Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.03.2020 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Mart 2020 Saat: 15:23

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mart /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.03.2020 ( 29-34 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

29

Vakıf Mahallesi 102 ada 4 parsel (125,50m2 alanlı)  ile 102 ada 34 (29,13m2 alanlı) parseli, Çok Amaçlı Aşevi ve Salon olarak inşa edilerek kullanılmak üzere, Belediyemize bağışlamak istediğini beyan etmektedir. Yapılmak istenen şartlı bağışın kabul edilip edilmeyeceğinin planda ve yerinde incelenmek üzere  imar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

30

Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bir kısmı "İmar Yolu", bir kısmı "Çocuk Bahçesi Alanı" kapsamında kalan 121 ada 2 parsel ve 121 ada 3 parsel sayılı taşınmazların mahalle halkının hizmetine sunulmak üzere kamulaştırılması için 11'nci 5 yıllık imar programın kamulaştırmalar bölümüne alınmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

31

Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Ferah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13 ada 37 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın satılmasında  sakınca bulunmadığına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

32

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 02 Nisan 2020 Perşembe Saat: 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

33

İlçemiz Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Dursunbey Belediyesi ile Toplu Konut idaresi adına hisseli olan 308 ada 103 parsel ve 104 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan hisselerimizin satışı, takası (trampası) ve mülkiyeti Toplu Konut idaresi Başkanlığına ait 308 ada 36, 41, 43, 45, 57, 58, 67 ve 92 parseller ile satın alma, trampa (takas) işlemlerinin yapılmasına, Satışı, satın alınması, takası, trampası iş ve işlemlerinin (5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre)  yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

34

İlçemiz Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 810 ada 13 parseldeki toplamda 150,62 m2 arsanın Dursunbey Belediyesine ait 0,61 m2'lik hissenin satılmasına, satış iş ve işlemlerinin (5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre)  yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.