Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Ocak Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.01.2021 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

19 Ocak 2021 Saat: 14:23

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ocak /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

04.01.2021 ( 1-10 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

1

İstasyon Mahallesi 475 ada 1 parselin bulunduğu bölgede imar değişikliği yapılmasına yönelik talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2

Cebeci Mahallesi 36 ada 16, 17 ve 18 sayılı parsellerinde içinde bulunduğu ve Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Özel Proje Alanı olarak gösterilen bölgede imar planı değişikliği veya kamulaştırma yapılması konusunun karara bağlanması amacıyla İmar Komisyonunca talep edilen ek sürenin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3

Ferah Mahallesi 350 ada 1, 2, 3, 4 ve 7 parsellerin “Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı” lejantına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

4

2021-2025 yılları arasında uygulanacak 12'nici 5 yıllık imar programının belirlenmesine yönelik talebin ayrıntılı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

5

Memur kadrosunda görev yapan Zabıta personeline verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun ayrıntılı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6

2021 yılı içinde çalıştırılması uygun görülen, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli çalıştırılacak olan Avukat ve Tam Zamanlı Sözleşmeli çalıştırılacak olan Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen ve Şehir Plancısı aylık ücretlerinin belirlenmesi için konunun detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7

5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine 1-Muhammed Mustafa Sali, 2-Mustafa Akman ve 3-İzzet Çalışkan'ın seçilmeleri ile Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye Harici Diğer Kurum ve Kuruluşlardan görevlendirilen uzman kişilere 120,00 TL günlük net ücret ödenmesine  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8

2021 yılı Şubat ayında yapılacak olağan Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 01 Şubat 2021 Pazartesi günü Saat 17.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9

Cebeci Mahallesi 751 ada 1 parselde bulunan taşınmazın ve üzerine yapılmakta olan Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 (h) bendi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığına 15 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

10

Cebeci Mahallesi 751 ada 1 parsele Tematik Çocuk Kütüphanesi ve 33 ada 99 parsele İlçe Halk Kütüphanesi yapılması amacıyla bu alanlarda imar planı değişikliği yapılması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.