Belediyemiz 2015 Ekim Ayı Meclis Kararları
10:46, 14-10-2015

Belediyemiz Meclisinin 01.10.2015 tarihinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

 Ekim/ 2015 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.10.2015 TARİHİNDE ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

 

 KARAR

 

 

2015/115

İlçenin Mollaoğlu Mahallesi Ahmet Acar sokak, 170 ada 55 parsel üzerinde bulunan (329 m2) taşınmazın bir kısmının imar yolu alanında kalması sebebi ile, imar yolu alanında kalan kısımlarının kamulaştırılabilmesi için 10'ncu 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilip edilmeyeceği konusunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/116

İlçenin Delice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 262 ada 3 parsel nolu (449,46 m2 alanlı) taşınmaz ile 256 ada 2 parsel nolu (443,69 m2 alanlı) Köyiçi mevkiinde bulunan avlulu kerpiç evin satılıp satılmayacağının belirlenmesine esas olmak üzere, talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/117

İlçenin Kurtlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan 111 ada 1 parsel nolu (88,12 m2 alanlı) taşınmazın  satılıp satılmayacağının belirlenmesine esas olmak üzere, talebin planda ve yerinde incelenmek üzere Plan-Bütçe ve İmar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/118

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde oluşan iş yoğunluğundan dolayı; 237 sayılı Taşıt kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası gereğince; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Bünyesinde kullanılmak üzere, ilçemiz arazi şartlarına uygun 1 adet   hizmet aracı satın alınmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/119

Dursunbey İlçesi sınırlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına yönelik parselasyon planlarının5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesi çerçevisinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine yetki verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/120

İlçenin Gökçedağ Mahallesi Köyiçi mevkii 104 ada 29 parsel nolu, 76.94 m2 alanlı ve kargir fırın vasıflı taşınmazın  satılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/121

İlçenin Üçeylül Mahallesi Kesikceviz mevkii 306 ada 16 parsel nolu, 1270,00 m2 alanlı  taşınmazın,  10.ncu 5 yıllık İmar Programının kamulaştırmalar bölümüne alınması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/122

İlçenin Gökçedağ Mahallesi 124 ada 6 parsel nolu, 55,60 m2 alanlı ve arsa vasıflı taşınmazın  ve İlçenin Gökçedağ Mahallesi Köyiçi mevkii 104 ada 29 parsel nolu, 76.94 m2 alanlı ve kargir fırın vasıflı taşınmazın, eski su deposunun önü olması, üzerinde yangın vanalarının bulunması ve mahalle halkı tarafından meydan olarak kullanılması nedenleriyle satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/123

İlçenin Selimağa Mahallesinde bulunan köy odası vasıflı 158 ada 7 parsel nolu ve 75,52 m2 alanlı taşınmazın, halen boş olması, herhangi bir kiralama talebi bulunmaması ve mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak Belediyeye ait yeterli taşınmazın bulunması nedenleriyle satılmasına imar ve Plan Bütçe Komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararları doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/124

İlçenin Çiftçi Mahallesi 720 ada 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların yol olarak kullanılmak kaydıyla bedelsiz olarak Dursunbey Belediyesi adına devrinin yapılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/125

Belediyemiz tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı yollardan sökülen parke taşları, halkımız tarafından kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınmak istenmektedir. Bahsi geçen bu parke taşlarından Kurumumuz tarafından tekrar amme hizmetlerinde kullanılmayacak kadar yıpranmış durumda olanların, kamu kaynaklarının heba edilmemesi bağlamında, talep eden vatandaşlara satılmasının uygun olacağı kanaatiyle; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince M2'si 7,00-TL'den satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.       

2015/126

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin f bendine göre 2016 yılında Belediyece uygulanacak tarife vergi ve harç oranlarının belirlenmesi için yine plan ve bütçe komisyonuna havalesine, plan ve bütçe komisyonunca alınan kararlar için, 19.10.2015 Pazartesi günü saat 17.00 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/127

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 3 Kasım 2015 Salı günü saat 18.00da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/128

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü'nün 7 nci maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına ve Belediye Başkanı  Ramazan BAHÇAVAN'ın doğal üyesi olduğu ve Akif KANDEMİR'in asil üye, Hüseyin UYSAL'ın da yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2015/129

İlçenin Sarnıç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarla vasıflı 117 ada 13 parsel nolu (12.325,67 m2 alanlı) taşınmazın satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/130

Belediye Başkanı veye görevlendireceği personelin 2016 yılı bütçe yılı içinde tanıtım fuarlarına, teknik inceleme gezisi vb. inceleme ve araştırmalar için yurtdışına yapacağı görev seyahatleri için "20.06.2005 tarih ve 2005/62 sayılı Genelge hükümleri gereğince" Yurtdışına görevli olarak gidilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

2015/131

İlçemizde ikamet eden lise ve üniversite öğrencilerine Belediyemizce yapılacak eğitim yardımı hakkındaki 2 maddelik alınan kararın, daha detaylı olarak araştırılıp karara bağlanması için konunun yeniden Plan-Bütçe komisyona ve İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir

 

 


 
 
YORUMLAR

Yorum Ekleyin

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
web tasarım, web programlama, internet sitesi yapımı,
2014 © Copyright ©