Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

01 Eylül 2021 Saat: 16:41

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Eylül /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.09.2021 (84-88 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

84

Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı" ve "Park Alanı" lejantında kalan Bozyokuş Mahallesi 675 ada 9, 26 ve 27 parsellerin yapılaşmaya daha uygun olabilmesi amacıyla ekli krokide gösterildiği şekilde park alanında imar değişikliği yapılmasına dair İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

  85

İlçemiz Üçeylül Mahallesi 818 ada 1 ve 2 parsel ile Mollaoğlu Mahallesi 170 ada 79 parsellerin kamulaştırılması amacıyla 12. beş yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi talebinin reddine dair İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun ortak kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

86

İlçemiz Çiftçi Mahallesi 80 ada 7 parselin kamulaştırılması amacıyla 12. beş yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi talebinin kabulüne dair Plan-Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

  87

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 01 Ekim 2021 Cuma günü Saat 18.00 da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

88

Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları dışında kalan Şabanlar Mahallesi 202 ada 1 parselde bulunan taşınmaz için Kamu Yararı Kararı alınması talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

Yorum Yapmak için Tıklayınız.