Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Ocak Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 05.01.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

12 Ocak 2017 Saat: 11:14

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ocak / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

05.01.2017 (1-24)) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

1

İlçenin Göbül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 127 ada 51 parsel sayılı ve 9.005,21 m2 alanlı, Hasan oğlu Ali GÜVEN'e ait tarla vasıflı taşınmazın batı kısmından 6.00 metre genişliğinde yol açılarak, Güney kısmında bulunan eski sağırlar yoluna bağlanmasını, 125 ada 43 parsel sayılı Mustafa Kızı Nurcan KAZAN'a ait taşınmazın güney kısmı ile 127 ada 28, 29 ve 30 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan yolun yetersiz olduğunu ve eski kadastro haritasında da yol olarak belirtildiğinden yolun açılması için krokide belirtildiği gibi talebin Kadastro haritası doğrultusunda kamulaştırılabilmesi için  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2

İlçemiz Ferah Mahallesi Mehrioğlu sokak ile Üzümlü Sokak arasında bulunan 505 ada 171 parsel numaralı 49,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz imar yolu alanında kalmaktadır. bahse konu parselin kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık imar progamının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  . 

3

Çiftci Mahallesi Çınarcık Mevkiinde  bulunan 73 ada 3 parsel sayılı taşınmaz, imar planında yol üzerinde kaldığından kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

4

 İlçemiz Sağırlar Mahallesi sınırları içerisinde ekli listede bulunan  taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

5

İlçenin Karamanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

6

İlçenin Gazellidere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

7

ilçenin Durabeyler Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

            a- Tarla vasıflı 107 ada 2 parsel nolu (12953,95m2), 147 ada 49 parsel nolu (3143,35m2), 148 ada 24 parsel nolu (2227,57m2) ve 165 ada 11 parsel nolu (8078,03m2) taşınmazların satılması,

            b- Tarla vasıflı 106 ada 1 parsel nolu (13656,19m2), 110 ada 1 parsel nolu (4117,40m2), 117 ada 19 parsel nolu (75065,33m2), 128 ada 14 parsel nolu (883,65m2) ve 128 ada 18 parsel nolu (1260,71m2) taşınmazların, çeşme ve arsası vasıflı 117 ada 24 parsel nolu (1891,65m2), 117 ada 32 parsel nolu (1986,45m2), 145 ada 17 parsel nolu (1083,76m2), 145 ada 22 parsel nolu (1015,96m2), 147 ada 1 parsel nolu (383,31m2), 165 ada 41 parsel nolu (474,43m2), 175 ada 1 parsel nolu (4394,70m2), 178 ada 3 parsel nolu (1923,23m2), 211 ada 1 parsel nolu (598,25m2) ve 529 ada 54 parsel nolu (402,69m2) taşınmazların düzenleme yapıldıktan sonra satılması,

            c- Çam fıstığı bahçesi vasıflı 203 ada 1 parsel nolu (1273,21m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup mezarlığa ilave edilmesi tasarlanan 204 ada 2 parsel nolu (10253,84m2) taşınmazın, çamaşırlık ve su deposu olarak kullanılan çeşme ve arsası vasıflı 211 ada 89 parsel nolu (312,43m2) taşınmazın, aşevi olarak kullanılan çamaşırhane vasıflı 426 ada 1 parsel nolu (117,40m2) taşınmazın, imamevi olarak kullanılan 2 katlı ahşap ev vasıflı 455 ada 1 parsel nolu (38,41m2) taşınmazın, camii müştemilatı olarak kullanılan ahşap garaj vasıflı 455 ada 4 parsel nolu (17,19m2) ve ahşap 2 katlı köy odası ve bahçesi vasıflı 455 ada 5 parsel nolu (337,59m2) taşınmazların, alt katı kiralık dükkan olarak kullanılan köy odası vasıflı 491 ada 1 parsel nolu (37,48m2) iki katlı taşınmazın, halen mahalle sakinlerinin hizmetinde kullanılan ahşap fırın vasıflı 216 ada 1 parsel nolu (17.87m2), 239 ada 1 parsel nolu (14,44m2), 280 ada 1 parsel nolu (18,88m2), 345 ada 1 parsel nolu (16,90m2), 357 ada 1 parsel nolu (11,72m2), 376 ada 2 parsel nolu (18,97m2), 385 ada 1 parsel nolu (17,06m2), 427 ada 1 parsel nolu (9,31m2), 443 ada 1 parsel nolu (17,06m2), 472 ada 1 parsel nolu (17,05m2), 477 ada 1 parsel nolu (13,19m2), 495 ada 1 parsel nolu (8,48m2) ve 506 ada 2 parsel nolu (13,76m2) taşınmazların, arsa vasıflı 244 ada 18 parsel nolu (92,13m2) taşınmazın, fırın vasıflı 317 ada 1 parsel nolu (20,21m2) ve 408 ada 4 parsel nolu (16,14m2) taşınmazların, ahşap köy odası vasıflı 358 ada 1 parsel nolu (52,45m2) taşınmazın, ahşap dam vasıflı 394 ada 2 parsel nolu (50,86m2) taşınmazın, ahşap tuvalet vasıflı 454 ada 1 parsel nolu (16,07m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.. 

 

 

8

Merkez Taşkesik Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Dursunbey Belediyesi’ne ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 124 ada 84 parsel nolu (37570,00m2)taşınmazın satılması

            b- Çeşme ve alanı vasıflı 101 ada 23 parsel nolu (12907,00m2) ve 113 ada 4 parsel nolu (1737,00m2) taşınmazların, bahçeli Kargir oda ve çeşme vasıflı 127 ada 3 parsel nolu (2308,00m2) taşınmazın ve Kargir çamaşırlık vasıflı 121 ada 3 parsel nolu (1747,00m2) taşınmazın düzenleme yapıldıktan sonra satılması

            c- Halen mahalle sakinlerine hizmet veren bahçeli Kargir oda vasıflı 109 ada 34 parsel nolu (259,00m2) taşınmazın, avlulu kargir fırın vasıflı 110 ada 8 parsel nolu (46,00m2), 111 ada 12 parsel nolu (309,00m2) ve 122 ada 5 parsel nolu (317,00m2) taşınmazların, fırın ve arsası vasıflı 116 ada 4 parsel nolu (196,00m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9

 İlçenin Mıcırlar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemiz ait taşınmazlardan;

            a- Tarla vasıflı 177 ada 195 parsel nolu (9647,62m2), 179 ada 12 parsel nolu (6854,77m2), 184 ada 1 parsel nolu (14140,96m2) ve 186 ada 580 parsel nolu (7349,89m2) taşınmazların satılması

            b Çeşme ve bahçe vasıflı 177 ada 178 parsel nolu (2036,13m2) taşınmazın düzenleme yapıldıktan sonra satılması

            c- Halen mahalle sakinlerine hizmet vermekte olan kerpiç fırın vasıflı 104 ada 10 parsel nolu (94,71m2), 108 ada 1 parsel nolu (127,72m2) taşınmazların, bahçeli fırın vasıflı 124 ada 1 parsel nolu (29,20m2) taşınmazın, fırın vasıflı 129 ada 4 parsel nolu (26,49m2), 134 ada 2 parsel nolu (42,70m2), 152 ada 1 parsel nolu (17,79m2), 158 ada 13 parsel nolu (19,59m2) ve 160 ada 4 parsel nolu (26,13m2) taşınmazların, çamaşırhane vasıflı 123 ada 1 parsel nolu (45,25m2) taşınmazın, imam evi olarak kullanılan bahçeli kargir ev vasıflı 135 ada 5 parsel nolu (166,05m2) taşınmazın, içinde süt toplama merkezi bulunan bahçeli ahşap çamaşırlık vasıflı 144 ada 3 parsel nolu (203,84m2) taşınmazın, kargir kahvehane vasıflı 155 ada 5 parsel nolu (54,25m2) taşınmazın, çeşme vasıflı 186 ada 501 parsel nolu (59,25m2) taşınmazın ve tarla vasıflı olup içinde çeşme bulunan 186 ada 591 parsel nolu (563,68m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

10

İlçenin Çakırca Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait taşınmazlardan;

            a- Arsa vasıflı 101 ada 1 parsel nolu (599,21m2), 101 ada 2 parsel nolu (547,67m2), 101 ada 3 parsel nolu (490,61m2), 101 ada 4 parsel nolu (567,24m2), 101 ada 5 parsel nolu (656,56m2), 102 ada 1 parsel nolu (552,03m2), 102 ada 2 parsel nolu (654,51m2), 102 ada 3 parsel nolu (493,01m2), 102 ada 4 parsel nolu (500,28m2), 102 ada 5 parsel nolu (506,60m2), 102 ada 9 parsel nolu (561,22m2), 102 ada 11 parsel nolu (524,80m2), 102 ada 13 parsel nolu (499,90m2), 102 ada 14 parsel nolu (525,36m2), 102 ada 15 parsel nolu (524,48m2), 102 ada 16 parsel nolu (550,05m2), 103 ada 1 parsel nolu (504,40m2), 103 ada 2 parsel nolu (608,22m2), 103 ada 3 parsel nolu (504,27m2), 103 ada 4 parsel nolu (571,34m2), 103 ada 5 parsel nolu (407,88m2), 103 ada 6 parsel nolu (408,42m2), 103 ada 7 parsel nolu (490,80m2), 103 ada 8 parsel nolu (455,12m2), 104 ada 2 parsel nolu (590,11m2), 104 ada 4 parsel nolu (500,01m2), 104 ada 5 parsel nolu (401,89m2), 104 ada 6 parsel nolu (454,40m2), 104 ada 7 parsel nolu (540,14m2), 104 ada 8 parsel nolu (569,21m2), 104 ada 9 parsel nolu (408,19m2), 105 ada 1 parsel nolu (636,26m2), 105 ada 2 parsel nolu (583,53m2), 105 ada 3 parsel nolu (508,41m2), 105 ada 4 parsel nolu (506,77m2), 105 ada 5 parsel nolu (506,78m2), 105 ada 6 parsel nolu (506,53m2), 105 ada 7 parsel nolu (507,40m2), 105 ada 8 parsel nolu (505,56m2), 105 ada 9 parsel nolu (648,26m2), 105 ada 10 parsel nolu (566,44m2), 105 ada 11 parsel nolu (548,35m2), 105 ada 12 parsel nolu (530,34m2), 105 ada 13 parsel nolu (550,89m2), 105 ada 14 parsel nolu (550,99m2), 105 ada 15 parsel nolu (552,02m2), 105 ada 16 parsel nolu (550,61m2), 106 ada 1 parsel nolu (500,71m2), 106 ada 2 parsel nolu (552,66m2), 106 ada 3 parsel nolu (508,68m2), 106 ada 4 parsel nolu (498,03m2), 106 ada 5 parsel nolu (498,06m2), 106 ada 6 parsel nolu (499,57m2), 106 ada 7 parsel nolu (481,33m2), 106 ada 9 parsel nolu (525,37m2), 106 ada 10 parsel nolu (549,60m2), 106 ada 11 parsel nolu (525,51m2), 106 ada 12 parsel nolu (501,59m2), 106 ada 13 parsel nolu (551,93m2), 107 ada 1 parsel nolu (499,29m2), 107 ada 2 parsel nolu (466,90m2), 107 ada 3 parsel nolu (451,93m2), 107 ada 4 parsel nolu (484,81m2), 107 ada 5 parsel nolu (545,62m2), 108 ada 1 parsel nolu (564,43m2), 108 ada 2 parsel nolu (545,96m2), 108 ada 3 parsel nolu (530,73m2), 108 ada 4 parsel nolu (607,33m2), 108 ada 5 parsel nolu (585,52m2), 108 ada 6 parsel nolu (756,92m2), 108 ada 7 parsel nolu (602,28m2), 108 ada 8 parsel nolu (498,15m2), 108 ada 9 parsel nolu (570,82m2), 108 ada 11 parsel nolu (540,75m2), 108 ada 14 parsel nolu (486,55m2), 108 ada 15 parsel nolu (464,71m2), 109 ada 1 parsel nolu (594,70m2), 109 ada 2 parsel nolu (594,00m2), 109 ada 3 parsel nolu (549,50m2), 109 ada 4 parsel nolu (549,96m2), 109 ada 5 parsel nolu (550,05m2), 109 ada 6 parsel nolu (549,72m2), 109 ada 8 parsel nolu (550,82m2), 109 ada 10 parsel nolu (565,56m2), 109 ada 11 parsel nolu (550,29m2), 109 ada 12 parsel nolu (549,91m2), 109 ada 16 parsel nolu (550,15m2), 110 ada 1 parsel nolu (574,90m2), 110 ada 2 parsel nolu (567,33m2), 110 ada 5 parsel nolu (500,93m2), 110 ada 8 parsel nolu (501,10m2), 110 ada 9 parsel nolu (617,71m2), 110 ada 11 parsel nolu (525,44m2), 110 ada 13 parsel nolu (498,88m2), 110 ada 15 parsel nolu (499,94m2), 111 ada 4 parsel nolu (410,02m2), 111 ada 5 parsel nolu (421,56m2), 111 ada 6 parsel nolu (419,48m2), 111 ada 7 parsel nolu (404,73m2), 112 ada 8 parsel nolu (639,61m2), 116 ada 5 parsel nolu (557,66m2), 118 ada 2 parsel nolu (586,43m2), 118 ada 4 parsel nolu (420,38m2), 118 ada 5 parsel nolu (452,82m2), 118 ada 6 parsel nolu (512,85m2), 118 ada 8 parsel nolu (442,45m2), 118 ada 9 parsel nolu (573,68m2), 118 ada 10 parsel nolu (503,51m2), 118 ada 11 parsel nolu (505,04m2), 118 ada 12 parsel nolu (482,05m2), 118 ada 13 parsel nolu (409,22m2) ve 118 ada 14 parsel nolu (456,79m2) taşınmazların, tarla vasıflı 175 ada 103 parsel nolu (2748,80m2), 187 ada 82 parsel nolu (3014,64m2), 189 ada 108 parsel nolu (1405,34m2), 189 ada 136 parsel nolu (1085,11m2), 189 ada 183 parsel nolu (1983,81m2), 189 ada 226 parsel nolu (2757,72m2), 189 ada 258 parsel nolu (6509,23m2), 198 ada 42 parsel nolu (2998,73m2), 201 ada 3 parsel nolu (2655,70m2), 212 ada 139 parsel nolu (1095,22m2), 212 ada 143 parsel nolu (7207,30m2), 212 ada 126 parsel nolu (5213,16m2), 212 ada 116 parsel nolu (594,24m2) taşınmazların ve tarla vasıflı olup Şabanlar Mahallesi sınırları içinde bulunan 176 ada 33 parsel nolu (2398,00m2) taşınmazın satılması,

            b- Tarla vasıflı 212 ada 82 parsel nolu (4776,89m2) taşınmazın düzenlemeden sonra satılması,

            c- Arsa vasıflı olup köy yerleşim alanı planında sosyal tesis alanı olarak ayrılan 114 ada 1 parsel nolu (2778,11m2) ve 115 ada 1 parsel nolu (3365,34m2) taşınmazların, halen Mahalle sakinlerine hizmet veren kargir fırın vasıflı 134 ada 1 parsel nolu (21,20m2), 137 ada 1 parsel nolu (16,00m2), 146 ada 1 parsel nolu (17,88m2), 157 ada 9 parsel nolu (16,13m2), 170 ada 14 parsel nolu (17,99m2) ve 171 ada 1 parsel nolu (15,96m2) taşınmazların, kargir köy odası vasıflı 143 ada 2 parsel nolu (35,65m2) taşınmazın, muhtarlık + kahvehane + depo olarak kullanılan kargir iki katlı bina ve arsası vasıflı 144 ada 1 parsel nolu (131,80m2) taşınmazın, kargir çamaşırlık ve arsası vasıflı 154 ada 3 parsel nolu (82,45m2) taşınmazın, içinde su kaynağı bulunan çayır vasıflı 187 ada 130 parsel nolu (525,13m2) taşınmazın, yola ilave edilmesi tasarlanan kargir çamaşırlık vasıflı 135 ada 1 parsel nolu (40,02m2) ve tarla vasıflı 191 ada 1 parsel nolu (124,23m2) taşınmazların, yol olarak kullanılan 212 ada 51 parsel nolu (222,64m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

11

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemize Şartlı nakdi yardım kapsamında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile 1 adet 13.000,lt.lik arazöz alınarak araç yardımı yapılmıştır. Bu aracın Çevre Kirliliğinin Giderilmesi, Çevrenin Temizlenmesi, Çevreyi iyileştirici faaliyetlerde, Amme ve Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına (Kamu hizmetine) tahsisine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

12

5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine 1-Sadettin ASLAN, 2-Ahmet GÖREL ve 3-Yusuf TURHAN'ın seçilmeleri ile Denetim Komisyonu Toplantılarına Belediye Harici Diğer Kurum ve Kuruluşlardan görevlendirilen uzman kişilere 90,00 TL günlük net ücret ödenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

13

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesine göre; 2017 yılı içinde çalıştırılması uygun görülen, Kısmi Zamanlı çalıştırılacak olan Sözleşmeli Avukat için 1.210,00-TL aylık net ücretin verilmesine; Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan, her vasıfta Sözleşmeli Mühendis ve Mimar için 2.134,00-TL aylık  net ücret verilmesine, Tam Zamanlı Çalıştırılacak olan her vasıfta Sözleşmeli Teknisyen 1.403,00-TL ve her vasıfta Tekniker için 1.546,00-TL aylık net ücret verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

14

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi 02.12.2016 tarih ve 325 sicil numarası ile Tüzel kişilik kazanmıştır. Dursunbey OSB tarafından irtibat bürosu olarak kullanılmak üzere Belediyemize ait İlçenin Çakmak Mahallesi Pazaryeri Meydanı No:31/I adresinde bulunan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisine, Tahsis iş ve işlemleri için Belediye encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

15

Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih 188 nolu kararı ile Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet üyeliğine asil üye olarak seçilen İbrahim BOZKAYA görevinden istifa etmiştir. İlgilinin yerine Belediye personeli İbrahim YILMAZ'ın asil üye olarak belirlenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

16

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinin III. bölümünün (B) bendine uygun olarak günün şartlarına göre 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 6360 sayılı yasa gereği; Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarına aylık brüt 370,00-TL Aylık Maktu Fazla Mesai ücreti verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

17

25393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin o bendi gereğince; İlçemiz sınırları içerisinde LPG Satış Yerleri ve Depolama Alanları ile ilgili Dursunbey Zabıta Amirliği Yönetmeliğinin maddelerinde düzenleme yapılarak ve LPG depolama sahaları ile ilgili yapılan düzenlemenin aşağıda maddeler (I, II, III) halinde belirlenmesine (kabulüne) iki çekimser oya karşılık  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

[ ( I ) - LPG Parekende Satış Yerleri:

(1) Parekende satış yerlerinde toplam en çok 200 Kg. LPG Bulundurulabilir, parekende satış yerlerinin kapalı mahallerinde ticari propan tüpü bulundurulamaz.

(2) Perakende satış yerleri, tercihen tek katlı ahşap olmayan binalarda, bunun mümkün olmaması hâlinde, çok katlı ahşap olmayan binaların zemin katında bulunabilir. Perakende satış yerlerinin başka bir işyeri veya mesken ile kapı veya pencere ile bağlantısının bulunmaması gerekir.

(3) LPG perakende satış yerleri, iş hanları, oteller, eğlence yerleri, pansiyonlar ve kahvehaneler gibi topluma açık yerler ile kolay yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile benzeri maddelerin depo ve satış yerleri altında, üstünde ve bitişiğinde bulunamaz.

(4) Perakende satış yerlerinin itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolayca girip çıkabilecekleri cadde ve sokaklar üzerinde olması gerekir.

(5) Perakende satış yerleri bodrumlarda, zemin üstü asma katlarda veya halkın rahatlıkla tahliyesine imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tesis edilemez.

(6) Perakende satış yerleri en az 120 dakika yangına dayanıklı binalarda kurulur ve bir başka işyeri veya konut ve benzeri yerlere ahşap kapı veya ahşap veya madeni çerçeveli camekân bölme ile irtibatlı olamaz. Şayet bölme gerekli ise en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılması şarttır. Binalardaki giriş ve çıkış kapılarının, pencerelerin ve panjurların-basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve tehlike anında bina içinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini sağlayacak biçimde yapılması gerekir.

(7) Özel bina ve odaların çatısında ve sokak, cadde, bahçe ve benzeri cephe duvarlarında, kesit alanı kapalı hacmin her 3 m³’ü için en az 0.2 m² esasına göre hesaplanmış patlama panelleri inşa edilir.

( II ) LPG tüplerinin depolanmasına ilişkin esaslar:

(1) LPG depolanacak binaların;

a) LPG depolanacak binaların müstakil ve tek katlı olması,

b)  LPG depolanacak binaların;İmar planı ve yaşam alanı içinde olmaması,

c) LPG depolanacak binaların, sanayi ve ağaç sanayi bölgeleride olmaması,

(2) Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

a) Döşemesinin, tavanın ve duvarlarının yangına en az 120 dakika dayanıklı malzeme ile yapılması,

b) Çatısında hafif malzemeler kullanılması,

c) Dış duvarlarında veya çatısında, her 3 m³ depo hacmi için en az 0.2 m²’lik kırılmaz cam veya benzeri hafif malzeme ile kaplanmış bir boşluk bırakılması,

d) Depo kapılarının yangına karşı en az 90 dakika dayanıklı malzemeden yapılması, şarttır.

(3) Tüplerin depolama mahallinde, aşırı sıcaklık artışına ve insan veya araç trafiğine maruz kalmayacak ve fiziki hasar görmeyecek tarzda yerleştirilmesi gerekir. Tüp içerisindeki LPG’nin gaz fazıyla doğrudan temas hâlinde olması için, tüplerin, emniyet valfleri LPG sıvı fazı seviyesinden yukarıda olacak konumda, yana yatırılmış veya baş aşağı durumda olmaksızın dik olarak depolanması gerekir.

(4) Depolarda ısıtma ve aydınlatma amacı ile açık alevli cihazlar kullanılamaz.

(5) Depoların döşeme hizasında ve bölme duvarlarının tabana yakın kısımlarında açılıp kapanabilen havalandırma menfezleri bulundurulur.

(6) Doğal havalandırma uygulanması hâlinde, dış duvarların her 600 cm’si için en az 1 adet menfez bulunması şarttır. Dış duvar uzunluğunun 600 cm’yi geçmesi hâlinde, menfez adeti aynı oranda artırılır. Menfezlerin her birinin alanının en az 140 cm² ve menfezlerin toplam alanının, döşeme alanının her metrekaresi için en az 65 cm² olması gerekir.

(7) Havalandırma fan ile yapılıyor ise;

a) Patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex–proof) malzeme kullanılması,

b) Havalandırma debisinin döşemenin her bir m²’si için en az 0.3 m³/dak olması,

c) Havalandırma çıkış ağzının diğer binalardan en az 3 m uzaklıkta bulunması,

ç) Havalandırma kanalının zeminden itibaren tespit edilmesi,

d) Kablo ve pano tesisatının kıvılcım güvenlikli olması,şarttır.

(8) Depoların döşemeleri tabii veya tesviye zemin seviyesinden aşağıda olamaz. Döşemenin doldurulmuş durumda olması ve havalandırılması gerekir.

(9) Tüpler, depoların çıkış kapıları ve merdiven boşlukları yakınına konulamaz ve kaçış yollarını engelleyecek şekilde depolanamaz.

(10) Tüpler, vanalarının üzerinde emniyet tıpası takılmış olarak ve dolu tüpler ise, vanalarının üzerinde ilk kullanım kapağı takılmış olarak depolanır.

(11) Boş tüpler tercihen açıkta depolanır. Bina içinde depolanacaklar ise, depolama miktarının hesaplanmasında dolu tüp gibi kabul edilir.

(12) Depo binalarının elektrik sistemleri, ankastre olarak kıvılcım ve kısa devre oluşturmayan özellikteki malzeme ile yapılır. Elektrik anahtarlarının binanın dış yüzeyinde ve zeminden 2 m yükseklikte bulunması ve aydınlatma armatürlerinin tavana monte edilmiş olması gerekir.

(13) Depolarda ısıtma sadece merkezi sistem ile yapılır ve ısı merkezi dışarıda olur. Tüplerin kalorifer radyatörlerinden en az 2 m uzaklıkta bulundurulması gerekir.

(14) Özel olarak inşa edilmiş LPG dağıtım depolarında, tüplere doldurulmuş durumda en çok 10000 kg gaz bulundurulabilir. Bu binaların okul ve cami gibi kamuya açık binaların arsa sınırından en az 25 m ve diğer binaların arsa sınırından en az 15 m uzaklıkta bulunması gerekir. LPG ve ticari propan tüpleri, birbiriyle karışmayacak şekilde depolanır.

(15) Bina dışında LPG’nın tüplere doldurulmuş hâlde depolandığı mahallin emniyet şeridinin, asgari emniyet uzaklıklarının olması şarttır.

(16) Bina dışındaki özel tüp depolarının bulunduğu güvenlik sahası, tel çit veya duvar ile çevrilir ve üzerine ikaz levhaları konulur.

(17) Tüp depolanmasında kullanılan özel binaların girişine ikaz levhaları konulur

 

( III ) LPG tüplerinin kullanılması:

(1) Evlerde 2’den fazla LPG tüpü bulundurulamaz.

(2) LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi ve katalitik gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

(3) Tüpler, mümkünse balkonlarda bulundurulur. Kapalı veya az havalanan bir yerde tüp bulundurulacak ise bu bölümün havalandırılması sağlanır.

(4) Tüplerin konulduğu yerin doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmaması ve radyatörlerin, soba veya benzeri ısıtıcıların yakınına tüp konulmaması gerekir.

(5) LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir.

(6) İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan tam bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.

(7) Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulamaz.

(8) Bina dışındaki tüplerden bina içindeki tesisata yapılacak bağlantıların, çelik çekme veya bakır borular ile rakor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfi takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez.

(9) LPG, tavlama ve kesme gibi işlemler için kullanıldığında, iş sonuçlanır sonuçlanmaz tüpler depolama yerlerine kaldırılır.

(10) Sanayi tesisleri içersinde LPG kullanıldığında, tüpler bina içinde depolanacak ise; tesisten özel bölmelerle ayrılmış, depolama kurallarına uygun, havalandırılması sağlanan özel bir yere konulur.

(11) Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüş sabundan faydalanılır ve ateş ile kontrol yapılmaz. Ev tipi ve sanayi tipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitimli elemanları tarafından ve bayilerin sorumluluğu altında yapılır.

(12) Kesme, kaynak ve tavlama gibi ısıya bağlı işlemler sırasında, oksijen tüplerinin ve beraberinde kullanılan LPG tüplerinin bağlantılarında alev tutucu emniyet valflarının takılı olması gerekir.]

 

18

2017 yılı Belediye Tarifeleri bölümünün Katı Atık Tarifeleri kısmının Diğer hususlar maddelerine; "5 - Su okuma döneminde su tüketimi olmayan Mesken/İşyerlerinden evsel katı atık bedeli alınmayacaktır."  hükmünün getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

19

Belediye Başkanı veye görevlendireceği personelin 2017 yılı bütçe yılı içinde tanıtım fuarlarına, teknik inceleme gezisi vb. inceleme ve araştırmalar için yurtdışına yapacağı görev seyahatleri için "20.06.2005 tarih ve 2005/62 sayılı genelge hükümleri doğrultusunda" Yurtdışına görevli olarak gidilmesi için izin verilmesine iki üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

20

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Şubat 2017 Perşembe günü saat 17.00 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

21

2017 yılı harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere, Ülkemizde faaliyet gösteren Kamu veya özel bankalardan, 60 ay vadeli ve toplam 2.078.000,00-TL tutarında, Nakit, Teminat Mektubu ve Kredi Kartı şeklinde borçlanabilmek için Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

22

Mülkiyeti Belediyemize ait 168 ada 7 parsel nolu 911,04 m2 alanlı taşınmaz üzerine yaptırılacak olan inşaat ihalesi 29.12.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.Taşınmaz üzerinde yapılacak olan işyeri, ofis ve meskenlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi gereğince satılmasına, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması, ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda satış usul ve esaslarının  oluşturulması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

23

Dursunbey OSB Yönetim Kurulu ile Belediyemiz arasında, Kamulaştırma protokolü yapılarak şahıslara ait 20 adet parselin (114 ada 1 parseli 6.714,37 m2,  6 parsel 5.634,66 m2,  18 parsel 2.936,56 m2,  9 parsel 603,97 m2,  11 parsel 481,95 m2, 12 parsel 315,16 m2, 13 parsel 214,26 m2, 14 parsel 266,06 m2, 15 parsel 4.292,67 m2, 16 parsel 3.532,82 m2, 17 parsel 2.484,91 m2, 19 parsel 2.815,67 m2, ve 115 ada 27 parsel 2.594,30 m2, 28 parsel 2.267,56 m2, 35 parsel 2.001,70 m2, 36 parsel 3.279,25 m2, 41 parsel 2.067,04 m2, 42 parsel 2.745,04 m2, 44 parsel 397,20 m2 ve 46 parsel 695,22 m2 ) Dursunbey OSB adına   kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.     

24

Dursunbey Belediyesi Bina Yapım İşi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A:Ş.’den 6.500.000,00 (altımilyonbeşyüzyüzbin)-TL kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu  işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’ın yetkili kılınmasına  iki üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.