Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.11.2020 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

13 Kasım 2020 Saat: 15:07

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Kasım /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.11.2020 ( 108-122 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

108

Maliye Hazinesine ait Çiftçi Mahallesi Kalburca Mevkiinde 256 ada 88, 73 parsellerin, Çiftçi Mahallesi Çınarcık mevkiinde bulunan 240 ada 89 parsel, Ferah Mahallesinde 197 ada 78, 125 ve 115 sayılı parsellerin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

109

İmam Hatip Derneğine, Belediyemize ait Cebeci Mah. Çarşı Caddesinde bulunan 10 kapı nolu taşınmazın tahsis süresinin sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

110

Belediyemize ait İlçemiz Tepeköy Mahallesi Kavakderesi mevkiinde bulunan 101 ada 50 parselin satın alma talebinin reddi ile bahse konu taşınmazın satılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

111

İlçemiz Merkezi ve Mahallelerinde 11’inci 5 yıllık imar Planının veya önceki 5 yıllık imar planlarının uygulanması neticesinde ortaya çıkmış parsellerdeki hisseler ve eksik parsel niteliğindeki tapuların satışı ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

112

Belediyemize ait İlçemiz Tepeköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplam 66,733 m2 alanlı 1500 sayılı parselin bir kısmı için uzun süreli kiralama talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

113

İlçenin Süleler Mahallesi kırsal yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi konusu gerekli çalışmalar ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine komisyonca oy birliği ile karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

114

İlçenin Cebeci Mah.36 Ada 16,17 ve 18 sayılı parsellerin içinde bulunduğu ve Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uyguluma İmar Planında Özel Proje Alanı olarak gösterilen bölgede imar planı değişikliği veya kamulaştırma yapılması konusu gerekli çalışmalar ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre talebinde bulunulmasına komisyonca oy birliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

115

Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık nizam 5 katlı ticaret +konut alanı (TİCK)” lejantında kalan Ferah mah.350 Ada 1,2,3,4 ve 7 parsellerin “Ayrık nizam 5 katlı konut alanı”lejantına dönüştürülmesi konusu gerekli çalışmalar ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine komisyonca oy birliği ile karar verilmiştir.

116

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve 23 sayılı kararın 11. Maddesinde dilekçe ekleri listesinde geçen “Belediyenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair noter tasdikli taahhütname.” İbaresinin “Belediyenin ön gördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair yazılı taahhütname.” İbaresi ile ve “Kat Mülkiyetleri kurulunun imzalı muvafakatnamesi” olarak değiştirilmesi ve 6. Maddede yer alan “Pergolede kullanılacak tüm malzemeler hafif ve yangına dayanıklı ürünler olacaktır.” Gölgelik,Sundurma,Pergole ve Tente yapımında uyulması gereken şartlar 15 madde halinde uygun olmayan yerler uygun hale getirilecektir.Uygun hale getirilmeyen yerler ile ilgili projeye aykırılıktan 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

117

Mülkiyeti Belediyemize ait Çiftçi mah. 77 Ada 41 parselde bulunun taşınmazın tamamının Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “İmar Yolu” lejantında bulunmasından dolayı satılması konusu komisyonca oy birliği ile reddedildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

118

Bozyokuş mah.408 Ada 1 ve 5 parseller ile Çiftçi mahallesi 252 ada 53 parselde ekli krokide gösterildiği şekilde yapılmak istenen Plan Değişiklikleri komisyonca oy birliği ile kararlaştırıldından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

119

Delice mah. 235 ada 2 parsel sayılı taşınmazın (103,64 m2) mevcutta üzerinde bulunan fırının mahalle halkı tarafından kullanması şartıyla satılmasına komisyonca oy birliği ile karar verilmiştir.

120

İlçenin Sağırlar mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satılmasına komisyonca oy birliği ile karar verilmiştir.

121

Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Aralık ayında yapılacak olağan Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 01 Aralık 2020 saat 17:00’ da yapılmasına oy birliği ile karar verilmşitir.

122

Gündem dışı olarak Plan notlarına işlenen Zemin Katlardaki açık çıkmalar, yapılan görüşmeler sonucunda; Zemin katlarda, Zemin terası ile irtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50m. yükseklikten olan binanın döşeme altında kalan kısmının yüksekliği 75 cm. ve daha az ise doldurularak kapatılan ve parsel sınırına; yan ve arka bahçelerde 2m., ön bahçelerde 150m. den fazla yaklaşmayan zemin terasları yapılabilir,plan notunun işlenmesi hususlarının planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonunu havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.