Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.12.2020 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

04 Aralık 2020 Saat: 15:13

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Aralık /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.12.2020 ( 123-132 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

123

Cebeci Mahallesi Hal Binası altında bulunan 2/L kapı numaralı Belediyemize ait taşınmazın Dursunbey Avcılık Atıcılık ve Balık Avcılığı Derneğine 3 yıllığına yeniden tahsis edilmesine, tahsis bedeli ve şartları ile ilgili her türlü işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir . 

124

Beyel Mahallesi 103 ada 21 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 39.677,56 m2’lik taşınmazın 10 yıla kadar kiralama ihalesi yapılabilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

125

01.10.1984 tarihli Meclis Kararı ile Çakmak Mahallesi C ve B blok olarak satışına onay verilen taşınmazlardan olan ve bu karar gereği Mehmet Sali’ye B blok 10 nolu taşınmaz olarak satışı yapılan, İlçemiz Çakmak Mahallesi 519 ada 2 parselde bulunan taşınmazın ilgili kişi adına tapu devrinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

126

Kavacık Mahallesi 102 ada 26 parselde bulunan 526/C kapı numaralı Belediyemize ait taşınmazın Kavacık Gençlik ve Spor Kulübüne 3 yıllığına yeniden tahsis edilmesine, tahsis şartları ile ilgili her türlü işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir . 

127

Süleler Mahallesi yerleşik alan sınırlarının kabul edilmesi ve hazırlanan paftaların Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması yönünde alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.  

128

Cebeci Mahallesi 36 ada 16, 17 ve 18 sayılı parsellerinde içinde bulunduğu ve Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Özel Proje Alanı olarak gösterilen bölgede imar planı değişikliği veya kamulaştırma yapılması konusunun karara bağlanması amacıyla İmar Komisyonunca talep edilen ek sürenin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

129

Ferah Mahallesi 350 ada 1, 2, 3, 4 ve 7 parsellerin “Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı” lejantına dönüştürülmesi konusunun karara bağlanması amacıyla İmar Komisyonunca talep edilen ek sürenin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

130

Zemin katlarda, irtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 m. yükseklikten olan, binanın döşeme altında kalan kısmının yüksekliği, 75 cm. ve daha az ise doldurularak kapatılan ve parsel sınırına; yan ve arka bahçelerde 2 metre, ön bahçelerde 1.50 metreden fazla yaklaşmayan zemin terasları yapılabilir. şeklinde değiştirilerek plan notlarına işlenmesi yönünde alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

131

2021 yılı Ocak ayında yapılacak olağan Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 04 Ocak 2021 Pazartesi günü Saat 17.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

132

Vakıf Mahallesinde bulunan mülkiyeti Emir Zafer Tosun'a ait 102 Ada 4 Parsel (125,50 m2) ile 102 Ada 34 Parsellerin (29,13 m2) üzerlerine Vakıf Mahallesi halkının kullanımına yönelik imalatların yapımıyla ilgili tasarrufun Dursunbey Belediyesine ait olması şartıyla bağışının alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.