Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.08 2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

02 Ağustos 2021 Saat: 16:39

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ağustos /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.08.2021 (77-83 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

77

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında park ve imar yolu alanında kalan Üçeylül Mahallesi 818 Ada 1 ve 2 parseller ile çocuk bahçesi alanında kalan Mollaoğlu Mahallesi 170 Ada 79 parselin kamulaştırılabilmesi amacıyla 12. beş yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

  78

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut ve imar yolu alanında kalan Çiftçi Mahallesi 80 Ada 7 parselin kamulaştırılabilmesi amacıyla 12. beş yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

79

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bozyokuş Mahallesi 408 Ada 30 Parsel sayılı 961,22 m2 alanlı, İmar Planında Ticaret + Konut alanı olarak görünen Arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı Ticaret + Konut inşaatı yaptırılması hususunda her türlü iş ve işlemlerin yapılmasında Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

  80

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 01 Eylül 2021 Çarşamba günü Saat 17.30 da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

81

 Balıkesir- Dursunbey Devlet Yolu Dursunbey Kavşağı (Dursunbey Otogar Kavşağı) alanında kalan, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ferah Mahallesi 7 ada 52 parsel sayılı 219,95 m2 alanlı taşınmazın 46.444,64-TL bedel ile 7 ada 11 parsel sayılı taşınmazın kavşak alanında kalan 756,06 m2’lik kısmının 159.649,63-TL bedel üzerinden, 7 ada 10 parsel sayılı taşınmazın kavşak alanında kalan 122,00 m2‘lik kısmının 25.761,52-TL bedel üzerinden ve 7 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kavşak alnında kalan 678,61 m2’lik kısmının 143.295,29-TL bedel üzerinden, toplamda 375.151,08-TL bedel karşılığı ilgili taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.Maddesine istinaden Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü'ne devrinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

82

Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ‘nin İlçemize Doğalgaz arzını geçici olarak CNG yöntemi ile karşılaması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait olan Ferah Mahallesi 7 ada 7, 8 ve 9 parseller üzerinde ekli krokide koordinatları belirtilmiş toplam 964,45 m2’lik alanın üç yıl süre ile ilgili firma adına kiralanmasına ve kira bedelinin Belediye Encümenince belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

83

İlçemiz Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 121 Ada 3 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın ekli krokide koordinatları belirtilen 44,07 m2’lik kısmının terfi merkezi, içme suyu terfi hattı ve yeraltı enerji nakil hattı alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine istinaden BASKİ Genel Müdürlüğü adına tahsisine oy birliği ile  karar verilmiştir.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.