Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Ekim Ayı 2. Oturum Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 11.10.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Ekim 2017 Saat: 11:10

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM / 2017 AYINA DAİR

11.10.2017 TARİHLİ II.OTURUMDA ALDIĞI KARAR

(Belediye Meclis Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

156

2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesine esas olması amacıyla, komisyonca uygun görülen 2018 Yılı ve İzleyen 2019 ve 2020 yılları, Bütçe gelir ve gider kalemleri, bütçe tasarısı  ve bütçe kararnamesi ile ilgili;  Plan ve Bütçe Komisyon kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne iki red oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

  

2018 YILI BÜTÇE TASARISI VE İZLEYEN YILLAR BÜTÇE TASARILARI

2018 YILI VE İZLEYEN YILLAR GELİR-GİDER BÜTÇESİ

 

TOPLAM  2018                 2019               2020

       39.800.000,00     41.790.000,00      43.879.500,00

 

 

157

 2018 Yılı Gelir Bütçesinin belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, çeşitle harç ve tarife bedelleri belirlenmiş olup;  Plan ve Bütçe Komisyon kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak  2018 yılı Belediye tarifelerinin kabulüne iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.