek tam  zamanlı sözleşmeli personel için kadro bazında ödenecek net ücretlerin  aşağıdaki şekilde belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

Sıra No.

Statüsü

Kadro Ünvanı

Adedi

Net ücret

1

Tam Zamanlı

Ziraat Mühendisi

1

3.331,60-TL

2

Tam Zamanlı

Şehir Plancısı

1

3.331,60-TL

 

69

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 01 Eylül 2020 Salı Saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir..

70

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (o) bendi hükmünce Merkezi Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde bulunan Körfez Belediyeler Birliğine üye olunmasına; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4. madde ikinci fıkrası ile Körfez Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. maddesi hükmünce Körfez Belediyeler Birliği Tüzüğünün kabulüne; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. madesi ile Birlik Tüzüğünün 12. maddesi hükmünce yapılan üye seçimi sonucuna göre Körfez Belediyeler Birliği Üyeliğine; Belediye Meclis Üyesi Ahmet SAVRAN'ın ve Belediye Meclis Üyesi İzzet ÇALIŞKAN'ın asil üye olarak, Belediye Meclis Üyesi Sadettin ASLAN'ın da yedek üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

71

 Aşağıyağcılar Mahallesi 196 ada 16 parselde bulunan mülkiyeti Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)'ne ait taşınmazın çevrelediği parseller ile komşu parsellerin yol problemlerinin giderilmesi amacıyla hazırlanacak Röleve ve Ölçü Krokisine göre yol alanı oluşturulmak üzere kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre devir işlemi yapılmasına 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.        

72

 Çakırca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 212 ada 82 parsel sayılı (4.776,89 m2 alanlı) taşınmazın uzun süreli kiraya verilebilmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere Plan-Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.        

73

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılacak 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulması için Dursunbey İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 300 ile 500 m2'lik arsa tahsis talebine istinaden, Cebeci Mahallesi 29 ada 13 parselde bulunan Belediyemize ait taşınmaz üzerinde uygun görülecek kadar alanın, 30 yıla kadar tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Encümenine yetki verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.