Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 07.11.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

17 Kasım 2016 Saat: 09:20

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Kasım / 2016 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

07.11.2016 (171-189)) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

171

İlçenin Gökçedağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 104 ada 4 parsel nolu kargir fırın vasıflı (48,76 m2 alanlı) taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi ile Gökçedağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

172

Belediyemize ait İlçenin İrfaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacağının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

173

İlçenin Selimağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 515 parsel sayalı taşınmazı 26.02.2007 tarihinde heyet kararı ile 3.050,00 TL bedel üzerinden satın aldıklarını, parasını ise iki taksit halinde ödediklerini, taksitleri ödeme esnasında ödeyen mükellefin isminin Ali Osman Kavak yazılması gerekirken sehven Mehmet KAVAK yazıldığını, 2007 yılında 515 parsel numarası ile kendilerine satış kararı alınan taşınmazı tescil ettiremediklerini beyan etmekte ve bahse konu taşınmazın tapu tescilinin Ali Osman Kavak adına yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

174

İlçenin Kızılcadere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

           a- Arsa vasıflı 116 ada 9 parsel nolu (76.82m2), 125 ada 10 parsel nolu (43.21m2), 130 ada 4 parsel nolu (375.95m2), 139 ada 2 parsel nolu (23.44m2), 151 ada 2 parsel nolu (33.61m2), 194 ada 1 parsel nolu (48.28m2), 199 ada 1 parsel nolu (76.16m2) ve 206 ada 2 parsel nolu (1261.50m2) taşınmazların satılması;

            b- Tarla vasıflı 183 ada 7 parsel nolu (5677.60m2) taşınmaz ile arsa vasıflı 198 ada 2 parsel nolu (394,08 m2) taşınmazların imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra satılması;

            c- Arsa vasıflı olup konumları itibariyle yola ilave edilmeleri uygun olan 125 ada 1 nolu (58.80m2) ve 204 ada 2 parsel nolu (26.60m2) taşınmazların, kargir fırın vasıflı olup halen çalışmakta olan 125 ada 6 parsel nolu (52.04m2) ve 193 ada 1 parsel nolu (11.46m2) taşınmazların ve mahalle halkına hizmet etmeye devam eden kargir ev ve arsası vasıflı olup fırın ve çeşme olarak kullanılan 131 ada 1 parsel nolu (52.07m2) taşınmazın, çamaşırlık ve arsası vasıflı olup yine çamaşırhane olarak kullanılan 151 ada 4 parsel nolu (136.15m2) taşınmazın ve mahallelilerin ihtiyaç duyacağı hizmetler için kullanılması düşünülen bahçeli kargir köy odası ve çeşme vasıflı 152 ada 4 parsel nolu (439.94m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

175

İlçenin Hasanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

           a- Arsa vasıflı 116 ada 9 parsel nolu (76.82m2), 125 ada 10 parsel nolu (43.21m2), 130 ada 4 parsel nolu (375.95m2), 139 ada 2 parsel nolu (23.44m2), 151 ada 2 parsel nolu (33.61m2), 194 ada 1 parsel nolu (48.28m2), 199 ada 1 parsel nolu (76.16m2) ve 206 ada 2 parsel nolu (1261.50m2) taşınmazların satılması;

            b- Tarla vasıflı 183 ada 7 parsel nolu (5677.60m2) taşınmaz ile arsa vasıflı 198 ada 2 parsel nolu (394,08 m2) taşınmazların imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra satılması;

            c- Arsa vasıflı olup konumları itibariyle yola ilave edilmeleri uygun olan 125 ada 1 nolu (58.80m2) ve 204 ada 2 parsel nolu (26.60m2) taşınmazların, kargir fırın vasıflı olup halen çalışmakta olan 125 ada 6 parsel nolu (52.04m2) ve 193 ada 1 parsel nolu (11.46m2) taşınmazların ve mahalle halkına hizmet etmeye devam eden kargir ev ve arsası vasıflı olup fırın ve çeşme olarak kullanılan 131 ada 1 parsel nolu (52.07m2) taşınmazın, çamaşırlık ve arsası vasıflı olup yine çamaşırhane olarak kullanılan 151 ada 4 parsel nolu (136.15m2) taşınmazın ve mahallelilerin ihtiyaç duyacağı hizmetler için kullanılması düşünülen bahçeli kargir köy odası ve çeşme vasıflı 152 ada 4 parsel nolu (439.94m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

176

İlçenin Hindikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

           a- Tarla vasıflı 104 ada 22 parsel nolu (2991,81 m2) nolu taşınmazların satılması.

            b- Arsa vasıflı 110 ada 1 parsel nolu (1521.96 m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması.

            c- Halen Mahalle Sakinlerince kullanılan Fırın vasıflı 112 ada 11 parsel nolu (96.42 m2) ve 119 ada 1 parsel nolu (41.85 m2) taşınmazlar ile yola ilave edilmesi uygun bulunan tuvalet vasıflı 135 ada 7 parsel nolu (15,16 m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

177

 İlçenin Sarnıç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

           a- Tarla vasıflı 117 ada 13 nolu parsel (12.325,67 m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı olup kullanılır halde olmayan 155 ada 3 parsel nolu (21,74 m2 ), 157 ada 1 parsel nolu (89,77 m2) ve 164 ada 4 parsel nolu (17,23 m2) taşınmazların satılması.

b- Çeşme ve arsası vasıflı 111 ada 37 parsel nolu (1287,79 m2) taşınmazın düzenleme yapıldıktan sonra satılması.

            c- Halen kullanılmakta olan kargir fırın vasıflı 113 ada 6 parsel nolu (19,51 m2) , 125 ada 5 parsel nolu (16,77 m2) , 129 ada 4 parsel nolu (22,60 m2), 133 ada 1 parsel nolu (18,10 m2), 140 ada 1 parsel nolu (22,23 m2), 147 ada 1 parsel nolu (21,99 m2), 155 ada 5 parsel nolu (18,76 m2), 168 ada 3 parsel nolu (18,86 m2), 172 ada 4 parsel nolu (21,14 m2) ve 204 ada 6 parsel nolu (19,70 m2)  taşınmazların, kargir fırın vasıflı olup kullanılmadığı için yola ilave edilmesi uygun görülen 126 ada 1 parsel nolu (15,58 m2) taşınmazın, kargir tuvalet vasıflı 146 ada 1 parsel nolu (10,66 m2), kargir çamaşırlık vasıflı 202 ada 1 parsel nolu (15,56 m2), taşınmazın ve muhtarlık binası olarak kullanılan köy odası vasıflı 203 ada 3 parsel nolu (53,02 m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

178

İlçenin Hondular Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların tamamı kullanılmakta olduğundan çeşme ve arsası vasıflı 157 ada 12 parsel nolu (97,43 m2) taşınmazın, çeşme ve çamaşırlık vasıflı 172 ada 1 parsel nolu (48,34 m2) ve 180 ada 9 parsel nolu (40,36 m2) taşınmazların, kargir fırın vasıflı 177 ada 13 parsel nolu (19,41 m2) ve 180 ada 8 parsel nolu (22,88 m2)  taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

179

İlçenin Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

           a- Kargir tuvalet ve arsası vasıflı olup kullanılmayan 112 ada 3 parsel nolu (17,94 m2) taşınmaz ile arsa vasıflı 113 ada 2 parsel nolu (161,67 m2) taşınmazın satılması.

b- Arsa vasıflı 118 ada 1 parsel nolu (1107,62 m2), 143 ada 1 parsel nolu (1771,69 m2), 149 ada 15 parsel nolu (7132,06 m2), 150 ada 22 parsel nolu (1217,49 m2), taşınmazların ve tarla vasıflı 152 ada 35 parsel nolu (1080,75 m2) taşınmazın parsel düzenlenmesi yapıldıktan sonra satılması.

            c- Mahalle meydanına ilave edilmesi tasarlanan çeşme ve çamaşırlık ve arsası vasıflı 105 ada 1 parsel nolu (80,05 m2) taşınmazın, halen kullanılan çeşme ve arsası vasıflı 134 ada 1 parsel nolu (357,40 m2), 137 ada 23 parsel nolu (473,23 m2) ve 143 ada 13 parsel nolu (468,55 m2) taşınmazların, kargir fırın vasıflı olup kullanılmakta olan 105 ada 2 parsel nolu (26,32 m2) ve 137 ada 134 parsel nolu (42,00 m2)  taşınmazların, imamevi olarak kullanılan altı ahır olan kargir ev vasıflı 109 ada 1 parsel nolu (75,74 m2) taşınmazın, arsa vasıflı olup içinde akar durumda çeşme bulunan 132 ada 141 parsel nolu (136,09 m2) ve 132 ada 170 parsel nolu (992,29 m2) taşınmazların satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

180

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa istinaden, Dursunbey Belediyesi sınırları dahilinde Belediyece yerleri gösterilipaçık alanda sabit olarak gıda satışı yapacak seyyarların, aynı tipte ve hijyenik şartlarda halka satışın sunulması amacı planlanmış olup, İlçemizde faaliyet gösteren Seyyarların uymaları gereken kurallarla ilgili  "Dursunbey Belediyesi Sınırları Dahilinde Seeyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" oluşturulmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

181

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 5 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 17.00 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

182

Belediye Meclisince alınan 11.01.2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile Belediye Başkanına verilmiş olan Kamu veya Özel Bankalardan 1.820.000,00 TL tutarında ve 60 ay vadeli nakit borçlanma yetkisi verilmiştir. Verilen yetkiye ilave olarak; aynı limit dahilinde, Belediye adına Teminat mektubu ve Kredi Kartı alma konusunda Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'a yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.     

183

İbrahim ERKEN'in 03.11.2016 tarihli ve 584 kayıt sayılı dilekçeleri ile İlçenin Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 124 ada 7 parsel nolu (5.517,33 m2 alanlı) taşınmazı 3 yıllığına kiraladığını ve kira süresinin de 2018 yılı mayıs ayında sona ereceğini beyan etmesi üzerine, kiralamış olduğu taşınmazda yonca ekmeyi planladığını ve kira süresinin uzatılmasını talep etmektedir. Ancak bahse konu, Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 124 ada 7 parsel nolu (5.517,33 m2 alanlı) taşınmaz ile ilgili 04.04.2016 tarihli ve 57 sayılı meclis kararında taşınmazın satış kararı olduğundan, kiralama uzatımı talebinin reddine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

184

6360 sayılı Büyükşehir kanunu sonucu Devir tasfiye ve Paylaştırma komisyonu tarafından ilgisine göre, Belediyemize devri yapılan ve Belediyemize ait olan İlçenin Kardeşler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir 

185

6360 sayılı Büyükşehir kanunu sonucu Devir tasfiye ve Paylaştırma komisyonu tarafından ilgisine göre, Belediyemize devri yapılan ve Belediyemize ait olan İlçenin Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir   

186

Etüd Proje Müdürlüğünün 07.11.2016 tarih 112 sayılı yazısına istinaden; yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalan İlçenin Akbaşlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada 1 parsel (6.714,37 m2), 6 parsel (5.634,66m2), 18 parsel (2.936,56 m2), 9 parsel (603,98 m2), 11 parsel (481,95 m2), 12 parsel (315,16 m2), 13 parsel 214,26 m2), 14 parsel (266,06 m2), 15 parsel (4.292,67 m2), 16 parsel (3.532,82 m2), 17 parsel (2.484,91 m2), 19 parsel (2.815,67 m2) alanlı ve    115 ada 27 parsel (2.594,30 m2), 28 parsel (2.267,56 m2), 35 parsel 2.001,70 m2), 36 parsel (3.279,25 m2), 41 parsel (2.067,04 m2), 42 parsel (2.745,04 m2), 44 parsel 397,20 m2), 46 parsel (695,22 m2) alanlı  20 adet parselin anlaşma yoluyla satın alınması, müteşebbis heyiti oluşturulduktan sonra parseller için ödenen bedelin hissesi oranında mahsup edilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

187

Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalan İlçenin Akbaşlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait 286,64 m2'lik 114  ada 118 parselin 2942 Sayılı Kanunun 30.Maddesine göre satın alınmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir 

188

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 03.11.2016 tarih 4868 sayılı yazıları ile Akbaşlar bölgesine yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi yeri kesinleşmiş olup, bu kapsamda oluşturulacak müteşebbis heyete Dursunbey Belediyesi olarak % 60 katılma payı oranı ile hissedar olunmasına, müteşebbis heyet üyeleri olarak Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Belediye Meclis Üyeleri Sadettin Aslan, Ahmet Savran, Üzeyir Sali, Halil Sarıoğlu, Vacit Kahvecioğlu'nun, Belediye personeli Necati Olçun, Süleyman Gündüz ve İbrahim Bozkaya'nın asil üyeler olarak belirlenmesine, Meclis Üyeleri Akif Kandemir, Yusuf Turhan, Mustafa Söbüoğlu, Şakir Ünal, İsmail Çoban'ın, Belediye Personeli Mustafa Nezli, Niyazi Bük, Taner Alkan ve Enver Terzioğlu'nun yedek üyeler olarak belirlenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

189

5393 Sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin 7. fıkrası gereğince çalıştırılacak Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında 15.11.2016 tarihi itibarıyla aylık ödenek verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.