Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

20 Eylül 2016 Saat: 11:17

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Eylül / 2016 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

01.09.2016 (140-152) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

140

İlçenin Şabanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 163 ada 1 parsel nolu tarla vasıflı 410,31 m2 alanlı  taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi ile Şabanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait diğer taşınmazlarında satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

141

İlçenin Cebeci Mahallesi panayır sokak ile Saz kanal sokak arasında bulunan 34 ada 1 parsel nolu taşınmaza bitişik parsel olan 34 ada 56 parsel sayılı 44,00 m2 alanlı kavaklık vasıflı taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planımızda yeşil alan içerisinde kaldığından  kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir 

142

Belediyemize ait olan İlçenin Meydançayırı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir

143

Belediyemize ait olan İlçenin Karakaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir

144

İlçenin Hamzacık Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

a-Arsa vasıflı 102 ada 7 parsel nolu (363.31m2), 143 ada 11 parsel nolu (567.65m2) taşınmazların, tarla vasıflı 158 ada 54 parsel nolu (4374.98m2), 160 ada 1 parsel nolu (6428.81m2), 163 ada 119 parsel nolu (9244.37m2), 178 ada 30 parsel nolu (1018.44m2), 181 ada 1 parsel nolu (3745.99m2) taşınmazların ve bahçe vasıflı 195 ada 4 parsel nolu (115.40m2) taşınmazın satılması

 b- Halen mahalle sakinleri tarafından kullanılan fırın vasıflı 105 ada 4 parsel nolu (47.76m2), 115 ada 1 parsel nolu (20.44m2), 122 ada 28 parsel nolu (20.35m2) taşınmazların, tuvalet vasıflı 122 ada 19 parsel nolu (33.40m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde çeşmesi bulunan 131 ada 1 parsel nolu (377.86m2) taşınmazın ve köy çamaşırlığı ve arsası vasıflı 132 ada 1 parsel nolu (768.83m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliğ ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

145

İlçenin Veliler Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

a- Avlulu su deposu ve kerpiç fırın vasıflı 129 ada 1 parsel nolu (407.41m2) taşınmazın yapılacak İmar düzenlemelerinden sonra satılması

b- Kerpiç fırın vasıflı olup halen kullanılan 116 ada 3 parsel nolu (44.21m2), 118 ada 2 parsel nolu (39.03m2) taşınmazların, avlulu kargir ev vasıflı olup imam evi olarak kullanılan 118 ada 3 parsel nolu (135.50m2) taşınmazın, avlulu kerpiç ev vasıflı olup yemekhane ve aşevi olarak kullanılan 124 ada 6 parsel nolu (257.02m2) taşınmazın, meydan vasıflı olup mahalle meydanı olarak kullanılan 151 ada 58 parsel nolu (839.32m2) taşınmazın ve köy çamaşırlığı vasıflı olup halen hizmet veren 151 ada 205 parsel nolu (106.56m2) taşınmazın satılmaması  komisyonca oybirliğ ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

146

İlçenin Karapınar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

a- Bahçe vasıflı 105 ada 97 parsel nolu (353.60m2), 105 ada 99 parsel nolu (96.52m2) taşınmazların, tarla vasıflı 115 ada 37 parsel nolu (30514.14m2), 116 ada 38 parsel nolu (36802.33m2), 118 ada 18 parsel nolu (1556.35m2) taşınmazların, arsa vasıflı 115 ada 276 parsel nolu (765.67m2), 139 ada 3 parsel nolu (406.26m2), 140 ada 1 parsel nolu (341.21m2), 140 ada 2 parsel nolu (297.21m2), 140 ada 4 parsel nolu (110.03m2), 142 ada 1 parsel nolu (492.24m2), 142 ada 4 parsel nolu (193.67m2), 145 ada 1 parsel nolu (441.86m2), 148 ada ada 1 parsel nolu (82.62m2), 153 ada 7 parsel nolu (626.76m2), 153 ada 8 parsel nolu (117.27m2), 153 ada 10 parsel nolu (191.27m2), 157 ada 12 parsel nolu (473.42m2), 164 ada 2 parsel nolu (1000.13m2), 166 ada 1 parsel nolu (1537.84m2), 167 ada 3 parsel nolu (155.08m2) taşınmazların, çeşme ve kavaklık vasıflı 158 ada 4 parsel nolu (719.07m2) taşınmazın, içinde kargir mandıra olan tarla vasıflı 161 ada 1 parsel nolu (3001.89m2) taşınmazın, çeşme ve arsası vasıflı 161 ada 7 parsel nolu (162.86m2) taşınmazın, körkuyu ve arsası vasıflı 163 ada 4 parsel nolu (114.72m2) taşınmazın, kargir fırın ve arsası vasıflı olup ancak yıkılmış halde bulunan 166 ada 6 parsel nolu (90.17m2) taşınmazın satılması;

b- Halen mahalle sakinleri tarafından kullanılan kargir fırın vasıflı 109 ada 3 parsel nolu (16.81m2), 129 ada 1 parsel nolu (58.57m2), 144 ada 2 parsel nolu (81.85m2), 149 ada 8 parsel nolu (21.62m2), 166 ada 2 parsel nolu (249.78m2) taşınmazların, çeşme ve arsası vasıflı 113 ada 19 parsel nolu (119.83m2), 115 ada 65 parsel nolu (1368.32m2), 115 ada 103 parsel nolu (322.60m2), 116 ada 24 parsel nolu (455.47m2), avlulu kargir köy odası vasıflı 128 ada 1 parsel nolu (146.53m2) taşınmazın, kargir köy odası ve arsası vasıflı 154 ada 1 parsel nolu (145.97m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup spor alanı olarak kullanılan 159 ada 1 parsel nolu (3304.70m2) taşınmazın ve mahalle halkının hizmetinde kullanılan tarla ve kargir halı binası vasıflı 165 ada 14 parsel nolu taşınmazın satılmaması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

147

İlçenin Hacıahmetpınarı Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

a- Çeşme ve arsası vasıflı 132 ada 1 parsel nolu (747.53m2) taşınmazın, bahçe vasıflı 133 ada 38 parsel nolu (52.36m2) taşınmazın, arsa vasıflı 133 ada 39 parsel nolu (607.72m2), 141 ada 3 parsel nolu (34.10m2), 167 ada 5 parsel nolu (27.82m2) taşınmazların satılması

b- Halen mahalle halkının hizmetinde kullanılan çeşme ve arsası vasıflı 113 ada 25 parsel nolu (195.16m2) taşınmazın, kargir fırın ve arsası vasıflı 138 ada 5 parsel nolu(17.27m2), 185 ada 11 parsel nolu (21.19m2) taşınmazların, arsa vasıflı olup yola ilave edilmesi düşünülen 147 ada 4 parsel nolu (20.70m2), 167 ada 1 parsel nolu (87.75m2) taşınmazların, bahçeli kargir köy odası vasıflı olup yıkılarak cami alanına ilave edilen 155 ada 1 parsel nolu (55,67m2) taşınmazın, bahçeli kargir köy odası ve fırın vasıflı 155 ada 3 parsel nolu (129.55m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup ilave mezarlık olarak kullanılmaya başlanan 159 ada 2 parsel nolu (212.11m2), 159 ada 10 parsel nolu (188.52m2), 159 ada 11 parsel nolu (185.48m2) taşınmazların, kargir tuvalet vasıflı 186 ada 1 parsel nolu (43.54m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

148

Tahir Turhal Caddesinin Adnan Menderes Caddesine bağlandığı kesimde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, üstyapı çalışmalarına geçilebilmesi için yolun İmar Planına uygun hale getirilmesi gerektiği görülmüştür. Bu nedenle Ferah Mahallesi 11 ada 41,47 ve 8 parsel nolu taşınmazların İmar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması, kamulaştırılabilmesi için 11.nci 5 yıllık İmar Programının kamulaştırılmalar bölümüne ilave edilmesi komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

149

bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Ekim 2016 Salı günü saat 18.00 da yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir

150

İlçenin Güğü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

151

İlçemiz Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15 adresinde (140 ada 23 parsel nolu, 3.802,12 m2 alanlıtaşınmaz) bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi binasının üst katında bulunan Belediyemiz kullanımına tahsisli kısmın; BALMEK'e (Balıkesir Büyükşehir belediyesi Kurs Merkezi) 1 yıllığına  tahsis edilmesine,  tahsis edilen bu yer için aylık 100,00-TL kira bedeli alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

152

14.07.2005 tarihli 2005/9207 sayılı Bakanlar kurulunca kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine göre içkili yer açılabilmesi için, içkili yer bölgesi tespiti mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde tespiti Belediye Meclisine verilmiştir denilmektedir.

                                               Yönetmeliğe göre 05.12.2007 tarih ve 2007/106 no'lu "İçkili Yer Bölgesi" olarak  alınan Belediye Meclis kararının yeniden tespit ve değerlendirilmesi hususunun görüş almak ve çalışma yapmak üzere İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.