Meclis Kararları

Belediyemiz 2021Şubat Olağanüstü Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 08.02.2021 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Şubat 2021 Saat: 10:12

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat /  2021 AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI’NA DAİR

08.02.2021 ( 20 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

20

  Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine İlçemizin de dahil edilmesi amacıyla gerekli izin, yetki ve taahhütlerin verilmesi hakkındaki Belediye Başkanlığının 04.02.2021 tarih 679 sayılı yazısı incelenmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucu; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca;

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

    a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Dursunbey Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

    b) Dursunbey Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,

    c) Dursunbey İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

    d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine ve bu konuda Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.