Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.02.2020 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

14 Şubat 2020 Saat: 15:08

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

04.02.2020 ( 15-28 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

15

Belediyemize ait Çiftci Mahallesi 533 ada 1 parsel (260,07 m2), 3 parsel (260,11 m2), 4 parsel (260,00 m2) ve 5 parsel (260,00 m2) sayılı arsa vasıflı taşınmazların; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

16

Belediyemize ait Güğü Mahallesinde bulunan 114 ada 38 parselde bulunan iki katlı taşınmazın satılmasına; satış iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

17

Dursunbey ilçesi Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı "İmar Yolu" alanında, bir kısmı da "Çocuk Bahçesi" alanında kalan 121 ada 2 parsel ile 121 ada 3 parsel sayılı taşınmazların mahalle halkının hizmetine sunulmak üzere kamulaştırılması için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar bölümüne alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

18

Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  "Ağaçlandırılacak Alan" sınırları içerisinde kalan ve ada parsel değişikliği yapılarak güncellenen 796 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ve bu amaçla 11'inci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınmasına  oybirliği ile karar verilmiştir. 

19

Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3 ve 4 fıkralarına istinaden 2020 yılı içinde çalıştırılması öngörülen tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel için kadro bazında ödenecek net ücretlerin komisyon kararındaki öneriler de  dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmesine  bir ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Sıra No.

Statüsü

Kadro Ünvanı

Adedi

Net ücret

1

Tam Zamanlı

Peyzaj Mimarı

1

4.186,86-TL

2

Tam Zamanlı

İnşaat Mühendisi

2

3.486,86-TL

3

Tam Zamanlı

Harita Mühendisi

1

3.386,86-TL

4

Tam Zamanlı

Maden Mühendisi

1

3.386,86-TL

5

Tam Zamanlı

Mimar

1

3.386,86-TL

6

Tam Zamanlı

Sağlık Teknisyeni

1

3.093,80-TL

7

Tam Zamanlı

Sağlık Teknikeri

1

2.448,42-TL

8

Tam Zamanlı

Tekniker

3

2.448,42-TL

9

Kısmi Zamanlı

Avukat

1

1.918,24-TL

 

20

Dursunbey İlçesi Belediye sınırlarında 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı hizmet alım işi kapsamında hazırlanan İstasyon Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin dökümanların hazırlandığı şekliyle kabul edilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

21

Dursunbey İlçesi Bozyokuş Mahallesi 142 ada 7 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgedeki imar yolu yönetmelik gereği 6 metreden 7 metreye çıkarılmış ve yol aksı buna göre belirlenmiştir. Bu nedenle imar planı değişikliği talebinin reddine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

22

Dursunbey İlçesi Çakmak Mahallesi 84 ada 23 ve 24 parsel sayılı taşınmazların 2017 yılı imar planı revizyonu öncesinde 24 parselin tamamı, 23 parselin  bir kısmı  imar yolunda kaldığı, söz konusu imar planı revizyonundan sonra ilgili parsellerin önündeki imar yolunun 8 metreden 7 metreye düşürüldüğü, 23 ve 24 nolu parellerin imar yoluna terk miktarı daha önceki haline göre azaldığı ve karşı imar adasında ihdasların oluştuğu görülmüştür. Bölgenin tamamı göz önüne alındığında teklif ediliği şekilde imar planı değişikliği yapılması komisyonca oy birliği ile reddedildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

23

Dursunbey İlçesi Çiftci Mahallesi sınırları dahilindeki, yerinde mevcut olan fakat yapılan imar planı revizyonu sırasında sehven imar planından kaldırılan Mezararalığı-1 Sokağın 7 metrelik imar yolu olarak yeniden plana işlenmesi ve buna bağlı olarak söz konusu bölgede ekli krokide gösterildiği şekilde imar planı değişikliklerinin yapılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

24

Dursunbey İlçesi Hamzacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 203 ada 1 parsel sayılı (11.007,53 m2 alanlı) taşınmazın satılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda  işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

25

Dursunbey İlçesi Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde çevre yolu kenarında bulunan mevcutta kamyon garajı olarak kullanılan imar planında Bakım Akaryakıt Alanını çevreleyen 10 metrelik imar yolunun ekli krokide gösterildiği şekilde iptal edilmesine İmar Komisyonunca oybirliği ile  karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

26

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 03 Mart 2020 Salı Saat: 17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

27

Belediyemize ait  ilçemiz Ferah Mahallesi 13 ada 37 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göröre satılıp satılmayacağının beliirlenmesi için planda ve yerinde inclenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliiği ile karar verilmiştir. 

28

Belediye harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere, ülkemizde faaliyet gösteren Kamu bankalarından, özel bankalardan veya İller Bankasından, 60 ay vadeli ve toplam 3.760.000,00-TL tutarında, nakit, teminat mektubu, kredi kartı,  temlik verme, finansal kiralama veya gelir paylaşım modeli şeklinde borçlanabilmek için Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine dört çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.