Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Mayıs Ayı 2. Oturum Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 24.05.2021 tarihinde yaptığı 2. oturum toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

04 Haziran 2021 Saat: 11:38

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mayıs /  2021 AYI  2. BİRLEŞİMİNE DAİR

24.05.2021 ( 60-61 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

60

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi bazında madde madde görüşülerek, Plan Bütçe komisyonca oybirliği ile kabul edilen komisyon kararı incelenmiş, alınan karar doğrultusunda Dursunbey Belediyesi 2020 mali yılı idare ve kesin hesap cetvelleri aşağıda izah edildiği şekilde madde madde okunup oylanarak oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir. 

 

61

Plan Bütçe Komisyonu tarafından alınan karar ile mülkiyetleri Belediyemize ait Bozyokuş Mahallesi 408 ada 31 parsel sayılı 277,98 m2 alanlı taşınmaz ile 408 ada 32 parsel sayılı 263,33 m2 alanlı taşınmazın satılması uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine istinaden alınan kararın geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.