Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Nisan Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.04.2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

07 Nisan 2021 Saat: 13:53

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Nisan /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.04.2021 ( 29-45 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

 

KARAR NO

KARAR

29

Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere yapılan gizli oylama neticesinde; Belediye Meclis 1. Başkan Vekilliğine Sadettin ASLAN (14 oyla), Belediye Meclis 2. Başkan Vekilliğine Ahmet SAVRAN (13 oyla)’ın belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

30

Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere yapılan gizli oylama neticesinde; Belediye Meclis Katipliklerine: Fatma KİREÇ (11 oyla), M.Mustafa SALİ (12 oyla) asil üye olarak; Mustafa AKMAN (11 oyla), İsmail KIYMAZ (11 oyla) yedek üye olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

31

Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, bir yıl için görev yapmak üzere yapılan gizli oylama neticesinde; Belediye Encümen Üyeliklerine: Sadettin ASLAN (12 oyla) ve Ahmet SAVRAN (10 oyla)’ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

32

Belediye Kanununun 24. Maddesine göre mecburi ihtisas komisyonu olarak, Bir yıllığına görev yapmak üzere, yapılan açık oylama neticesinde; Belediye İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-Akif KANDEMİR, 2-Sadettin ASLAN, 3-Ahmet SAVRAN, 4-İzzet ÇALIŞKAN ve 5-Hüseyin UYSAL’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

33

Belediye Kanununun 24. Maddesine göre mecburi ihtisas komisyonu olarak, Bir yıllığına görev yapmak üzere, yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Plan-Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; 1-Yusuf TURHAN, 2-İsmail KIYMAZ, 3-Mustafa KORKMAZ, 4-Mehmet KURT ve Yahya ÇOBAN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir

34

Belediye Kanununun 24. Maddesine göre mecburi ihtisas komisyonu olarak, Bir yıllığına görev yapmak üzere, yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliklerine 1-Yahya ÇOBAN, 2-İsmail TAHTALI, 3-Mustafa AKMAN, 4-Halil SARIOĞLU, ve 5-Muhammed Mustafa SALİ’nin seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

35

Belediye Norm Kadrosunda 1 Adet 1 Dereceli Başkan Yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince oy çokluğu ile karar verilmiştir.

36

Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunan Ulusal Zincir Marketler için 75.000,00-TL. Bankalar için 75.000,00-TL, Alkol Satışı yapılan Tekel Bayileri için 35.000,00-TL, İçkili Lokantalar için 50.000,00-TL ve Bar,Pavyon,Diskotek vb. işyerleri için 150.000,00-TL belge tanzim ücreti alınmasına karar verilmiş olup, alınan kararın geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

37

Bozyokuş Mahallesi 781 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” lejantından çıkarılarak “Bitişik Nizam 5 Katlı Ticaret+Konut Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması ve bu imar planı değişikliğinden dolayı oluşacak olan donatı ihtiyacının yine mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait Bozyokuş mahallesi 782 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazın bir kısmında karşılanması konusunda İmar Komisyonu Kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

38

2021 yılı Mayıs ayında yapılacak olan olağan Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 03 Mayıs 2021 Pazartesi saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

39

Dursunbey Belediyesince satılan ancak tapu devirleri yapılamayan, Toplu Konut İdaresinden satın alınan 308 Ada (30,36,41,43,45) parsel nolu taşınmazların hak sahiplerinin eksik ödedikleri bedelin Belediyece Toplu Konut İdaresine ödenen arsa bedeline göre güncelleştirilerek hak sahiplerinden tahsil edilmesi ve borçlarını ödeyenlere tapu devri yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

40

Mollaoğlu Mahallesi 180 Ada 13 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde imar planı değişikliği yapılması talebinin yerinde ve ayrıntılı incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

41

Otopark Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 11. Fıkrası gereğince yerleşme bölgelerinin gruplara ayrılması yönünde talebin yerinde ve ayrıntılı incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

42

Çiftçi Mahallesi sınırları dahilindeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan Mera vasıflı 57 Ada 5 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde ilave imar planı yapılması düşünüldüğünden, 4342 sayılı Mera Kanununun “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” başlıklı 14. Maddesi gereğince söz konusu parselin tahsis amacının değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

43

Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 121-D-18-B-4-A-1- ve 121-D-18-B-4-A-2 paftaları dahilindeki Özel Proje Alanı lejantında kalan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin yerinde ve ayrıntılı incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

44

Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2020 mali yılı içerisinde yapılan çalışmalara ait faaliyet raporu iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

45

Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında l21-D-18-B-4-A-1 ve l21-D-18-B-4-A-2 paftaları dahilindeki Özel Proje Alanı lejantında kalan alanda ekli krokide gösterildiği şekilde imar planı değişikliği yapılması ve Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde Özel Proje Alanı kuzeyinde bulunan “Ticari Alanı (T1)” lejantında kalan 21.09.2017 tarihli Uygulama İmar Planı Revizyonunda yapılaşma koşulları sehven unutulmuş olan İmar Adasının yapılaşma koşullarının ekli krokide gösterildiği şekilde işlenerek plan değişikliği yapılması yönünde alınan komisyon kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.