Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Ocak Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.01.2020 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

09 Ocak 2020 Saat: 15:05

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ocak /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.01.2020 ( 1-14 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

1

Selimağa ile Göbül Mahalleleri arasında Dursunbey Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü'nce yapılması planlanan yol yapım çalışması kapsamında, Selimağa Mahallesi sınırları dahilinde bulunan "Mera" vasıflı 252 Ada 3 parsel ve 253 Ada 1 parsel sayılı taşınmazların içinden ekli krokide gösterildiği şekilde yol geçirilmesi için 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14-c maddesi gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2

İstasyon Mahallesi'ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.07.2019 tarihli ve 635 sayılı kararı ile onaylandığı, bu doğrultuda "Balıkesir İli , Dursunbey İlçesi, Belediye sınırlarında 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Hizmet Alim İşi" kapsamında hazırlanan İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişikin dökümanların; Balıkesir İli, Durunbey İlçesi, İstasyon Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3

Bozyokuş Mahallesi 142 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4

Çakmak Mahallesi 84 Ada 23 ve 24 nolu Parsel sayılı taşınmazlara dair imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5

Çiftçi Mahallesi Mezar Aralığı 1 Sokaktaki imar yolunun iptal edilmesi talebi  ile ilgili bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6

Hamzacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 203 ada 1 parsel sayılı (11.007,53 m2 alanlı) taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi hususunda planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7

Denetim Komisyonu Üyeliklerine 1-İsmail Kıymaz, 2-İsmail Tahtalı ve 3-Fatma Kireç'in seçilmeleri ile Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye Harici Diğer Kurum ve Kuruluşlardan görevlendirilen uzman kişilere 120,00 TL günlük net ücret ödenmesine  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesine göre; 2020 yılı içinde çalıştırılması uygun görülen, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli çalıştırılacak olan Avukat ve Tam Zamanlı Sözleşmeli çalıştırılacak olan Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi, Peyzaj Mimarı ve Mimar, Sağlık Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Harita Teknikeri ve Sağlık Teknisyeninin aylık ücretlerinin belirlenmesi için konunun detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9

Zabıta Amirliği görevini yürüten personel için aylık brüt 500,00-TL diğer personel için aylık brüt 460,00-TL aylık maktu fazla mesai ücreti verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 04 Şubat 2020 Salı Saat: 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

11

(5) ve (7) dereceli iki adet Teknisyen ünvanlı boş kadronun,  (5) ve (7) dereceli iki adet Tekniker ünvanlı boş kadroya dönüştürülerek norm kadro değişikliği yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (I) bendi kereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

12

Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15 adresinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin Belediyemiz kullanımında olan 2.katının tahsis süresinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BALMEK kursları için 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve diğer şartların belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

13

 

 

İlçenin Göbül Mahallesi 220 ada 6 parsel adresinde bulunan taşınmazın Sağlık Evi olarak kullanılmak üzere Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile protokol ve kullanım hakkı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14

Üçeylül Mahallesi sınırlarınde çevre yolu kenarında bulunan mevcutta kamyon garajı olarak kullanılan alanı çevreleyen 10 metrelik imar yolunun iptali hususunda plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin planda ve yerinde incelenmek üzere  imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.