Meclis Kararları

Belediyemiz 2021Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.02.2021 tarihlerinde yaptığı olağan toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

10 Şubat 2021 Saat: 10:06

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.02.2021 ( 11-19 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

11

Belediye harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere Kamu Bankalarından 60 ay vadeli 3.680.000,00 TL tutarında, nakit, teminat mektubu, kredi kartı, temlik verme, finansal kiralama veya gelir paylaşım modeli şeklinde borçlanabilmek için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. 

12

İkinci Güneş Enerji Santrali yapımında kullanılmak üzere Kamu Bankalarından 6.000.000,00 TL’ ye kadar kredi kullanılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

13

2021 Yılında Zabıta Amirliği görevini yürüten personel için aylık brüt 550,00 TL diğer personel için aylık brüt 500,00 TL fazla mesai ücreti verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

14

2021 Yılında Belediyede çalışmakta olan sözleşmeli personel için ödenecek net ücretleri komisyon kararı doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15

Dursunbey Belediyesi’ne ait 2021-2025 yılları arası 12’inci 5 yıllık imar programının öncelik sırasına göre yıllara bölünerek komisyonca alınan karar doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

16

Cebeci mahallesi 36 ada 16,17 ve 18 sayılı parsellerin Özel Proje alanında imar değişikliğine komisyonun verdiği karar doğrultusunda oy birliği kabul edilmiştir.

17

Cebeci mahallesi 751 ada 1 parsel ile 33 ada 99 parsellerde imar komisyonunca alınan karar doğrultusunda imar plan değişikliği yapılmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.

18

İstasyon mahallesi 109, 468, 470, 471, 472, 473ve 475 no’lu adalar arasında bulunan imar yolunun 10 mt’ye çıkarılması yönünde alınan İmar Komisyonu kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.  

19

2021 yılı Mart ayında yapılacak olağan Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 01 Mart 2021 Pazartesi günü Saat 17.00 da  yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.