Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.07.2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

01 Temmuz 2021 Saat: 13:43

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ 2021 AYI 1. OTURUM  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.07.2021 ( 66-76 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

66

İlçemiz Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 28 ada 34-35-36-37-39-40-41 parseller, 29 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-17 parseller, 30 ada 3-4-5-6-7-10-11-12-13-19-20-24-25 parseller ile 31 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerin Suçıktı deresi güzergahında kalan bölümlerinde hazırlanacak projede yürüyüş yolu alanında kalan kısımları için kamulaştırma ve Kamu Yararı kararı alınması amacıyla Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 

67

İlçemizin Çakmak Mahallesi 362 ada 74 ve 102 parseller için ekli krokide gösterildiği şekliyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması ve Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre iş ve işlemlerin yürütülmesi yönünde alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

68

İlçemizin İstasyon Mahallesi 467 ada 6, 7 ve 9 parseller için ekli krokide gösterildiği şekliyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması ve Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre iş ve işlemlerin yürütülmesi yönünde alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

69

İlçemizin Bozyokuş Mahallesi 675 ada için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması konusunun gerekli çalışmaların ve incelemelerin daha kapsamlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ertelenmesi yönünde alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

70

 İlçemizin Çatalçam Mahallesi 150 ada 1 parselde bulunan taşınmaz için ekli krokide koordinatları verilen kısmından içme suyu iletim hattının geçirilmesi hususunda BASKİ Genel Müdürlüğüne gerekli tahsis izninin verilmesine, ilgili kurum tarafından talep edilmesi halinde belirtilen koordinatların bulunduğu alanın ifraz işlemlerinin yapılarak tapu devrinin yapılması yönünde alınan İmar Komisyonu kararının gediği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

71

İlçemiz Çakmak ve Cebeci Mahalleleri sınırlarında ve Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Özel Proje Alanı" lejantında kalan, 121-D-18-B-4-A-1 ve 121-D-18-B-4-A-2 paftaları dahilindeki bölgede İmar Değişikliği yapılması talebinin ayrıntılı görüşülmesi amacıyla İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.  

72

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı" lejantında kalan İlçemiz Bozyokuş Mahallesi 781 ada 1 parselde imar değişikliği yapılması konusunun ayrıntılı incelenmesi amacıyla İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

73

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü Saat 17.30 da yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.